Het Boek

Psalmen 51:1-21

1-2 Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Natan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Batseba.

3Geef mij genade, o God,

hoewel ik dat niet heb verdiend.

Laat toch blijken hoe groot

uw liefde en goedheid is.

Wilt U door uw vergevende mildheid

mijn zonden wegdoen?

4Reinig mij toch van deze zonde,

die een smet op mij werpt.

5Ik weet dat ik heb gezondigd,

steeds opnieuw gaan mijn gedachten

terug naar deze daad,

waarmee ik van uw pad afweek.

6Mijn God, ik heb tegen U gezondigd

en uw gebod overtreden.

Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig,

uw oordelen zijn altijd zuiver.

7Ik weet dat ik vanaf mijn geboorte

al een zondaar ben, ja zelfs

vanaf het moment van mijn bevruchting.

8En U wilt dat uw waarheid

wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart.

U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart.

9Wilt U met hysop

de zonde van mij afwassen,

dan zal ik helemaal schoon zijn.

Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw.

10Wilt U mij weer blijdschap

en echte vreugde geven?

Mijn lichaam en mijn ziel

zijn terneergeslagen,

maar U kunt mij weer oprichten

en U laten prijzen.

11Let niet op mijn zonden

en vernietig al mijn misstappen.

12Geeft U mij een zuiver hart, mijn God,

en een nieuwe geest

die mij innerlijk standvastig maakt.

13Stuur mij niet van U weg

en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.

14Ik wil zo graag opnieuw

de blijdschap over uw redding ervaren.

Ik wil U volgen

en mijn gehoorzaamheid aan U

zal mij kracht geven.

15Dan zal ik ook aan andere zondaars

laten zien wat uw wil is,

zodat zij zich bekeren

en U ook zullen volgen.

16Bevrijd mij van de schuld

die ik op mij heb geladen, o God.

U bent de God van mijn heil.

Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen.

17Here, stel mij in staat

U openlijk lof en eer te geven.

18Want ik weet dat U er geen prijs op stelt

dat ik U nu brandoffers zou brengen,

daar gaat het U niet om.

19Het werkelijke offer waarop U wacht,

is een aan U overgegeven geest

van iemand die weet

dat hij niet zonder U kan,

En een hart dat geheel en al weet

dat U de enige bent die helpen kan.

Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.

20Wilt U Jeruzalem zegenen

en haar muren herbouwen?

21Dan zullen de offers

die volgens de wet worden gebracht,

U genoegen doen.

Dan zullen grote brandoffers

aan U gebracht worden,

hele stieren worden op uw altaar gebracht.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 51:1-19

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batșeba.

1Arată‑Ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta!

În mila Ta cea mare, șterge fărădelegile mele!

2Spală‑mă de nelegiuirea mea

și curățește‑mă de păcatul meu!

3Căci îmi cunosc fărădelegile,

și păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.

4Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit

și am făcut ce este rău în ochii Tăi,

așa încât Tu să fii drept când vorbești

și să fii fără pată când judeci.

5Iată că am fost născut în nelegiuire

și în păcat m‑a zămislit mama mea.

6Iată, Tu dorești ca adevărul să fie în adâncurile ființei;6 Sensul frazei este nesigur.

fă‑mi deci cunoscută înțelepciunea înăuntrul meu.6 Sau: Tu ai dorit… / mi‑ai făcut.

7Curățește‑mă cu isop și voi fi curat,

spală‑mă și voi fi mai alb decât zăpada.

8Fă‑mă să aud veselie și bucurie,

iar oasele pe care Tu le‑ai zdrobit se vor veseli.

9Ascunde‑Ți fața de păcatele mele,

șterge toate nelegiuirile mele!

10Zidește10 În ebraică este folosit verbul a crea, același verb din Gen. 1:1. în mine o inimă curată, Dumnezeule,

și pune un duh nou și statornic înăuntrul meu!

11Nu mă izgoni din prezența Ta

și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!

12Dă‑mi iarăși bucuria mântuirii Tale;

sprijină‑mă cu un duh de bunăvoință!

13Atunci îi voi învăța căile Tale pe cei ce calcă legea,

și păcătoșii se vor întoarce la Tine.

14Dumnezeule, eliberează‑mă de vina sângelui vărsat,

Dumnezeul mântuirii mele,

și limba mea va aclama cu bucurie dreptatea Ta!

15Stăpâne, deschide‑mi buzele,

iar gura mea va vesti lauda Ta!

16Dacă Ți‑ar fi plăcut jertfele, Ți‑aș fi adus,

dar Ție nu‑Ți plac arderile‑de‑tot.

17Jertfa plăcută lui Dumnezeu17 Sau: Jertfa mea, Dumnezeule. este un duh zdrobit;

Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă frântă și mâhnită.

18În bunăvoința Ta, fă bine Sionului

și construiește zidurile Ierusalimului!

19Atunci te vei bucura de jertfele dreptății,

de arderi‑de‑tot întregi;

atunci se vor aduce tauri pe altarul Tău.