Het Boek

Psalmen 69:1-37

1Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De Lelies.’

2Bevrijd mij, o God,

want het water stijgt mij naar de lippen.

3Ik zak weg in het moeras en kan er niet staan.

Ik sta in water waar ik de bodem niet kan voelen

en het stroomt over mijn hoofd.

4Ik ben moe van het roepen

en mijn keel is schor.

Mijn ogen zijn moe van het uitkijken naar mijn God.

5De mensen die mij haten, zijn niet te tellen,

het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd.

En er is geen reden voor hun haat.

Mijn tegenstanders, die mij willen vernietigen,

zijn zo machtig.

Ik moet hun teruggeven

wat ik niet van hen heb geroofd.

6O God, U kent mij,

een klein en dwaas mens.

U ziet al mijn zonden.

Niets is voor U verborgen.

7Laten uw volgelingen niet door mij

hun vertrouwen in U kwijtraken,

Oppermachtige Here,

U die Heer bent over de hemelse legers.

O God, laten de mensen die U zoeken,

niet door mijn toedoen in U beschaamd worden.

8Ter wille van U verdraag ik de schande.

Ik bedek mijn gezicht uit schaamte.

9Mijn vrienden kennen mij niet meer

en mijn broers herkennen mij niet.

10Van mijzelf blijft niets over,

omdat ik alles geef voor uw huis.

De beledigingen van hen die U haten,

kwamen op mij terecht.

11Ik huilde terwijl mijn hele hart zich op U richtte,

maar het werd mij als schande aangerekend.

12Ik trok rouwkleding aan,

maar zij lachten mij uit.

13De leiders van de stad praten met elkaar over mij

en tijdens drinkgelagen drijven zij de spot met mij.

14Maar ik zal op de juiste tijd tot U bidden, Here,

o God, geef mij uw trouwe hulp

als een antwoord daarop in uw goedheid en liefde.

15Trek mij uit dit moeras, voordat ik zink.

Red mij van mijn haters en uit dit diepe water.

16Zorg toch dat het water mij niet boven het hoofd stijgt,

dat ik niet naar de bodem word getrokken en verdrink.

17Geef mij antwoord, Here,

want ik weet hoe groot uw goedheid en trouw zijn.

Kom naar mij toe met uw liefdevolle ontferming.

18Verberg U niet voor mij,

ik ben uw dienaar en ik ben vreselijk bang.

Antwoord mij toch snel!

19Kom naar mij toe en bevrijd mij.

Verlos mij, zodat mijn tegenstanders beschaamd staan.

20U ziet toch hoe ik word bespot,

hoe beschaamd ik ben en tot schande gemaakt.

U weet precies wie mij dit allemaal aandoen.

21De spot breekt mijn hart

en ik ben nog maar heel zwak.

Ik verwachtte medelijden te ontmoeten,

maar vond het niet.

Tevergeefs wachtte ik op iemand die mij troostte.

22Zij gaven mij gif te eten

en lieten mij, toen ik dorst had, azijn drinken.

23Laat het lekkere eten een valstrik voor hen worden

en laat hun tafelgenoten hen verraden.

24Verslechter hun ogen,

zodat zij niets meer kunnen zien.

Geef dat hun heupen verzwakken,

zodat zij niet meer kunnen lopen.

25Stort uw toorn over hen uit,

laat de gloed daarvan hen vernietigen.

26Verander hun woonplaats in een woestenij

en maak hun tenten onbewoond.

27Want wie door U wordt geslagen,

wordt door hen achtervolgd.

Zij sturen verhalen de wereld in

over het verdriet van hen die door U werden getroffen.

28Laat hun schuld maar hand over hand toenemen,

zodat zij geen aanspraak kunnen maken op uw gerechtigheid.

29Verwijder hun namen uit uw boek,

waarin ieder vermeld staat die bij U hoort.

Zorg dat hun naam niet naast die van een gelovige staat.

30Ik verkeer in grote ellende en groot verdriet.

Laat uw heil mij beschermen, o God.

31Ik zal een loflied zingen

en de naam van God prijzen.

Ik zal Hem roemen door de liederen

die ik tot zijn eer zing.

32Dat zal de Here meer vreugde geven

dan een rund of een stier met horens en hoeven.

33Zij die zich dankbaar aan God onderwerpen,

zullen het zien en zich erover verheugen.

U die God zoekt, zult er nieuwe moed uit putten.

34Want de Here luistert wel

naar de armen die Hem aanroepen

en Hij ziet niet neer

op de mensen die gevangenzitten.

35Laat de hele schepping,

hemel, aarde en zeeën,

Hem eer brengen en prijzen.

36Want God zal Jeruzalem bevrijden

en de steden van Juda weer opbouwen.

Dan zullen zij weer daarin wonen

en het land opnieuw bezitten.

37De kinderen van zijn dienaren zullen het land erven

en het zal worden bewoond door mensen

die zijn naam liefhebben.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 69:1-36

Salmo 6969 Salmo 69 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni David para sa direktor ng mga mang-aawit. Inaawit sa tono ng “Mga Liryo”.

