New International Reader's Version

Psalm 69

Psalm 69

For the director of music. A psalm of David to the tune of “Lilies.”

God, save me.
    My troubles are like a flood.
    I’m up to my neck in them.
I’m sinking in deep mud.
    I have no firm place to stand.
I am out in deep water.
    The waves roll over me.
I’m worn out from calling for help.
    My throat is very dry.
My eyes grow tired
    looking for my God.
Those who hate me without any reason
    are more than the hairs on my head.
Many people who don’t have any reason to be my enemies
    are trying to destroy me.
They force me to give back
    what I didn’t steal.

God, you know how foolish I’ve been.
    My guilt is not hidden from you.

Lord, you are the Lord who rules over all.
    May those who put their hope in you not be dishonored because of me.
You are the God of Israel.
    May those who worship you not be put to shame because of me.
Because of you, people laugh at me.
    My face is covered with shame.
I’m an outsider to my own family.
    I’m a stranger to my own mother’s children.
My great love for your house destroys me.
    Those who make fun of you make fun of me also.
10 When I weep and go without eating,
    they laugh at me.
11 When I put on rough clothing to show how sad I am,
    people make jokes about me.
12 Those who gather in public places make fun of me.
    Those who get drunk make up songs about me.

13 But Lord, I pray to you.
    May this be the time you help me.
God, answer me because you love me so much.
    Save me, as you always do.
14 Save me from the trouble I’m in.
    It’s like slippery mud, so don’t let me sink in it.
Save me from those who hate me.
    Save me from the deep water I’m in.
15 Don’t let the floods cover me.
    Don’t let the deep water swallow me up.
    Don’t let the grave close its mouth over me.
16 Lord, answer me because your love is so good.
    Turn to me because you are so kind.
17 Don’t turn your face away from me.
    Answer me quickly. I’m in trouble.
18 Come near and save me.
    Set me free from my enemies.

19 You know how they make fun of me.
    They dishonor me and put me to shame.
    You know all about my enemies.
20 They have broken my heart by saying evil things about me.
    It has left me helpless.
I looked for pity, but I didn’t find any.
    I looked for someone to comfort me, but I didn’t find anyone.
21 They put bitter spices in my food.
    They gave me vinegar when I was thirsty.

22 Let their feast be a trap and a snare.
    Let my enemies get what’s coming to them.
23 Let their eyes grow weak so they can’t see.
    Let their backs be bent forever.
24 Pour out your anger on them.
    Let them feel what it is like.
25 May their homes be deserted.
    May no one live in their tents.
26 They attack those you have wounded.
    They talk about the pain of those you have hurt.
27 Charge them with one crime after another.
    Don’t save them.
28 May their names be erased from the book of life.
    Don’t include them in the list of those who do right.

29 I’m in pain. I’m in deep trouble.
    God, save me and keep me safe.

30 I will praise God’s name by singing to him.
    I will bring him glory by giving him thanks.
31 That will please the Lord more than offering him an ox.
    It will please him more than offering him a bull with its horns and hooves.
32 Poor people will see it and be glad.
    The hearts of those who worship God will be strengthened.
33 The Lord hears those who are in need.
    He doesn’t forget his people in prison.

34 Let heaven and earth praise him.
    Let the oceans and everything that moves in them praise him.
35 God will save Zion.
    He will build the cities of Judah again.
Then people will live in them and own the land.
36     The children of those who serve God will receive it.
    Those who love him will live there.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 69

Psalmul 69

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii“. Al lui David.

Dumnezeule, scapă-mă,
    căci mi-au ajuns apele până la gât!
Mă afund în mâl,
    nu mai găsesc loc tare;
intru în adâncurile apei
    şi mă înghit şuvoaiele.
Am obosit strigând,
    mi s-a uscat gâtul;
mi se topesc ochii
    tânjind după Dumnezeul meu.
Cei ce mă urăsc fără motiv
    sunt mai mulţi decât perii capului meu,
mulţi sunt cei ce vor să mă piardă,
    duşmani ai mei fără temei.
Trebuie să dau înapoi
    ce nu am furat.[a]

Dumnezeule, Tu-mi cunoşti nechibzuinţa,
    păcatele mele nu-Ţi sunt ascunse.

