Het Boek

Psalmen 25:1-22

1Een lied van David.

Mijn hele wezen is op U gericht, Here!

2Laat mij niet in de steek, Here,

want ik vertrouw helemaal op U.

Zorg dat mijn vijanden mij niet overwinnen.

3Niemand die in God gelooft en op Hem vertrouwt,

zal in Hem teleurgesteld worden.

Maar zij die zich onverschillig van U afkeren,

zullen de nederlaag lijden.

4Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.

Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

5Wijst U mij de weg van uw waarheid.

Ik wil van U leren, want U bent de God

van wie ik mijn hulp verwacht.

Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

6Wilt U naar mij kijken

met ogen vol genade en vergeving,

met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

7Wilt U voorbijgaan aan de zonden

die ik in mijn jeugd begaan heb, Here!

8De Here is goed

en graag bereid hun die dreigen te verdwalen,

de juiste weg te tonen.

9Hij zal de beste weg tonen aan hen

die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten.

10Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

11Maar Here! Ik heb zoveel zonden begaan!

Och, wilt U die vergeven tot eer van uw naam?

12Waar is de man die ontzag heeft voor de Here?

God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken.

13Hij mag leven onder Gods zegen

en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen.

14De vriendschap met God is

voor hen die Hem eerbied bewijzen.

Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.

15Ik kijk voortdurend op naar de Here om zijn hulp te vragen,

want alleen Hij kan mij redden.

16Kom toch, Here, en toon mij uw genade,

want ik ben eenzaam en diep wanhopig.

17Mijn zorgen nemen toe,

lost U ze toch voor mij op!

18Kijk eens wat een zorgen ik heb!

Voelt U mijn pijn?

Vergeef mij mijn zonden!

19Ziet U hoeveel vijanden ik heb

en hoe hartgrondig zij mij haten?

20Red mij uit hun handen en bevrijd mij uit hun macht!

Och, laat toch nooit van mij gezegd kunnen worden

dat ik vergeefs op U heb gehoopt!

21Voorzie mij van godsvrucht en integriteit

alsof het mijn lijfwachten zijn,

want ik verwacht dat U mij zult beschermen.

22O God, wilt U Israël bevrijden uit alle moeilijkheden?

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 25:1-22

สดุดี 2525 สดุดี 25 ในภาษาฮีบรู แต่ละข้อของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ยกจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์

2ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์

ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย

ทั้งอย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือข้าพระองค์

3ไม่มีผู้ใดที่หวังในพระองค์แล้วต้องละอาย

แต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้นจะต้องอับอาย

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงหนทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์

ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์

5ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และสอนข้าพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

และความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์วันยังค่ำ

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

ซึ่งพระองค์ได้สำแดงต่อข้าพระองค์เสมอมาตั้งแต่อดีต

7ขออย่าทรงระลึกถึงบาปทั้งหลาย

และการออกนอกลู่นอกทางในวัยหนุ่มของข้าพระองค์

ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดี

8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสนดีและเที่ยงธรรม

ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนทางของพระองค์แก่คนบาป

9พระองค์ทรงนำคนถ่อมใจให้ทำสิ่งที่ถูก

และทรงสอนทางของพระองค์แก่พวกเขา

10ทางทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยความรักเมตตาและความซื่อสัตย์

แก่บรรดาผู้ที่รักษากฎเกณฑ์แห่งพันธสัญญาของพระองค์

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเห็นแก่พระนามของพระองค์

ขอทรงอภัยความชั่วช้าของข้าพระองค์เถิด แม้มันจะใหญ่หลวง

12แล้วใครเล่าที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า?

พระองค์จะทรงสอนพวกเขาถึงทางที่พวกเขาควรจะเลือก

13เขาจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

และลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก

14องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจในบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น

15ดวงตาของข้าพเจ้ามองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ

เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงปลดบ่วงออกจากเท้าของข้าพเจ้า

16ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และเมตตาข้าพระองค์เถิด

เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และทุกข์ลำเค็ญ

17ขอทรงบรรเทาความทุกข์ร้อนในใจของข้าพระองค์

และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

18ขอทรงทอดพระเนตรความลำเค็ญและความทุกข์ใจของข้าพระองค์

และขอทรงเอาบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ออกไป

19ขอทรงทอดพระเนตรเถิดว่าศัตรูของข้าพระองค์เพิ่มขึ้นเพียงใด

และพวกเขาจงเกลียดจงชังข้าพระองค์ขนาดไหน!

20ขอทรงคุ้มครองและช่วยชีวิตข้าพระองค์

อย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอาย

เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์

21ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและความเที่ยงธรรมคุ้มครองข้าพระองค์ไว้

เพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์

22ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงไถ่อิสราเอล

จากความทุกข์ร้อนทั้งปวงของพวกเขา!