Ang Dalangin ng Taong Inuusig

1O Dios, iligtas nʼyo ako dahil para akong isang taong malapit nang malunod.

2Tila lulubog na ako sa malalim na putik at walang matutungtungan.

Para akong nasa laot at tinatabunan ng mga alon.

3Pagod na ako sa paghingi ng tulong at masakit na ang aking lalamunan.

Dumidilim na ang paningin ko sa paghihintay ng tulong nʼyo, O Dios.

4Marami ang napopoot sa akin, mas marami pa sila kaysa sa aking buhok.

Gusto nila akong patayin ng walang dahilan.

Pinipilit nilang isauli ko ang mga bagay na hindi ko naman ninakaw.

5O Dios, alam nʼyo ang aking kahangalan;

hindi lingid sa inyo ang aking mga kasalanan.

6O Panginoong Dios na Makapangyarihan, Dios ng Israel,

huwag sanang malagay sa kahihiyan ang mga nagtitiwala at lumalapit sa inyo nang dahil sa akin.

7Dahil sa inyo, iniinsulto ako at inilalagay sa kahihiyan.

8Parang ibang tao ang turing sa akin ng mga kapatid ko,

parang isang dayuhan sa aming sariling tahanan.

9Dahil sa labis-labis na pagpapahalaga ko sa inyong templo,69:9 sa inyong templo: sa literal, sa inyong bahay. halos mapahamak na ako.

Tuwing iniinsulto kayo ng mga tao, nasasaktan din ako.

10Kapag akoʼy umiiyak at nag-aayuno, hinihiya nila ako.

11Kapag nakadamit ako ng sako upang ipakita ang aking pagdadalamhati,

ginagawa nila akong katatawanan.

12Pinagbubulung-bulungan din ako ng mga nakaupo sa pintuang bayan.

At ang mga lasing ay kumakatha ng awit ng pangungutya tungkol sa akin.

13Ngunit dumadalangin ako sa inyo, Panginoon.

Sa inyong tinakdang panahon, sagutin nʼyo ang dalangin ko ayon sa tindi ng inyong pagmamahal sa akin.

Dahil sa tapat kayo sa inyong pagliligtas,

14tulungan nʼyo akong huwag lumubog sa putikan.

Iligtas nʼyo ako sa aking mga kaaway na parang inililigtas nʼyo ako mula sa malalim na tubig.

15Huwag nʼyong hayaang tabunan ako ng mga alon at mamatay.

16Sagutin nʼyo ako, Panginoon,

dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa akin.

Kahabagan nʼyo ako at bigyang pansin.

17Huwag kayong tumalikod sa akin na inyong lingkod.

Sagutin nʼyo agad ako dahil nasa kagipitan ako.

18Lumapit kayo sa akin at iligtas ako sa aking mga kaaway.

19Alam nʼyo kung paano nila ako hinihiya at iniinsulto.

Alam nʼyo rin kung sino ang lahat ng kaaway ko.

20Nasaktan ako sa kanilang panghihiya sa akin

at sumama ang loob ko.

Naghintay ako na may dadamay at aaliw sa akin,

ngunit wala ni isa man.

21Nilagyan nila ng lason ang aking pagkain at nang akoʼy mauhaw binigyan nila ako ng suka.

22Habang kumakain sila at nagdiriwang,

mapahamak sana sila at ang kanilang mga kasama.

23Mabulag sana sila at laging manginig.69:23 manginig: Ito ang nasa tekstong Hebreo. Sa Septuagint, magbaluktot.

24Ibuhos at ipakita nʼyo sa kanila ang inyong matinding galit.

25Iwanan sana nila ang mga toldang tinitirhan nila

para wala nang tumira sa mga ito.

26Dahil inuusig nila ang mga taong inyong pinarurusahan,

at ipinagsasabi sa iba ang paghihirap na nararanasan ng mga ito.

27Idagdag nʼyo ito sa kanilang mga kasalanan at huwag nʼyo silang iligtas.

28Burahin nʼyo sana ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay69:28 buhay: o, mga may buhay na walang hanggan.

at huwag isama sa talaan ng mga matuwid.

29Nasasaktan ako at nagdurusa,

kaya ingatan nʼyo ako, at iligtas, O Dios.

30Pupurihin ko ang Dios sa pamamagitan ng awit.

Pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat.

31Kalulugdan ito ng Panginoon higit sa handog na mga baka.

32Kapag nakita ito ng mga dukha, matutuwa sila.

Lahat ng lumalapit sa Dios ay magagalak.

33Dinidinig ng Panginoon ang mga dukha

at hindi niya nalilimutan ang mga mamamayan niyang nabihag.

34Purihin ninyo ang Dios kayong lahat ng nasa langit,

nasa lupa at nasa karagatan.

35Dahil ililigtas ng Dios ang Jerusalem69:35 Jerusalem: o, Zion. at muli niyang itatayo ang mga lungsod ng Juda.

At doon titira ang kanyang mga mamamayan at aariin ang lupain na iyon.

36Mamanahin ito ng kanilang lahi

at ang mga umiibig sa Dios ay doon maninirahan.