Fie ca cei ce nădăjduiesc în Tine să nu se ruşineze din pricina mea,
    Stăpâne, Doamne al Oştirilor,
fie ca cei ce Te caută să nu roşească din pricina mea,
    Dumnezeule al lui Israel!
Din pricina Ta port eu ocara,
    şi dezonoarea mi-a acoperit faţa.
Sunt considerat un străin de către fraţii mei,
    un venetic de către fiii mamei mele,
căci râvna pentru Casa Ta mă mistuie
    şi ocările celor ce Te ocărăsc au căzut peste mine!
10 Când plâng şi postesc,
    ei mă batjocoresc.
11 Când îmbrac sacul de jale,
    ei mă fac de pomină.
12 Cei ce stau la poarta cetăţii mă vorbesc,
    cei ce se îmbată cântă despre mine.

13 Totuşi eu tot Ţie mă voi ruga, Doamne,
    pentru vremea bunăvoinţei Tale.
Dumnezeule, în marea Ta îndurare,
    răspunde-mi cu izbăvirea Ta sigură!
14 Izbăveşte-mă din noroi, să nu mă afund!
    Să fiu izbăvit de cei ce mă urăsc şi de adâncurile apei!
15 Şuvoaiele apelor să nu mă ducă,
    să nu mă înghită adâncul,
        să nu se închidă deasupra-mi gura gropii!
16 Doamne, răspunde-mi, căci îndurarea Ta este atât de bună[b]!
    După mila Ta cea mare, întoarce-Ţi faţa spre mine!
17 Nu-Ţi ascunde faţa de robul Tău, căci sunt în necaz,
    ci răspunde-mi degrabă!
18 Apropie-Te de sufletul meu şi răscumpără-mi-l!
    Din pricina celor ce mă urăsc, scapă-mă!

19 Tu cunoşti ocara mea, ruşinea mea, dezonoarea mea
    şi pe toţi duşmanii mei.
20 Ocara mi-a frânt inima,
    mi-a îmbolnăvit-o.
Tânjesc după compasiune, dar nu este,
    după mângâietori, dar nu-i găsesc.
21 Ci ei îmi pun în mâncare venin,
    iar pentru setea mea îmi dau să beau oţet.

22 Să li se prefacă într-o cursă masa întinsă înaintea lor,
    iar bunăstarea – într-un laţ!
23 Să li se întunece ochii ca să nu mai vadă!
    Fă să li se clatine mereu coapsele !
24 Varsă-Ţi furia peste ei
    şi să-i ajungă mânia Ta aprinsă!
25 Fie-le locuinţa pustiită
    şi nimeni să nu mai locuiască în corturile lor!
26 Şi aceasta pentru că ei urmăresc pe cel lovit de Tine
    şi povestesc suferinţa celor răniţi de Tine.
27 Adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor
    şi fă să nu ajungă la dreptatea Ta!
28 Şterge-i din Cartea celor vii
    şi nu-i scrie alături de cei drepţi!

29 Eu însă sunt necăjit şi îndurerat;
    fie ca mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă pună la adăpost într-un loc înalt!

30 Atunci voi lăuda prin cântec Numele lui Dumnezeu
    şi-L voi mări prin mulţumiri!
31 Acest lucru va fi mai plăcut Domnului decât un bou
    sau un viţel cu coarne şi copite.
32 Cei necăjiţi vor vedea şi se vor bucura.
    Trăiască inima voastră, a celor ce căutaţi pe Dumnezeu,
33 căci Domnul ascultă pe cei sărmani
    şi nu-i dispreţuieşte pe cei luaţi captivi dintre ai Lui!

34 Să-L laude cerul şi pământul,
    mările şi tot ce mişună prin ele,
35 căci Dumnezeu va mântui Sionul
    şi va construi cetăţile lui Iuda!
Ei vor locui acolo şi le vor moşteni;
36     urmaşii robilor Săi le vor moşteni
        şi cei ce iubesc Numele Lui vor locui acolo.

Notas al pie

  1. Psalmii 69:4 Sau, sub forma unei zicale: Trebuie dat înapoi / ceea ce nu am furat?
  2. Psalmii 69:16 Sau: plăcută