Het Boek

Psalmen 98:1-9

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.

Hij heeft zoveel wonderen gedaan.

Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.

2De Here vertelt hoe Hij redding biedt,

alle volken ter wereld kunnen nu zien

hoe rechtvaardig Hij is.

3Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw

getoond aan het volk van Israël.

Alle volken ter wereld hebben kunnen zien

hoe God redding biedt.

4Laat de hele aarde voor de Here juichen.

Breek maar uit in gejubel

en zing psalmen en lofliederen voor Hem.

5Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.

Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.

6Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.

Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.

7Laat de zee maar golven en bruisen,

al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.

De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.

8De rivieren klappen in de handen

en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.

9Eens zal Hij komen en rechtspreken over de hele aarde.

Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken

en elk volk eerlijk beoordelen.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 98:1-9

Salmo 9898 Salmo 98 Ang unang mga salita sa Hebreo: Isang Awit.

Purihin ang Dios na Hukom

1Umawit tayo ng bagong awit sa Panginoon,

dahil gumawa siya ng mga kahanga-hangang bagay!

Sa kanyang kapangyarihan at kalakasaʼy tinalo niya ang ating mga kaaway.

2Ipinakita ng Panginoon sa mga bansa ang kanyang pagliligtas at pagiging makatuwiran.

3Hindi niya kinalimutan ang kanyang pag-ibig at katapatan sa atin na taga-Israel.

Nakita ng lahat ng tao sa buong mundo ang pagliligtas ng ating Dios.

4Kayong lahat ng tao sa buong mundo,

sumigaw kayo sa tuwa sa Panginoon!

Buong galak kayong umawit ng papuri sa kanya.

5-6Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon habang tinutugtog ang mga alpa at mga trumpeta at tambuli.

Sumigaw kayo sa galak sa presensya ng Panginoon na ating Hari.

7Magalak ang buong mundo at ang lahat ng naninirahan dito,

pati ang mga dagat at ang lahat ng narito.

8Magpalakpakan ang mga ilog at sabay-sabay na magsiawit sa tuwa ang mga kabundukan

9Natutuwa sila sa presensya ng Panginoon

dahil darating siya upang hatulan ang lahat ng tao sa buong mundo.

Hahatulan niya sila nang matuwid at walang kinikilingan.