Het Boek

Psalmen 98:1-9

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.

Hij heeft zoveel wonderen gedaan.

Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.

2De Here vertelt hoe Hij redding biedt,

alle volken ter wereld kunnen nu zien

hoe rechtvaardig Hij is.

3Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw

getoond aan het volk van Israël.

Alle volken ter wereld hebben kunnen zien

hoe God redding biedt.

4Laat de hele aarde voor de Here juichen.

Breek maar uit in gejubel

en zing psalmen en lofliederen voor Hem.

5Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.

Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.

6Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.

Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.

7Laat de zee maar golven en bruisen,

al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.

De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.

8De rivieren klappen in de handen

en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.

9Eens zal Hij komen en rechtspreken over de hele aarde.

Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken

en elk volk eerlijk beoordelen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 98:1-9

Psalmul 98

Un psalm.

1Cântați Domnului o cântare nouă,

căci El a făcut minuni.

Mâna Lui cea dreaptă

și brațul Lui cel sfânt I‑au adus victorie!

2Domnul Își face cunoscută mântuirea;

Își descoperă dreptatea înaintea ochilor neamurilor.

3El Și‑a amintit de îndurarea și credincioșia Sa

față de Casa lui Israel.

Toate marginile pământului au văzut

mântuirea Dumnezeului nostru.

4Strigați către Domnul, toți locuitorii pământului!

Chiuiți, strigați de bucurie, cântați laude!

5Cântați spre lauda Domnului cu lira,

cu lira și cu sunetul melodiei,

6cu trâmbițe și cu sunet de corn6 Ebr.: șofar, un instrument de suflat făcut din corn de berbec (ebr.: yyobel), care nu avea o funcție muzicală, ci era folosit pentru a transmite anumite semnale în închinare, în adunările publice sau în război. În cele mai multe locuri a fost tradus cu trâmbiță.,

strigați de bucurie înaintea Împăratului, a Domnului!

7Să vuiască marea și tot ce este în ea,

lumea și locuitorii ei!

8Râurile să bată din palme,

munții să strige de bucurie cu toții

9înaintea Domnului,

pentru că vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate,

și popoarele cu nepărtinire!