King James Version

Haggai 1

1In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,

Thus speaketh the Lord of hosts, saying, This people say, The time is not come, the time that the Lord's house should be built.

Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying,

Is it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?

Now therefore thus saith the Lord of hosts; Consider your ways.

Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes.

Thus saith the Lord of hosts; Consider your ways.

Go up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord.

Ye looked for much, and, lo it came to little; and when ye brought it home, I did blow upon it. Why? saith the Lord of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house.

10 Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit.

11 And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labour of the hands.

12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedech, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people did fear before the Lord.

13 Then spake Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord.

14 And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God,

15 In the four and twentieth day of the sixth month, in the second year of Darius the king.

Ang Pulong Sang Dios

Haggai 1

Ang Panawagan sang Dios sa Pagpatindog sang Templo

1Sang nahauna nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia, may ginhambal ang Ginoo kay Zerubabel kag kay Josue paagi kay Propeta Haggai. Si Zerubabel nga anak ni Shealtiel amo ang gobernador sang Juda, kag si Josue nga anak ni Jehozadak amo ang pangulo nga pari.

2-3 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom paagi kay Propeta Haggai: “Nagasiling kamo nga indi pa ini ang tion nga patindugon liwat ang akon templo. Mabatas bala ninyo nga mag-estar sa matahom nga mga balay samtang guba ang templo? Hunahunaa bala ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Madamo ang inyo ginatanom, pero diutay lang ang inyo ginaani. May pagkaon kamo, pero indi bastante. May ilimnon kamo, pero kulang-kulang ini. May bayo kamo, pero indi tuman nga makakuha sang tugnaw. May ginabaton kamo nga suweldo, pero madali lang ini maubos. Gani hunahunaa ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Karon, magtaklad kamo sa bukid kag magkuha sang mga kahoy kag patinduga liwat ninyo ang templo, agod sa sini nga paagi malipay ako kag mapadunggan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, “Dako ang inyo ginapaabot nga patubas pero diutay lang ang inyo naani. Kag sang gindala ninyo ini pauli ginpierdi ko ini. Ginhimo ko ini tungod kay guba ang akon templo samtang ang kada isa sa inyo masako sa pag-obra sang iya balay. 10 Gani tungod sa inyo indi na maghatag sing tun-og ang langit kag indi na magpatubas ang duta. 11 Ginapamala ko ang mga duta kag ang mga bukid. Gani nagakaapektuhan ang mga uyas, duga sang ubas, lana, ang iban pa nga mga patubas, pati ang mga tawo, kag ang ila mga kasapatan kag mga gintanom.”

12 Nagtuman sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel halin sa pagkabihag sa Babilonia. Kay ginpamatian nila ang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios paagi kay Propeta Haggai nga ginpadala sang Ginoo sa ila. Sa sini nga paagi gintahod nila ang Ginoo.

13 Karon, nagsiling sa mga Israelinhon si Haggai nga manughambal sang Ginoo, “Nagasiling ang Ginoo nga kaupod ninyo siya.” 14 Gani gintandog sang Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel, sa pagpatindog sang templo sang ila Dios, ang Ginoo nga Makagagahom. 15 Ginsuguran nila ang pagpatindog sang ika-24 nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius.