New International Reader's Version

Psalm 72

Psalm 72

A psalm of Solomon.

God, give the king the ability to judge fairly.
    He is your royal son. Help him to do what is right.
May he rule your people in the right way.
    May he be fair to those among your people who are hurting.
May the mountains and the hills produce rich crops,
    because the people will do what is right.
May the king stand up for those who are hurting.
    May he save the children of those who are in need.
    May he crush those who treat others badly.

May the king rule as long as the sun shines
    and the moon gives its light.
    May he rule for all time to come.
May he be like rain falling on the fields.
    May he be like showers watering the earth.
May godly people do well as long as he rules.
    May they have more than they need as long as the moon lasts.

May the king rule from sea to sea.
    May his kingdom reach from the Euphrates River to the ends of the earth.
May the desert tribes bow down to him.
    May his enemies lick the dust.
10 May the kings of Tarshish and of places far away
    bring him gifts.
May the kings of Sheba and Seba
    give him presents.
11 May all kings bow down to him.
    May all nations serve him.

12 The king will save needy people who cry out to him.
    He will save those who are hurting and have no one else to help.
13 He will take pity on those who are weak and in need.
    He will save them from death.
14 He will save them from people who treat others badly.
    He will save them from people who do mean things to them.
    Their lives are very special to him.

15 May the king live a long time!
    May gold from Sheba be given to him.
May people always pray for him.
    May they ask the Lord to bless him all day long.
16 May there be plenty of grain everywhere in the land.
    May it sway in the wind on the tops of the hills.
May the crops grow well, like those in Lebanon.
    May they grow like the grass of the field.
17 May the king’s name be remembered forever.
    May his fame last as long as the sun shines.

Then all nations will be blessed because of him.
    They will call him blessed.

18 Give praise to the Lord God, the God of Israel.
    Only he can do wonderful things.
19 Give praise to his glorious name forever.
    May his glory fill the whole earth.
Amen and Amen.

20 The prayers of David, the son of Jesse, end here.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

  1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
  2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
  3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
  4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
  5. Psalmii 72:8 Eufratul
  6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
  7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
  8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
  9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
  10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui