New American Standard Bible

Daniel 1

The Choice Young Men

1In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the vessels of the house of God; and he brought them to the land of Shinar, to the house of his [a]god, and he brought the vessels into the treasury of his [b]god.

Then the king [c]ordered Ashpenaz, the chief of his [d]officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the [e]royal family and of the nobles, youths in whom was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for [f]serving in the king’s [g]court; and he ordered him to teach them the [h]literature and language of the Chaldeans. The king appointed for them a daily ration from the king’s choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be [i]educated three years, at the end of which they were to [j]enter the king’s personal service. Now among them from the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. Then the commander of the officials assigned new names to them; and to Daniel he assigned the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach and to Azariah Abed-nego.

Daniel’s Resolve

But Daniel [k]made up his mind that he would not defile himself with the king’s choice food or with the wine which he drank; so he sought permission from the commander of the officials that he might not defile himself. Now God granted Daniel [l]favor and compassion in the sight of the commander of the officials, 10 and the commander of the officials said to Daniel, “I am afraid of my lord the king, who has appointed your food and your drink; for why should he see your faces looking more haggard than the youths who are your own age? Then you would [m]make me forfeit my head to the king.” 11 But Daniel said to the overseer whom the commander of the officials had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, 12 “Please test your servants for ten days, and let us be given some vegetables to eat and water to drink. 13 Then let our appearance be [n]observed in your presence and the appearance of the youths who are eating the king’s choice food; and deal with your servants according to what you see.”

14 So he listened to them in this matter and tested them for ten days. 15 At the end of ten days their appearance seemed better and [o]they were fatter than all the youths who had been eating the king’s choice food. 16 So the overseer continued to [p]withhold their choice food and the wine they were to drink, and kept giving them vegetables.

17 As for these four youths, God gave them knowledge and intelligence in every branch of [q]literature and wisdom; Daniel even understood all kinds of visions and dreams.

18 Then at the end of the days which the king had [r]specified [s]for presenting them, the commander of the officials [t]presented them before Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and out of them all not one was found like Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah; so they [u]entered the king’s personal service. 20 As for every matter of wisdom [v]and understanding about which the king consulted them, he found them ten times better than all the [w]magicians and conjurers who were in all his realm. 21 And Daniel [x]continued until the first year of Cyrus the king.

Notas al pie

 1. Daniel 1:2 Or gods
 2. Daniel 1:2 Or gods
 3. Daniel 1:3 Or said to
 4. Daniel 1:3 Or eunuchs, and so throughout the ch
 5. Daniel 1:3 Lit seed of the
 6. Daniel 1:4 Lit standing
 7. Daniel 1:4 Lit palace
 8. Daniel 1:4 Or writing
 9. Daniel 1:5 Or reared
 10. Daniel 1:5 Lit stand before the king
 11. Daniel 1:8 Lit set upon his heart
 12. Daniel 1:9 Lit lovingkindness
 13. Daniel 1:10 Lit make my head guilty
 14. Daniel 1:13 Lit seen
 15. Daniel 1:15 Lit fat of flesh
 16. Daniel 1:16 Lit take away
 17. Daniel 1:17 Or writing
 18. Daniel 1:18 Lit said
 19. Daniel 1:18 Lit to bring them in
 20. Daniel 1:18 Lit brought in
 21. Daniel 1:19 Lit stood before the king
 22. Daniel 1:20 Lit of
 23. Daniel 1:20 Or soothsayer priests
 24. Daniel 1:21 Lit was until

Nouă Traducere În Limba Română

Daniel 1

Patru tineri iudei la Curtea Babilonului

1În al treilea an al domniei lui Iehoiachim[a], regele lui Iuda, Nebucadneţar[b], împăratul Babilonului, a venit şi a asediat Ierusalimul. Stăpânul[c] l-a dat în mâna lui pe Iehoiachim, regele lui Iuda, precum şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinar[d], în templul zeului său; le-a dus în vistieria zeului lui.

Împăratul Nebucadneţar i-a poruncit lui Aşpenaz, căpetenia eunucilor săi, să aducă câţiva israeliţi de neam regal şi de viţă nobilă, nişte tineri fără nici un fel de cusur fizic, plăcuţi la înfăţişare, pricepuţi în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi cu pricepere, în stare să slujească la palatul împăratului, pe care să-i înveţe scrierea şi limba caldeenilor[e]. Împăratul le-a rânduit pentru fiecare zi o parte din hrana şi din vinul de la masa lui, vrând să-i crească timp de trei ani, după care, la sfârşitul acestei perioade, ei urmau să rămână în slujba împăratului.

