New International Reader's Version

Psalm 149

Psalm 149

Praise the Lord.

Sing a new song to the Lord.
    Sing praise to him in the assembly of his faithful people.

Let Israel be filled with joy because God is their Maker.
    Let the people of Zion be glad because he is their King.
Let them praise his name with dancing.
    Let them make music to him with harps and tambourines.
The Lord takes delight in his people.
    He awards with victory those who are humble.
Let his faithful people be filled with joy because of that honor.
    Let them sing for joy even when they are lying in bed.

May they praise God with their mouths.
    May they hold in their hands a sword that has two edges.
Let them pay the nations back.
    Let them punish the people of the earth.
Let them put the kings of those nations in chains.
    Let them put their nobles in iron chains.
Let them carry out God’s sentence against those nations.
    This will bring glory to all his faithful people.

Praise the Lord.

Het Boek

Psalmen 149

1Prijs de Here!
Zing een nieuw lied voor de Here,
prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.
Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.
Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.
In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.
Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.
Want de Here houdt van zijn volk.
Hij bemoedigt en bevestigt de mensen
die zich aan Hem onderwerpen.
Laten de gelovigen Hem eren
en voor Hem jubelen.
Zelfs als zij in bed liggen,
juichen zij nog over hun God.
In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.
In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.
Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken
en ongelovige volken afstraffen.
Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen
en de leiders in ijzeren boeien slaan.
Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,
aan hen voltrokken.
Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.
Prijs de Here!