Het Boek

Psalmen 87:1-7

1Een psalm van de Korachieten. Een lied. Jeruzalem ligt op de heilige bergen.

2De Here houdt van haar poorten,

meer dan van alle andere steden in het land Israël.

3Stad van God!

Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.

4Wanneer Ik de namen noem

van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus

of zelfs van Ethiopië,

is er altijd wel iemand die daar geboren is.

5Maar van Jeruzalem zal worden gezegd

dat er velen geboren zijn.

God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.

6Wanneer de Here de volken registreert,

schrijft Hij erbij: ‘Dit volk is hier geboren.’

7Tijdens hun feesten en onder het dansen

zingen zij: ‘Mijn hart ligt in Jeruzalem.’

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 87:1-7

Psalm 87

Sion

1Av Korachs ättlingar. En psalm, en sång.

Dess grund är lagd på de heliga bergen.

2Herren älskar Sions portar

mer än någon annan av Jakobs boningar.

3Härliga ting talas om dig,

Guds stad. Séla

4”Bland dem som känner mig

ska jag räkna Rahav87:4 Representerar Egypten. och Babylonien

och också Filisteen, Tyros och Kush.

Dessa är födda här.”

5Man ska säga om Sion: ”Var och en är född här.”

Den Högste har grundat denna stad.

6Herren skriver i listan över folken:

”Dessa är födda där.” Séla

7Man ska sjunga och dansa:

”Alla mina källor finns hos dig.”