New International Reader's Version

Mark 12

The Story of the Renters

1Jesus began to speak to the people using stories. He said, “A man planted a vineyard. He put a wall around it. He dug a pit for a winepress. He also built a lookout tower. He rented the vineyard out to some farmers. Then he went to another place. At harvest time he sent a servant to the renters. He told the servant to collect from them some of the fruit of the vineyard. But they grabbed the servant and beat him up. Then they sent him away with nothing. So the man sent another servant to the renters. They hit this one on the head and treated him badly. The man sent still another servant. The renters killed him. The man sent many others. The renters beat up some of them. They killed the others.

“The man had one person left to send. It was his son, and he loved him. He sent him last of all. He said, ‘They will respect my son.’

“But the renters said to each other, ‘This is the one who will receive all the owner’s property someday. Come, let’s kill him. Then everything will be ours.’ So they took him and killed him. They threw him out of the vineyard.

“What will the owner of the vineyard do then? He will come and kill those renters. He will give the vineyard to others. 10 Haven’t you read what this part of Scripture says,

“ ‘The stone the builders didn’t accept
    has become the most important stone of all.
11 The Lord has done it.
    It is wonderful in our eyes’?” (Psalm 118:22,23)

12 Then the chief priests, the teachers of the law and the elders looked for a way to arrest Jesus. They knew he had told the story against them. But they were afraid of the crowd. So they left him and went away.

Is It Right to Pay the Royal Tax to Caesar?

13 Later the religious leaders sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus. They wanted to trap him with his own words. 14 They came to him and said, “Teacher, we know that you are a man of honor. You don’t let other people tell you what to do or say. You don’t care how important they are. But you teach the way of God truthfully. Is it right to pay the royal tax to Caesar or not? 15 Should we pay or shouldn’t we?”

But Jesus knew what they were trying to do. So he asked, “Why are you trying to trap me? Bring me a silver coin. Let me look at it.” 16 They brought the coin. He asked them, “Whose picture is this? And whose words?”

“Caesar’s,” they replied.

17 Then Jesus said to them, “Give back to Caesar what belongs to Caesar. And give back to God what belongs to God.”

They were amazed at him.

Marriage When the Dead Rise

18 The Sadducees came to Jesus with a question. They do not believe that people rise from the dead. 19 “Teacher,” they said, “Moses wrote for us about a man who died and didn’t have any children. But he did leave a wife behind. That man’s brother must get married to the widow. He must provide children to carry on his dead brother’s name. 20 There were seven brothers. The first one got married. He died without leaving any children. 21 The second one got married to the widow. He also died and left no child. It was the same with the third one. 22 In fact, none of the seven left any children. Last of all, the woman died too. 23 When the dead rise, whose wife will she be? All seven of them were married to her.”

24 Jesus replied, “You are mistaken because you do not know the Scriptures. And you do not know the power of God. 25 When the dead rise, they won’t get married. And their parents won’t give them to be married. They will be like the angels in heaven. 26 What about the dead rising? Haven’t you read in the Book of Moses the story of the burning bush? God said to Moses, ‘I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. And I am the God of Jacob.’ (Exodus 3:6) 27 He is not the God of the dead. He is the God of the living. You have made a big mistake!”

The Most Important Commandment

28 One of the teachers of the law came and heard the Sadducees arguing. He noticed that Jesus had given the Sadducees a good answer. So he asked him, “Which is the most important of all the commandments?”

29 Jesus answered, “Here is the most important one. Moses said, ‘Israel, listen to me. The Lord is our God. The Lord is one. 30 Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love him with all your mind and with all your strength.’ (Deuteronomy 6:4,5) 31 And here is the second one. ‘Love your neighbor as you love yourself.’ (Leviticus 19:18) There is no commandment more important than these.”

32 “You have spoken well, teacher,” the man replied. “You are right in saying that God is one. There is no other God but him. 33 To love God with all your heart and mind and strength is very important. So is loving your neighbor as you love yourself. These things are more important than all burnt offerings and sacrifices.”

34 Jesus saw that the man had answered wisely. He said to him, “You are not far from God’s kingdom.” From then on, no one dared to ask Jesus any more questions.

Whose Son Is the Messiah?

35 Jesus was teaching in the temple courtyard. He asked, “Why do the teachers of the law say that the Messiah is the son of David? 36 The Holy Spirit spoke through David himself. David said,

“ ‘The Lord said to my Lord,
    “Sit at my right hand
until I put your enemies
    under your control.” ’ (Psalm 110:1)

37 David himself calls him ‘Lord.’ So how can he be David’s son?”

The large crowd listened to Jesus with delight.

Warning Against the Teachers of the Law

38 As he taught, he said, “Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in long robes. They like to be greeted with respect in the market. 39 They love to have the most important seats in the synagogues. They also love to have the places of honor at dinners. 40 They take over the houses of widows. They say long prayers to show off. God will punish these men very much.”

The Widow’s Offering

41 Jesus sat down across from the place where people put their temple offerings. He watched the crowd putting their money into the offering boxes. Many rich people threw large amounts into them. 42 But a poor widow came and put in two very small copper coins. They were worth only a few pennies.

43 Jesus asked his disciples to come to him. He said, “What I’m about to tell you is true. That poor widow has put more into the offering box than all the others. 44 They all gave a lot because they are rich. But she gave even though she is poor. She put in everything she had. That was all she had to live on.”

Knijga O Kristu

Evanđelje po Marku 12

Prispodoba o zlim vinogradarima

1Tada im počne govoriti u prispodobama: 'Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

Kad dođe vrijeme berbe, pošalje slugu da ubere njegov dio uroda.

