New American Standard Bible

Psalm 142

Prayer for Help in Trouble.

[a]Maskil of David, when he was [b]in the cave. A Prayer.

1I cry aloud with my voice to the Lord;
I make supplication with my voice to the Lord.
I pour out my complaint before Him;
I declare my trouble before Him.
When my spirit [c]was overwhelmed within me,
You knew my path.
In the way where I walk
They have hidden a trap for me.
Look to the right and see;
For there is no one who regards me;
[d]There is no escape for me;
No one cares for my soul.

I cried out to You, O Lord;
I said, “You are my refuge,
My portion in the land of the living.
“Give heed to my cry,
For I am brought very low;
Deliver me from my persecutors,
For they are too strong for me.
“Bring my soul out of prison,
So that I may give thanks to Your name;
The righteous will surround me,
For You will deal bountifully with me.”

Notas al pie

  1. Psalm 142:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  2. Psalm 142:1 1 Sam 22:1; 24:3
  3. Psalm 142:3 Lit fainted
  4. Psalm 142:4 Lit Escape has perished from me

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 142

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Nagapanawag ako sing mabaskog sa imo, Ginoo.
Nagapangamuyo ako nga kaluoyan mo ako.
Ginasugid ko sa imo ang akon mga reklamo kag mga kalisod.
Kon nadulaan ako sang paglaom, ara ka nga nagabantay sa mga nagakalatabo sa akon.
Sa akon alagyan may siod nga ginbutang ang akon mga kaaway para sa akon.
Tan-awa bala sa akon palibot, wala gid sing may nagabulig sa akon.
Wala sing may nagaprotektar kag nagakabalaka sa akon.
Nagapanawag ako sa imo, Ginoo;
ikaw ang akon manugprotektar,
ikaw lang gid ang akon kinahanglan diri sa kalibutan.
Pamatii ang akon pagpangayo sang bulig,
kay wala na gid ako sing may mahimo.
Luwasa ako sa mga nagahingabot sa akon,
kay makusog sila para sa akon.
Hilwaya ako sa pagkapriso
agod nga madayaw ko ikaw.
Dayon magatipon sa akon ang mga matarong
tungod kay maayo ka sa akon.