New International Reader's Version

Matthew 1

The Family Line of Jesus the Messiah

1This is the written story of the family line of Jesus the Messiah. He is the son of David. He is also the son of Abraham.

Abraham was the father of Isaac.

Isaac was the father of Jacob.

Jacob was the father of Judah and his brothers.

Judah was the father of Perez and Zerah. Tamar was their mother.

Perez was the father of Hezron.

Hezron was the father of Ram.

Ram was the father of Amminadab.

Amminadab was the father of Nahshon.

Nahshon was the father of Salmon.

Salmon was the father of Boaz. Rahab was Boaz’s mother.

Boaz was the father of Obed. Ruth was Obed’s mother.

Obed was the father of Jesse.

And Jesse was the father of King David.

David was the father of Solomon. Solomon’s mother had been Uriah’s wife.

Solomon was the father of Rehoboam.

Rehoboam was the father of Abijah.

Abijah was the father of Asa.

Asa was the father of Jehoshaphat.

Jehoshaphat was the father of Jehoram.

Jehoram was the father of Uzziah.

Uzziah was the father of Jotham.

Jotham was the father of Ahaz.

Ahaz was the father of Hezekiah.

10 Hezekiah was the father of Manasseh.

Manasseh was the father of Amon.

Amon was the father of Josiah.

11 And Josiah was the father of Jeconiah and his brothers. At that time, the Jewish people were forced to go away to Babylon.

12 After this, the family line continued.

Jeconiah was the father of Shealtiel.

Shealtiel was the father of Zerubbabel.

13 Zerubbabel was the father of Abihud.

Abihud was the father of Eliakim.

Eliakim was the father of Azor.

14 Azor was the father of Zadok.

Zadok was the father of Akim.

Akim was the father of Elihud.

15 Elihud was the father of Eleazar.

Eleazar was the father of Matthan.

Matthan was the father of Jacob.

16 Jacob was the father of Joseph. Joseph was the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah.

17 So there were 14 generations from Abraham to David. There were 14 from David until the Jewish people were forced to go away to Babylon. And there were 14 from that time to the Messiah.

Joseph Accepts Jesus as His Son

18 This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary and Joseph had promised to get married. But before they started to live together, it became clear that she was going to have a baby. She became pregnant by the power of the Holy Spirit. 19 Her husband Joseph was faithful to the law. But he did not want to put her to shame in public. So he planned to divorce her quietly.

20 But as Joseph was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. The angel said, “Joseph, son of David, don’t be afraid to take Mary home as your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit. 21 She is going to have a son. You must give him the name Jesus. That’s because he will save his people from their sins.”

22 All this took place to bring about what the Lord had said would happen. He had said through the prophet, 23 “The virgin is going to have a baby. She will give birth to a son. And he will be called Immanuel.” (Isaiah 7:14) The name Immanuel means “God with us.”

24 Joseph woke up. He did what the angel of the Lord commanded him to do. He took Mary home as his wife. 25 But he did not sleep with her until she gave birth to a son. And Joseph gave him the name Jesus.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 1

Isusovi preci

1Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.

Abrahamu se rodio Izak. Izaku se rodio Jakov. Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.

Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha. Peresu se rodio Hesron, a Hesronu Ram.

Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon, a Nahšonu Salma.

Salmi je Rahaba rodila Boaza. Boazu je Ruta rodila Obeda. Obedu se rodio Jišaj.

Jišaju se rodio kralj David. Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.

Salomonu se rodio Roboam. Roboamu se rodio Abija. Abiji se rodio Asa.

Asi se rodio Jozafat. Jozafatu se rodio Joram, a Joramu Ahazja.

Ahazji se rodio Jotam, Jotamu Ahaz, a Ahazu Ezekija.

10 Ezekiji se rodio Manaše, Manašeu Amon. Amonu se rodio Jošija.

11 Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.

12 Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodio Šealtiel. Šealtielu se rodio Zerubabel.

13 Zerubabelu se rodio Elijakim, a Elijakimu Azor.

14 Azoru se rodio Sadok. Sadoku se rodio Akim, Akimu Elijud.

15 Elijudu se rodio Eleazar, Eleazaru Matan, a Matanu Jakov.

16 Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.

17 To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.

Rođenje Isusa Krista

18 Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu.

19 Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.

20 Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. 'Josipe, sine Davidov,' reče mu on, 'ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu.

21 Ona će roditi sina i nazvat ćeš ga Isus (što znači Jahve spasava) jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.'

22 Sve se to dogodilo da bi se obistinilo što je Gospodin rekao po proroku:
23     'Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel' (što znači Bog je s nama).

24 Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio - dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena.

25 Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.