Het Boek

Psalmen 88

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen bij ziekte en droefheid. Het leerzame gedicht werd gemaakt door de Ezrahiet Heman.

Here,
U bent de God die mij redt.
Dag en nacht roep ik U aan
en kom ik tot U.
Laat mijn gebed U toch bereiken,
luister toch naar mij!
Nog meer ziekten en tegenslagen kan ik niet verdragen.
Ik heb het gevoel dat ik ga sterven.
Men beschouwt mij als iemand die de dood nabij is,
alle kracht is uit mij geweken.
Eigenlijk hoor ik al bij de gestorvenen,
de mensen aan wie U niet meer denkt
en die door U zijn vergeten.
U hebt mij door de diepste diepte
en door de donkerste duisternis gevoerd.
U hebt Zich tegen mij gekeerd
en ik kan dat niet verdragen.
Ik heb het gevoel
alsof U mij tegen de grond hebt geslagen.
U hebt ervoor gezorgd dat mijn kennissen
mij niet meer willen zien en van mij gruwen.
Ik zie geen uitweg meer.
10 Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet.
Dag in, dag uit bid ik tot U, Here.
Mijn handen strek ik naar U uit.
11 Kunt U wonderen onder de doden doen?
Kunnen de geesten van de gestorvenen U prijzen?
12 Spreekt men in het graf over uw liefde en goedheid?
Blijkt uw trouw waar lichamen vergaan?
13 Kan uw grote macht dan in de duisternis
worden bekendgemaakt?
Blijkt uw rechtvaardigheid dan daar
waar alles en iedereen wordt vergeten?
14 Toch roep ik naar U, Here.
Ik leg alles ʼs morgens voor U neer.
15 Here, waarom verwerpt U mij?
Waarom wilt U mij niet zien?
16 Van jongs af aan heb ik het moeilijk
en ben ik vaak ernstig ziek.
Het is aan mij te zien hoe U mij beproeft,
ik weet mij geen raad meer.
17 Uw toorn gaat als vuur over mij heen
en ik word vernietigd door wat U mij aandoet.
18 Ik kan er niet aan ontkomen,
alles komt op mij af.
19 U hebt ervoor gezorgd dat vrienden en kennissen
mij niet meer willen kennen,
ik hoor van niemand meer iets.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 88

Psalmul 88

Un cântec. Un psalm al korahiţilor. Pentru dirijor. De cântat în mahalat leannot[a]. Un maschil[b] al ezrahitului Heman.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele,
    zi şi noapte strig după ajutor înaintea Ta.
Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea,
    pleacă-Ţi urechea la cererea mea!

Mi s-a săturat sufletul de atâtea necazuri
    şi viaţa mi-a ajuns în pragul Locuinţei Morţilor.
Sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă;
    am ajuns ca bărbatul lipsit de putere.
Sunt abandonat printre morţi
    asemenea celor înjunghiaţi care s-au coborât în mormânt,
de care nu-Ţi mai aduci aminte niciodată
    şi care sunt îndepărtaţi din mâna Ta.
M-ai aşezat în groapa cea mai de jos,
    în locuri întunecoase, în adâncuri.
Ţi-ai aşezat mânia peste mine;
    m-ai copleşit cu toate valurile Tale.Sela
I-ai îndepărtat de la mine pe cei ce mă cunosc,
    făcându-mă o urâciune pentru ei.
Sunt închis, fără de scăpare!
    Mi s-au înceţoşat ochii din pricina necazului.

Strig către Tine, Doamne, în fiecare zi;
    îmi întind mâinile spre Tine.
10 Faci Tu oare minuni pentru cei morţi?
    Oare sufletele morţilor se scoală ca să Te laude?Sela
11 Oare în mormânt se povesteşte despre îndurarea Ta
    şi în Locul Nimicirii[c] despre credincioşia Ta?
12 Oare minunile Tale sunt cunoscute în întuneric
    şi dreptatea Ta – pe tărâmul uitării?

13 Eu însă, Doamne, Ţie Îţi cer ajutorul
    şi încă din zori Te întâmpin cu rugăciunea mea.
14 Doamne, de ce mi-ai lepădat sufletul
    şi Ţi-ai ascuns faţa de mine?
15 Încă din tinereţe am fost necăjit şi aproape de moarte;
    am avut de-a face cu spaimele Tale şi am fost deznădăjduit.
16 Mânia Ta a trecut peste mine;
    înfricoşările Tale m-au sleit.
17 Toată ziua mă împresoară ca nişte ape,
    mă înfăşoară deodată.
18 I-ai îndepărtat de la mine pe apropiaţii mei, pe prietenii mei,
    pe cei ce mă cunosc, mă aflu în întuneric.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 88:1 Titlu. Sensul expresiei ebraice este nesigur; probabil un cântec de penitenţă şi lamentaţie
  2. Psalmii 88:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  3. Psalmii 88:11 Ebr.: Abadon, sinonim aici cu Şeol
  4. Psalmii 88:18 Sau: mei; / doar întunericul mi-a mai rămas; sau: nu mai cunosc decât întunericul.