King James Version

1 Chronicles 25:1-31

1Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was: 2Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.25.2 Asarelah: otherwise called Jesharelah25.2 according…: Heb. by the hands of the king 3Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.25.3 Zeri: or, Izri 4Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:25.4 Uzziel: also called, Azareel25.4 Shebuel: also called, Shubael 5All these were the sons of Heman the king’s seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.25.5 words: or, matters 6All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king’s order to Asaph, Jeduthun, and Heman.25.6 according…: Heb. by the hands of the king 7So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.

8¶ And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar. 9Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve: 10The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve: 11The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve: 12The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 13The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 14The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 15The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 16The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 17The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve: 18The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve: 19The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 20The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve: 21The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 22The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve: 23The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 24The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 25The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve: 26The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve: 27The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve: 28The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve: 29The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve: 30The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve: 31The four and twentieth to Romamti-ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 25:1-31

Musikanternas uppgifter

1David och hans befälhavare i hären utsåg män från Asafs, Hemans och Jedutuns familjer till profetisk tjänst med musik på harpa, lyra och cymbal. Detta är förteckningen över dem och deras tjänst:

2Asafs söner:

Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under hans ledning, som profeterade på kungens uppdrag.

3Av Jedutun hans söner:

Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Hashavja och Mattitja, alltså sex, under ledning av sin far Jedutun, som profeterade och spelade på harpa till Herrens lov och pris.

4Av Heman hans söner:

Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. 5Alla dessa var söner till kungens siare Heman. De hade getts till honom genom Guds löfte att upphöja hans horn25:5 Dvs. ge honom ära och makt. Jfr med kommentarer till 1 Sam 2:1,7,10.. Heman fick så fjorton söner och tre döttrar.

6Alla dessa män stod under sin fars ledning när de utförde sin tjänst i Herrens hus med sång och spel på cymbal, lyra och harpa. Asaf, Jedutun och Heman följde kungens instruktioner.

7De och deras familjer, tillsammans 288 personer, var alla begåvade musiker och utbildade för sin uppgift att sjunga lovsång till Herren. 8Gammal eller ung, lärare eller elev, alla kastade de lott om sin plats i tjänstgöringen.

9Den första lotten föll på Asaf, på Josef25:9 I Septuaginta finns tillägget hans söner och släktingar., och den andra på Gedalja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

10den tredje på Sackur och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

11den fjärde på Jisri och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

12den femte på Netanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

13den sjätte på Buckia och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

14den sjunde på Asarela och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

15den åttonde på Jesaja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

16den nionde på Mattanja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

17den tionde på Shimi och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

18den elfte på Ussiel och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

19den tolfte på Hashavja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

20den trettonde på Shuvael och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

21den fjortonde på Mattitja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

22den femtonde på Jerimot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

23den sextonde på Hananja och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

24den sjuttonde på Joshbekasha och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

25den artonde på Hanani och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

26den nittonde på Malloti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

27den tjugonde på Eliata och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

28den tjugoförsta på Hotir och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

29den tjugoandra på Giddalti och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

30den tjugotredje på Machasiot och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv,

31och den tjugofjärde på Romamti Eser och hans söner och släktingar, sammanlagt tolv.