Het Boek

Psalmen 97:1-12

1De Here is de grote Koning.

Laat de aarde daarom juichen

en de landen aan de kust zich erover verblijden.

2Om Hem heen zijn wolken en duisternis.

Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.

3Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.

4De hele wereld wordt door Hem verlicht

als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.

5Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.

Hij is Heer over de hele aarde.

6Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen

en alle volken zullen Hem zien.

7Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,

zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.

Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.

8Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.

De dochters van Juda juichen U toe

om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.

9U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.

Boven U is er niemand op aarde.

U troont hoog boven alle goden.

10Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.

God beschermt zijn kinderen

en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.

11Gods volgelingen mogen in het licht leven

en Hij geeft vreugde in het hart van allen

die Hem oprecht volgen.

12Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.

Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 97:1-12

Salmo 97

Ang Dios ay Higit sa Lahat ng Pinuno

1Ang Panginoon ay naghahari!

Kaya magalak ang mundo, pati na ang mga isla.

2Napapalibutan siya ng makakapal na ulap

at naghahari nang may katuwiran at katarungan.

3May apoy sa unahan niya at sinusunog nito ang mga kaaway niyang nakapalibot sa kanya.

4Ang kanyang mga kidlat ay lumiliwanag sa mundo.

Nakita ito ng mga tao at nanginig sila sa takot.

5Natutunaw na parang kandila ang mga kabundukan sa presensya ng Panginoon, ang Panginoon na naghahari sa buong mundo.

6Ipinapahayag ng langit na matuwid siya

at nakikita ng lahat ng tao ang kanyang kaluwalhatian.

7Mapapahiya ang lahat ng sumasamba sa mga dios-diosan at ang mga nagmamalaki sa mga ito.

Ang lahat ng mga dios ay lumuhod at sambahin ang Dios.

8Panginoon, narinig ng mga taga-Zion97:8 Zion: o, Jerusalem. at ng mga taga-Juda ang tungkol sa inyong wastong pamamaraan ng pamamahala,

kaya tuwang-tuwa sila.

9Dahil kayo, Panginoon, ang Kataas-taasang Dios ay naghahari sa buong mundo.

Higit kayong dakila kaysa sa lahat ng mga dios.

10Kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan.

Dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay ng kanyang mga tapat na mamamayan

at inililigtas niya sila sa masasama.

11Ang kabutihan ng Dios ay parang araw na sumisinag sa matutuwid

at nagbibigay ito ng kagalakan sa kanila.

12Kayong matutuwid, magalak kayo sa Panginoon.

Pasalamatan siya at purihin ang kanyang pangalan!