New International Reader's Version

Psalm 19

Psalm 19

For the director of music. A psalm of David.

The heavens tell about the glory of God.
    The skies show that his hands created them.
Day after day they speak about it.
    Night after night they make it known.
But they don’t speak or use words.
    No sound is heard from them.
Yet their voice goes out into the whole earth.
    Their words go out from one end of the world to the other.

God has set up a tent in the heavens for the sun.
    The sun is like a groom leaving the room of his wedding night.
    The sun is like a great runner who takes delight in running a race.
It rises at one end of the heavens.
    Then it moves across to the other end.
    Everything enjoys its warmth.

The law of the Lord is perfect.
    It gives us new strength.
The laws of the Lord can be trusted.
    They make childish people wise.
The rules of the Lord are right.
    They give joy to our hearts.
The commands of the Lord shine brightly.
    They give light to our minds.
The law that brings respect for the Lord is pure.
    It lasts forever.
The commands the Lord gives are true.
    All of them are completely right.
10 They are more priceless than gold.
    They have greater value than huge amounts of pure gold.
They are sweeter than honey
    that is taken from the honeycomb.
11 Your servant is warned by them.
    When people obey them, they are greatly rewarded.

12 But who can know their own mistakes?
    Forgive my hidden faults.
13 Also keep me from the sins I want to commit.
    May they not be my master.
Then I will be without blame.
    I will not be guilty of any great sin against your law.

14 Lord, may these words of my mouth please you.
And may these thoughts of my heart please you also.
    You are my Rock and my Redeemer.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 19

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Zakumwamba zimalengeza za ulemerero wa Mulungu;
    thambo limalalikira ntchito za manja ake.
Tsiku ndi tsiku zimayankhula mawu ambiri,
    usiku ndi usiku zimaonetsa poyera nzeru.
Palibe kuyankhula, palibe mawu aliwonse;
    liwu lawo silimveka.
Koma uthenga wawo umapita pa dziko lonse lapansi,
    mawuwo amafika mpaka
kumalekezero a dziko lapansi.
    Dzuwa lili ngati mkwatibwi wobwera kuchokera ku nsanja yake,
    ngati katswiri wokondwerera kuthamanga pa mpikisano.
Limatuluka kuyambira mbali ina ya thambo
    ndi kuzungulira mpaka mbali inanso;
    palibe chinthu chotha kupewa kutentha kwake.

Lamulo la Yehova ndi langwiro,
    kutsitsimutsa moyo.
Maumboni a Yehova ndi odalirika,
    amapereka nzeru kwa wopanda nzeru.
Malangizo a Yehova ndi olungama,
    amapereka chimwemwe mu mtima.
Malamulo a Yehova ndi onyezimira,
    amapereka kuwala.
Kuopa Yehova ndiye chinthu changwiro,
    chimakhala mpaka muyaya.
Maweruzo a Yehova ndi owona
    ndipo onse ndi olungama;
10 ndi a mtengowapatali kuposa golide,
    kuposa golide weniweni;
ndi otsekemera kuposa uchi,
    kuposa uchi wochokera pa chisa chake.
11 Mtumiki wanu amachenjezedwa nawo;
    powasunga pali mphotho yayikulu.

12 Ndani angathe kudziwa zolakwa zake?
    Mundikhululukire zolakwa zanga zobisika.
13 Muteteze mtumiki wanunso ku machimo ochita akudziwa;
    iwo asandilamulire.
Kotero ndidzakhala wosalakwa,
    wopanda mlandu wa tchimo lalikulu.

14 Mawu a mʼkamwa mwanga ndi zolingalira za mu mtima mwanga
    zikhale zokondweretsa pamaso panu,
    Inu Yehova, Thanthwe langa ndi Mpulumutsi wanga.