Het Boek

Psalmen 87:1-7

1Een psalm van de Korachieten. Een lied. Jeruzalem ligt op de heilige bergen.

2De Here houdt van haar poorten,

meer dan van alle andere steden in het land Israël.

3Stad van God!

Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.

4Wanneer Ik de namen noem

van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus

of zelfs van Ethiopië,

is er altijd wel iemand die daar geboren is.

5Maar van Jeruzalem zal worden gezegd

dat er velen geboren zijn.

God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.

6Wanneer de Here de volken registreert,

schrijft Hij erbij: ‘Dit volk is hier geboren.’

7Tijdens hun feesten en onder het dansen

zingen zij: ‘Mijn hart ligt in Jeruzalem.’

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 87:1-7

Psalmul 87

Al fiilor lui Korah. Un psalm. O cântare.

1Temelia lui este în munții cei sfinți.

2Dintre toate locuințele lui Iacov,

Domnul iubește porțile Sionului.

3Lucruri slăvite s‑au spus despre tine,

cetate a lui Dumnezeu! Selah

4Voi aminti Rahabul4 Monstru al mării. Rahab este folosit adesea ca nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7). și Babilonul

ca fiind printre cei ce Mă cunosc.

Iată, despre Filistia și Tyr, alături de Cuș,

se zice: „Acesta s‑a născut acolo!“

5Dar despre Sion se zice:

„Acesta și acela s‑au născut în el“,

și Însuși Cel Preaînalt îl întărește.

6Domnul consemnează în registrul popoarelor:

„Acesta s‑a născut acolo.“ Selah

7Atât cântăreții, cât și dansatorii7 Sau: instrumentiștii., spun:

„Toate izvoarele mele sunt în tine!“