New American Standard Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king Your judgments, O God,
And Your righteousness to the king’s son.
[a]May [b]he judge Your people with righteousness
And [c]Your afflicted with justice.
[d]Let the mountains bring [e]peace to the people,
And the hills, in righteousness.
[f]May he vindicate the [g]afflicted of the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor.

[h]Let them fear You while the sun endures,
And [i]as long as the moon, throughout all generations.
[j]May he come down like rain upon the mown grass,
Like showers that water the earth.
In his days [k]may the righteous flourish,
And abundance of peace till the moon is no more.

May he also rule from sea to sea
And from the River to the ends of the earth.
[l]Let the nomads of the desert bow before him,
And his enemies lick the dust.
10 [m]Let the kings of Tarshish and of the [n]islands bring presents;
The kings of Sheba and Seba offer [o]gifts.
11 [p]And let all kings bow down before him,
All nations serve him.

12 For he will deliver the needy when he cries for help,
The [q]afflicted also, and him who has no helper.
13 He will have compassion on the poor and needy,
And the [r]lives of the needy he will save.
14 He will [s]rescue their [t]life from oppression and violence,
And their blood will be precious in his sight;
15 So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let [u]them pray for him continually;
Let [v]them bless him all day long.

16 May there be abundance of grain in the earth on top of the mountains;
Its fruit will wave like the cedars of Lebanon;
And may those from the city flourish like vegetation of the earth.
17 May his name endure forever;
May his name [w]increase [x]as long as the sun shines;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone works wonders.
19 And blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen, and Amen.

20 The prayers of David the son of Jesse are ended.

Notas al pie

 1. Psalm 72:2 Or He will judge
 2. Psalm 72:2 Many of the pronouns in this Psalm may be rendered He since the typical reference is to the Messiah
 3. Psalm 72:2 Or Your humble
 4. Psalm 72:3 Or The mountains will bring
 5. Psalm 72:3 Or prosperity
 6. Psalm 72:4 Or He will vindicate
 7. Psalm 72:4 Or humble
 8. Psalm 72:5 Or They will fear
 9. Psalm 72:5 Lit before the moon
 10. Psalm 72:6 Or He will come down
 11. Psalm 72:7 Or the righteous will flourish
 12. Psalm 72:9 Or The nomads...will bow
 13. Psalm 72:10 Or The kings...will bring
 14. Psalm 72:10 Or coastlands
 15. Psalm 72:10 Or tribute
 16. Psalm 72:11 Or All kings will bow down
 17. Psalm 72:12 Or humble
 18. Psalm 72:13 Lit souls
 19. Psalm 72:14 Lit redeem
 20. Psalm 72:14 Lit soul
 21. Psalm 72:15 Lit him
 22. Psalm 72:15 Lit him
 23. Psalm 72:17 Or sprout forth
 24. Psalm 72:17 Lit before the sun

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 72

Pangamuyo para sa Hari

1O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom,[a]
agod hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos.
Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong.
Kabay pa nga depensahan kag buligan niya ang mga kubos,
kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila.

Kabay pa nga magpadayon ang iya paghari[b] hasta san-o paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa.
Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta.
Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga magluntad ang pagkamatarong[c]
kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta san-o.
Kabay pa nga maghari siya halin sa isa ka dagat hasta sa isa pa gid ka dagat,[d]
kag halin sa Suba sang Eufrates hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan.[e]
Kabay pa nga ang iya mga kaaway nga nagaestar sa kamingawan magapasakop sa iya.
10 Kabay pa nga ang mga hari sang Tarshish, sang mga isla, sang Sheba, kag sang Seba magahatag sa iya sang mga regalo
sa pagpakita nga nagapasakop sila sa iya.
11 Kabay pa nga ang tanan nga hari magapasakop sa iya
kag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya.
12 Kay ginabuligan niya ang mga pinabay-an nga mga kubos, nga nagapangayo sang bulig sa iya.
13 Naluoy siya sa mga kubos kag mga imol,
kag ginabuligan niya sila.
14 Ginaluwas niya sila sa mga nagapamigos kag sa mga nagapamintas,
kay ang ila mga kabuhi bilidhon sa iya.

15 Kabay pa nga magkabuhi siya sing malawig.
Kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba.
Kabay pa nga pangamuyuan siya permi nga pakamaayuhon siya sang Dios.
16 Kabay pa nga magdamo ang mga patubas sa duta bisan sa putokputokan sang mga bukid,
pareho sang mga patubas sa Lebanon.
Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sang mga banwa,
pareho sang mga hilamon sa mga latagon.
17 Kabay pa nga indi malimtan ang ngalan sang hari hasta san-o, samtang may adlaw pa.
Kabay pa nga paagi sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga nasyon,
kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan.
18 Dalayawon ang Ginoong Dios, ang Dios sang Israel, nga amo lang gid ang nagahimo sang sinang makatilingala nga mga butang.
19 Dalayawon ang iya pagkagamhanan sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga makita sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang iya pagkagamhanan.
Amen! Amen!
20 Amo ini ang katapusan sang mga pangamuyo ni David nga anak ni Jesse.

Notas al pie

 1. 72:1 matarong nga paghukom: ukon, paghukom kag pagkamatarong.
 2. 72:5 magpadayon ang iya paghari: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, tahuron nila.
 3. 72:7 magluntad ang pagkamatarong: ukon, mag-uswag ang mga matarong.
 4. 72:8 halin… dagat: siguro ang buot silingon, halin sa Patay nga Dagat hasta sa Dagat sang Mediteraneo.
 5. 72:8 kalibutan: ukon, duta sang Israel.