New International Reader's Version

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens.
    Praise him in the heavens above.
Praise him, all his angels.
    Praise him, all his angels in heaven.
Praise him, sun and moon.
    Praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens.
    Praise him, you waters above the skies.
Let all of them praise the name of the Lord,
    because at his command they were created.
He established them for ever and ever.
    He gave them laws they will always have to obey.

Praise the Lord from the earth,
    you great sea creatures and all the deepest parts of the ocean.
Praise him, lightning and hail, snow and clouds.
    Praise him, you stormy winds that obey him.
Praise him, all you mountains and hills.
    Praise him, all you fruit trees and cedar trees.
10 Praise him, all you wild animals and cattle.
    Praise him, you small creatures and flying birds.
11 Praise him, you kings of the earth and all nations.
    Praise him, all you princes and rulers on earth.
12 Praise him, young men and women.
    Praise him, old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord.
    His name alone is honored.
    His glory is higher than the earth and the heavens.
14 He has given his people a strong king.
    All his faithful people praise him for that gift.
    All the people of Israel are close to his heart.

Praise the Lord.

Het Boek

Psalmen 148

1Prijs de Here!
Geef eer aan de Here in de hemel,
prijs zijn naam die hoog verheven is.
Prijs Hem, engelen!
Prijs Hem, hemelse legers!
Prijs Hem, zon en maan!
Prijs Hem, alle sterren,
die zoveel licht geven!
Prijs Hem, alle hemelen
en al het water dat de hemel omspant!
Laat alles de naam van de Here prijzen!
Want op zijn bevel werd alles gemaakt.
Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.
Hij gaf aan alles een wetmatigheid,
die geen ervan overtreedt.
Prijs de Here op aarde!
Prijs Hem, alle grote dieren in de zee
en alle diepe zeebodems!
Prijs Hem, vuur en hagel,
sneeuw en mist,
en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!
Prijs Hem, bergen en heuvels,
boomgaarden en cederbomen!
10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee,
kruipende dieren en vogels!
11 Prijs Hem, alle koningen op aarde
en alle volken!
Prijs Hem, alle heersers
en machthebbers op aarde!
12 Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,
jonge en oude mensen samen!
13 Laat iedereen de naam van de Here prijzen!
Want alleen zijn naam is waard
geprezen te worden.
Zijn macht en heerlijkheid
strekken zich uit over hemel en aarde.
14 Want Hij heeft zijn volk
een hoge positie gegeven:
ieder die Hem liefheeft,
kan Hem prijzen.
Alle Israëlieten,
het volk dat Hij dicht nabij blijft.
Prijs de Here!