Ali vinogradari ga dograbe, pretuku i pošalju natrag praznih ruku.

Vlasnik vinograda im zatim pošalje drugog slugu. Zakupci mu razbiju glavu i osramote ga.

Trećega kojeg im je poslao ubiju. Poslao im je i mnoge druge, ali oni ih sve premlate ili ubiju.

Napokon mu je preostao samo još jedan: njegov ljubljeni sin. Pošalje napokon i njega misleći: "Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

Ali kad vinogradari opaze da dolazi, rekoše: "Ovaj će naslijediti imanje. Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

Pa ga pograbe, ubiju i izbace tijelo iz vinograda.

Što mislite da će učiniti vlasnik kad čuje što se dogodilo? Doći će i pobiti te vinogradare, a vinograd dati u najam drugima.

10 Ne sjećate li se ulomka iz Svetog pisma:
    "Kamen koji su graditelji odbacili
            postane ugaonim kamenom.
11     To je Gospodnje djelo,
            čudesno u našim očima.''[a]
12             židovski su ga vođe već tada htjeli uhvatiti zbog te priče jer su znali da ona govori o njima, ali bojali su se dirnuti u njega zbog straha od mnoštva. Zato odu i ostave ga.

O porezu

13 Vjerski mu vođe pošalju neke farizeje i Herodove sljedbenike da ga uhvate u riječi.

14 Oni dođu i rekoše mu: 'Učitelju, znamo da govoriš istinu i da si nepristran jer ne gledaš tko je tko, nego prema istini poučavaš putu Božjemu. Reci nam, je li dopušteno plaćati porez caru ili nije?'

15 Isus prozre njihovo lukavstvo pa reče: 'Zašto me kušate? Pokažite mi kovani novac[b] pa ću vam reći.'

16 Donesu mu novčić, a on upita: 'Čiji su ovo lik i natpis na kovanici?''Carevi

17 'Onda dajte caru carevo, a Bogu valja dati Božje

O uskrsnuću

18 Tada dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

19 'Gospodine, Mojsije nam je dao Zakon prema kojemu, umre li oženjen muškarac bez djece, njegov se brat mora oženiti njegovom udovicom kako bi ona rodila sina koji će naslijediti posjed umrloga i nositi njegovo ime.

20 Bilo je sedmero braće. Prvi se brat oženi i umre a da nije imao djece.

21 Drugi se brat oženi njegovom udovicom, ali također umre a da nije ostavio potomstva. S trećim se dogodi isto.

22 Tako nijedan od sedmorice iza sebe ne ostavi potomstva. Na posljetku umre i žena.

23 Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu sedmoricu?'

24 Isus im odgovori: 'Niste li vi u zabludi zato što ne poznajete ni Pisma ni sile Božje?

25 Jer kad ljudi uskrsnu od mrtvih, neće se ženiti ni udavati, već će biti poput anđela na nebu.

26 A glede uskrsnuća, niste li u Knjizi Izlaska, ondje gdje piše kako je Mojsije ugledao gorući grm, pročitali da mu je Bog rekao: "Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.'

27 A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih! Vi ste, prema tome, u velikoj zabludi!'

Najveća zapovijed

28 Neki pismoznanac koji je ondje stajao shvatio je, slušajući raspravu, da je Isus dobro odgovorio pa ga upita: 'Koja je najvažnija od svih zapovijedi?'

29 Isus odgovori: 'Najvažnija glasi:
    "Čuj, o Izraele! Naš Gospodin Bog jest jedini Bog.
30     Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!'[c]
31     Druga glasi:
    "Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe!'[d]Nema zapovijedi koja bi bila veća od tih dviju.'

32 Pismoznanac odgovori: 'Učitelju, pravo si rekao da je Bog jedini i da nema drugih osim njega.

33 Voljeti ga svim srcem, svim razumom i svom snagom, a bližnjega voljeti kao samoga sebe vrijedi više nego sve paljenice i ostale žrtve.'

34 Videći da pametno govori, Isus mu reče: 'Nisi daleko od Božjeg kraljevstva.' I nitko ga se više nije usudio išta pitati.

Čiji sin je Mesija

35 Poučavajući u Hramu, Isus upita: 'Kako pismoznanci mogu tvrditi da je Mesija Davidov sin?

36 Pa s

37 S

38 Poučavajući ih dalje, reče: 'Čuvajte se pismoznanaca! Vole se šetati u dugim haljinama i da ih ljudi pozdravljaju na trgovima.

39 U sinagogama vole sjediti na počasnim mjestima, a na gozbama na pročelju stola.

40 Besramno troše udovička dobra, a prikrivaju se dugačkim molitvama u javnosti. Oni će biti strože kažnjeni.'

Udovičin dar

41 Zatim ode sjesti do kutije za milodare te je promatrao mnoštvo kako ubacuje bakreni novac. Mnogi su bogataši ubacivali velike iznose.

42 Dođe i neka siromašna udovica te ubaci samo dva novčića.[e]

43 Isus dozove učenike i reče im: 'Zaista vam kažem, ta je siromašna udovica ubacila više nego svi ostali skupa!

44 Jer svi su oni dali od svojeg viška, a ona je, tako siromašna, dala sve što je imala.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Marku 12:11 Psalam 118: 22-23.
  2. Evanđelje po Marku 12:15 U grčkome: denar.
  3. Evanđelje po Marku 12:30 Ponovljeni zakon 25:5-6.
  4. Evanđelje po Marku 12:31 Levitski zakonik 19:18.
  5. Evanđelje po Marku 12:42 U grčkome: dvije lepte.