Het Boek

Psalmen 88:1-19

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen bij ziekte en droefheid. Het leerzame gedicht werd gemaakt door de Ezrachiet Heman.

2Here,

U bent de God die mij redt.

Dag en nacht roep ik U aan

en kom ik tot U.

3Laat mijn gebed U toch bereiken,

luister toch naar mij!

4Nog meer ziekten en tegenslagen kan ik niet verdragen.

Ik heb het gevoel dat ik ga sterven.

5Men beschouwt mij als iemand die de dood nabij is,

alle kracht is uit mij geweken.

6Eigenlijk hoor ik al bij de gestorvenen,

de mensen aan wie U niet meer denkt

en die door U zijn vergeten.

7U hebt mij door de diepste diepte

en door de donkerste duisternis gevoerd.

8U hebt Zich tegen mij gekeerd

en ik kan dat niet verdragen.

Ik heb het gevoel

alsof U mij tegen de grond hebt geslagen.

9U hebt ervoor gezorgd dat mijn kennissen

mij niet meer willen zien en van mij gruwen.

Ik zie geen uitweg meer.

10Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.

Dag in, dag uit bid ik tot U, Here.

Mijn handen strek ik naar U uit.

11Kunt U wonderen onder de doden doen?

Kunnen de geesten van de gestorvenen U prijzen?

12Spreekt men in het graf over uw liefde en goedheid?

Blijkt uw trouw waar lichamen vergaan?

13Kan uw grote macht dan in de duisternis

worden bekendgemaakt?

Blijkt uw rechtvaardigheid dan daar

waar alles en iedereen wordt vergeten?

14Toch roep ik naar U, Here.

Ik leg alles ʼs morgens voor U neer.

15Here, waarom verwerpt U mij?

Waarom wilt U mij niet zien?

16Van jongs af aan heb ik het moeilijk

en ben ik vaak ernstig ziek.

Het is aan mij te zien hoe U mij beproeft,

ik weet mij geen raad meer.

17Uw toorn gaat als vuur over mij heen

en ik word vernietigd door wat U mij aandoet.

18Ik kan er niet aan ontkomen,

alles komt op mij af.

19U hebt ervoor gezorgd dat vrienden en kennissen

mij niet meer willen kennen,

ik hoor van niemand meer iets.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 88:1-19

Psalm 88

Bön om räddning i stor nöd

1En sång, en psalm av Korachs ättlingar. För körledaren, till Mahalat-leannót. Maskil. Av esrachiten Heman.88:1 Betydelsen av Mahalat-leannót är okänd (se även not till 53:1), liksom av Maskil (se not till 32:1). För esrachiten Heman 1 Krön 2:6 där han nämns tillsammans med Etan (se även Ps 89:1); esrachiten kan betyda infödd men är mer troligt bara en information om hans släkthärstamning.

2Herre, min räddnings Gud,

jag ropar inför dig dag och natt.

3Låt min bön komma till dig,

lyssna till mitt rop!

4Jag är bedrövad i djupet av min själ,

och jag närmar mig dödsriket.

5Jag räknas till dem som ska begravas,

jag är en man utan kraft.

6Jag har lagts88:6 Grundtextens innebörd är osäker. bland de döda,

likt de stupade som ligger i graven,

de som är bortglömda och som inte mer får någon hjälp av dig.

7Du har lagt mig i gropen,

i det djupaste mörker.

8Din vrede vilar tung över mig.

Våg efter våg väller över mig. Séla

9Du har drivit mina vänner ifrån mig

och fyllt dem med avsky för mig.

Jag är fångad och finner ingen utväg.

10Jag kan inte längre se på grund av all gråt.

Varje dag ropar jag till dig, Herre,

jag sträcker ut mina händer mot dig.

11Gör du under för de döda?

Reser sig deras andar88:11 Andar är här använt poetiskt. Se vidare not till Jes 14:9. för att prisa dig? Séla

12Talar man i graven om din nåd,

i avgrunden om din trofasthet?

13Är dina under kända i mörkret,

din rättfärdighet i glömskans land?

14Jag ropar till dig, Herre,

och på morgonen stiger min bön till dig.

15Varför förkastar du mig, Herre?

Varför döljer du ditt ansikte för mig?

16Ända från min ungdom har jag varit plågad och nära döden.

Jag lider av all förtvivlan som du sänder över mig och orkar inte mer.

17Din vrede har svept över mig,

jag går under av all skräck.

18Den omger mig likt vatten hela dagen,

den sluter sig kring mig från alla sidor.

19Du har tagit ifrån mig mina älskade och vänner,

den som nu känner mig är mörkret.