Printre ei erau şi câţiva din seminţia lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.[f] Căpetenia eunucilor le-a pus însă alte nume: Beltşaţar lui Daniel, Şadrak lui Hanania, Meşak lui Mişael şi Abed-Nego lui Azaria[g].

Daniel însă s-a hotărât să nu se întineze cu hrana împăratului şi nici cu vinul de la masa lui.[h] De aceea l-a rugat pe căpetenia eunucilor să nu-l silească să se întineze. Dumnezeu a făcut ca Daniel să găsească îndurare şi bunăvoinţă înaintea căpeteniei eunucilor.

10 Însă căpetenia eunucilor i-a zis lui Daniel: „Mă tem ca nu cumva stăpânul meu, împăratul, care v-a rânduit hrana şi băutura, să vadă feţele voastre mai posomorâte decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră şi să-mi puneţi capul în primejdie înaintea împăratului.“

11 Atunci Daniel i-a zis îngrijitorului însărcinat de căpetenia eunucilor cu supravegherea sa, a lui Hanania, a lui Mişael şi a lui Azaria: 12 „Încearcă-i pe slujitorii tăi timp de zece zile: să ni se dea să mâncăm numai legume şi să bem – doar apă. 13 Apoi să te uiţi la înfăţişarea noastră şi la înfăţişarea tinerilor care mănâncă din hrana împăratului şi să faci slujitorilor tăi potrivit cu ceea ce vei vedea.“

14 El i-a ascultat în privinţa aceasta şi i-a încercat timp de zece zile.

15 La sfârşitul celor zece zile a văzut că la înfăţişare arătau mai bine, iar la trup erau mai plini decât toţi ceilalţi tineri care mâncau din hrana împăratului. 16 Şi astfel îngrijitorul a renunţat la hrana şi la vinul de la masa împăratului şi le-a dat legume.

17 Acestor patru tineri Dumnezeu le-a dat ştiinţă şi pricepere în orice fel de scriere şi înţelepciune. Daniel putea să înţeleagă orice fel de viziuni şi visuri.

18 Când s-a împlinit vremea rânduită de împărat ca toţi tinerii să fie aduşi la el, căpetenia eunucilor i-a adus înaintea lui Nebucadneţar, 19 şi împăratul a vorbit cu ei. Dar între toţi aceştia nu s-a găsit nici unul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria, astfel că ei au rămas în slujba împăratului. 20 În orice problemă pentru care era nevoie de înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, el îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi magicienii şi descântătorii din întreaga lui împărăţie. 21 Aşa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus.[i]

Notas al pie

 1. Daniel 1:1 Anul 605 î.Cr.; Daniel foloseşte pentru calcularea anilor de domnie sistemul babilonian, în care anii de domnie erau socotiţi fără anul urcării pe tron; în Ier. 46:2 anii de domnie sunt calculaţi după sistemul iudaic, incluzând şi anul urcării pe tron
 2. Daniel 1:1 Nebucadneţar (Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) (604-561 î.Cr.)
 3. Daniel 1:2 Ebr.: Adonai, cu referire la Dumnezeu
 4. Daniel 1:2 Babilonia
 5. Daniel 1:4 babilonienilor; peste tot în carte
 6. Daniel 1:6 Daniel înseamnă Dumnezeu este Judecătorul (meu), Hanania înseamnă Domnul a arătat har, Mişael înseamnă Cine este ceea ce este Dumnezeu?, iar Azaria înseamnă Domnul a ajutat
 7. Daniel 1:7 Beltşaţar înseamnă, probabil, în babiloniană, Bel (sau Marduk, zeitate babiloniană), păzeşte-i viaţa!; Şadrak înseamnă, probabil, Porunca lui Aku (zeul sumerian al lunii); Meşak înseamnă, probabil, Umbra lui Aku?; Abed-Nego înseamnă Slujitorul lui Nego/Nebo/Nabu
 8. Daniel 1:8 Carnea şi vinul erau mai întâi închinate idolilor; mai mult, carnea putea fi din animale ce nu erau, ceremonial, curate şi care nu fuseseră sacrificate şi preparate conform legii israelite
 9. Daniel 1:21 Este vorba despre domnia lui Cirus II cel Mare (559-530 î.Cr.) peste Babilon; anul 539 î.Cr.