Het Boek

Psalmen 24:1-10

1Een psalm van David.

De aarde en al haar rijkdom

zijn van de Here!

2Hij drong het water terug,

zodat droog land tevoorschijn kwam.

3Wie kan de berg van de Here beklimmen

en binnengaan in de plaats waar Hij woont?

Wie kan voor de Here staan?

4Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben,

die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.

5Zij zullen als een zegen van God

zijn goedheid in hun leven ervaren.

Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe.

6Zij mogen voor de Here komen staan

en Hem, de God van Jakob, hulde brengen.

7Ga toch open, eeuwenoude poorten,

en laat de geëerde Koning binnen!

8Wie die geëerde Koning is?

De Here, sterk en machtig,

onoverwinnelijk in de strijd!

9Ja, zet de poorten wijd open

en laat de geëerde Koning binnengaan.

10Wie die geëerde Koning is?

Hij is de Here van alle hemelse legers.

Hij is de Koning, die alle eer toekomt.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 24:1-10

สดุดี 24

(บทสดุดีของดาวิด)

1แผ่นดินโลกและทุกสิ่งในโลกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โลกและทุกชีวิตในโลกเป็นของพระองค์

2เพราะพระองค์ทรงตั้งแผ่นดินไว้เหนือท้องทะเล

ทรงสถาปนามันไว้บนห้วงน้ำ

3ผู้ใดเล่าจะได้ขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้า?

ใครเล่าจะยืนอยู่ในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์?

4คือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์

ผู้ที่ไม่ได้มอบใจให้แก่รูปเคารพ

หรือสาบานโดยอ้างพระจอมปลอม24:4 หรือสาบานเท็จ

5เขาจะได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

จะได้รับการพิสูจน์ว่าเขาชอบธรรมจากพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเขา

6คนเช่นนี้แหละเป็นคนที่แสวงหาพระองค์

เป็นผู้ที่แสวงหาพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ24:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าผู้แสวงหาหน้าของท่านนะยาโคบเอ๋ย

เสลาห์

7ประตูเมืองเอ๋ย จงเปิดออก

ประตูโบราณเอ๋ย จงเปิดออก

เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริจะได้เสด็จเข้ามา

8ผู้ใดคือกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริองค์นี้?

คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและทรงฤทธิ์

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรในการศึก

9ประตูเมืองเอ๋ย จงเปิดออก

ประตูโบราณเอ๋ย จงเปิดออก

เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริจะได้เสด็จเข้ามา

10กษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริองค์นี้คือผู้ใด?

คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติสิริ

เสลาห์