New International Reader's Version

Proverbs 1

Purpose

1These are the proverbs of Solomon. He was the son of David and the king of Israel.

Proverbs teach you wisdom and instruct you.
    They help you understand wise sayings.
They provide you with instruction and help you live wisely.
    They lead to what is right and honest and fair.
They give understanding to childish people.
    They give knowledge and good sense to those who are young.
Let wise people listen and add to what they have learned.
    Let those who understand what is right get guidance.
What I’m teaching also helps you understand proverbs and stories.
    It helps you understand the sayings and riddles of those who are wise.

If you really want to gain knowledge, you must begin by having respect for the Lord.
    But foolish people hate wisdom and instruction.

Think and Live Wisely

A Warning Against Sinful Men

My son, listen to your father’s advice.
    Don’t turn away from your mother’s teaching.
What they teach you will be like a beautiful crown on your head.
    It will be like a chain to decorate your neck.

10 My son, if sinful men tempt you,
    don’t give in to them.
11 They might say, “Come along with us.
    Let’s hide and wait to kill someone who hasn’t done anything wrong.
    Let’s catch some harmless person in our trap.
12 Let’s swallow them alive, as the grave does.
    Let’s swallow them whole, like those who go down into the pit.
13 We’ll get all kinds of valuable things.
    We’ll fill our houses with what we steal.
14 Cast lots with us for what they own.
    We’ll share everything we take from them.”
15 My son, don’t go along with them.
    Don’t even set your feet on their paths.
16 They are always in a hurry to sin.
    They are quick to spill someone’s blood.
17 How useless it is to spread a net
    where every bird can see it!
18 Those who hide and wait will spill their own blood.
    They will be caught in their own trap.
19 That’s what happens to everyone
    who goes after money in the wrong way.
That kind of money takes away
    the life of those who get it.

Wisdom’s Warning

20 Out in the open wisdom calls out.
    She raises her voice in a public place.
21 On top of the city wall she cries out.
    Here is what she says near the gate of the city.

22 “How long will you childish people love your childish ways?
    How long will you rude people enjoy making fun of God and others?
    How long will you foolish people hate knowledge?
23 Pay attention to my warning!
    Then I will pour out my thoughts to you.
    I will make known to you my teachings.
24 But you refuse to listen when I call out to you.
    No one pays attention when I reach out my hand.
25 You turn away from all my advice.
    And you do not accept my warning.
26 So I will laugh at you when you are in danger.
    I will make fun of you when hard times come.
27 I will laugh when hard times hit you like a storm.
    I will laugh when danger comes your way like a windstorm.
    I will make fun of you when suffering and trouble come.

28 “Then you will call to me. But I won’t answer.
    You will look for me. But you won’t find me.
29 You hated knowledge.
    You didn’t choose to have respect for the Lord.
30 You wouldn’t accept my advice.
    You turned your backs on my warnings.
31 So you will eat the fruit of the way you have lived.
    You will choke on the fruit of what you have planned.

32 “The wrong path that childish people take will kill them.
    Foolish people will be destroyed by being satisfied with the way they live.
33 But those who listen to me will live in safety.
    They will be at ease and have no fear of being harmed.”

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 1

Prolog: scopul şi tema cărţii

1Proverbele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel,

pentru a cunoaşte înţelepciunea şi învăţătura,
    pentru a înţelege cuvintele cunoaşterii,
pentru a primi îndrumare în ce priveşte chibzuinţa,
    dreptatea, judecata şi nepărtinirea
pentru a da agerime[a] celui neştiutor[b],
    iar tânărului – cunoştinţă şi prudenţă,
pentru ca cel înţelept să asculte şi să-şi sporească cunoaşterea,
    iar cel cu discernământ să primească îndrumare
pentru a înţelege un proverb sau o pildă,
    pentru a pricepe cuvintele şi ghicitorile înţelepţilor.

Frica de Domnul este începutul cunoaşterii,
    dar nebunii[c] dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplinarea.

Îndemnuri la a căuta înţelepciunea

Avertizare împotriva ispitirii

Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău
    şi nu părăsi îndrumarea mamei tale.
Căci ele vor fi o cunună graţioasă pe capul tău
    şi un colier în jurul gâtului tău.

10 Fiul meu, dacă nişte păcătoşi vor să te ademenească
    nu te lăsa înduplecat de ei.
11 Dacă-ţi vor spune: „Vino cu noi!
    Haidem să stăm la pândă ca să vărsăm sânge,
        să întindem fără motiv curse celui nevinovat!
12 Haidem să-i înghiţim de vii ca Locuinţa Morţilor[d]
    şi întregi ca pe cei ce se coboară în groapă!
13 Vom câştiga tot felul de lucruri scumpe
    şi ne vom umple casele cu pradă.
14 Pune partea ta cu noi
    şi vom avea o pungă împreună!“
15 Fiul meu, să nu mergi împreună cu ei,
    abate-ţi piciorul de pe căile lor,
16 căci picioarele lor aleargă spre rău
    şi se grăbesc să verse sânge.
17 Este însă atât de zadarnic să se arunce plasa
    în văzul tuturor păsărilor!
18 Căci aceştia îşi pândesc însăşi viaţa lor,
    îşi întind curse înseşi sufletelor lor.

19 Aceasta este soarta tuturor celor ce umblă după câştig necinstit;
    el curmă viaţa celor ce şi-l însuşesc.

Chemarea înţelepciunii şi consecinţele respingerii ei

20 Înţelepciunea strigă pe străzi,
    îşi înalţă glasul în locuri publice,
21 strigă acolo unde e zarva mai mare[e],
    la porţile cetăţii îşi rosteşte cuvintele:

22 „Nesăbuiţilor, până când veţi iubi prostia?
    Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura
        şi vor urî proştii cunoaşterea?
23 Dacă v-aţi întoarce la mustrarea mea,
    aş revărsa duhul meu peste voi
        şi v-aş dezvălui cuvintele mele.
24 Dar pentru că mă respingeţi când vă chem,
    iar când îmi întind mâna, nimeni nu ia seama,
25 pentru că ignoraţi toate sfaturile mele
    şi nu primiţi mustrările mele,
26 de aceea şi eu voi râde când vă va lovi dezastrul,
    îmi voi bate joc de voi când groaza vă va ajunge,
27 când spaima vă va cuprinde ca o furtună
    şi nenorocirea va veni ca o rafală de vânt,
        când necazul şi suferinţa vă vor copleşi.

28 Atunci mă vor chema dar nu voi răspunde,
    mă vor căuta dar nu mă vor găsi.
29 Pentru că au urât cunoştinţa
    şi n-au ales frica de Domnul,
30 pentru că n-au acceptat sfaturile mele
    şi au dispreţuit toate mustrările mele,
31 de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor
    şi se vor sătura cu roada planurilor lor.
32 Căci încăpăţânarea îi ucide pe cei nesăbuiţi
    şi mulţumirea de sine îi distruge pe cei proşti;
33 dar cel ce mă ascultă va locui în siguranţă,
    va trăi liniştit, fără să-l apuce groaza de vreun rău.“

Notas al pie

  1. Proverbe 1:4 Sau: prudenţă
  2. Proverbe 1:4 Sau: celui nesăbuit. Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă; peste tot în carte
  3. Proverbe 1:7 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
  4. Proverbe 1:12 Ebr: Şeol; peste tot în carte
  5. Proverbe 1:21 TM; LXX: strigă de pe ziduri