Het Boek

Psalmen 48

1Een psalm van de Korachieten.

De Here is groot en alle lof komt Hem toe
in de stad van God op zijn heilige berg.
De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hoog gelegen is,
een vreugde voor ieder die haar ziet.
Zafon is werkelijk Sion,
waar de stad van onze grote Koning ligt.
In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar,
Hij beschermt ons.
Let maar eens op:
er was een samenzwering van koningen,
met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.
Maar zodra zij er kwamen en het zagen,
waren zij verbijsterd.
Van schrik sloegen ze op de vlucht.
Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.
U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.
Eerst hadden wij ervan gehoord,
maar later zagen wij het zelf
in de stad van de Almachtige Here,
in de stad van onze God:
Hij houdt de stad in stand.
10 Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons uw goedheid
en trouw wanneer wij in uw tempel zijn.
11 De eer die U toekomt, is net als uw naam, o God,
zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde.
U bent de bron van de rechtvaardigheid.
12 De berg Sion is blij
en de dochters van Juda juichen over uw rechtvaardigheid.
13 Loop maar eens om Jeruzalem heen
en tel haar wachttorens.
14 Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen.
Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:
15 kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God
en tot de dag dat wij sterven
is Hij bij ons en wijst ons de weg.

The Message

Psalm 48

A Psalm of the Sons of Korah

11-3 God majestic,
    praise abounds in our God-city!
His sacred mountain,
    breathtaking in its heights—earth’s joy.
Zion Mountain looms in the North,
    city of the world-King.
God in his citadel peaks
    impregnable.

4-6 The kings got together,
    they united and came.
They took one look and shook their heads,
    they scattered and ran away.
They doubled up in pain
    like a woman having a baby.

7-8 You smashed the ships of Tarshish
    with a storm out of the East.
We heard about it, then we saw it
    with our eyes—
In God’s city of Angel Armies,
    in the city our God
Set on firm foundations,
    firm forever.

9-10 We pondered your love-in-action, God,
    waiting in your temple:
Your name, God, evokes a train
    of Hallelujahs wherever
It is spoken, near and far;
    your arms are heaped with goodness-in-action.

11 Be glad, Zion Mountain;
    Dance, Judah’s daughters!
    He does what he said he’d do!

12-14 Circle Zion, take her measure,
    count her fortress peaks,
Gaze long at her sloping bulwark,
    climb her citadel heights—
Then you can tell the next generation
    detail by detail the story of God,
Our God forever,
    who guides us till the end of time.