Het Boek

Psalmen 21:1-14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Here, de koning verheugt zich

over uw macht,

met vreugde spreekt hij

over het heil dat U geeft.

3U vervulde

zijn grootste wens.

Wat hij U vroeg,

hebt U hem niet geweigerd.

4U komt hem tegemoet

met overvloed

en geeft hem

een prachtige gouden kroon.

5Hij vroeg U

te mogen leven,

dat stond U hem toe

tot in hoge ouderdom.

6Dankzij U

is hij beroemd en geëerd.

U gaf hem

aanzien en majesteit.

7U zegent hem rijk

en geeft hem

een hart vol blijdschap.

8Allemaal omdat de koning

op de Here vertrouwt,

door de goedheid en de liefde

van God, de Allerhoogste,

faalt hij niet.

9Here, U weet uw vijanden te vinden.

Wie U haten,

zullen niet aan U ontkomen.

10Wanneer U komt, Here,

zullen zij door uw toorn verbranden,

U zult hen vernietigen.

In het vuur zullen zij omkomen.

11Zelfs hun kinderen

zult U wegdoen van deze aarde

en hun nageslacht zal niet bestaan.

12Als zij proberen U kwaad te doen

en slechte plannen maken,

zal dat hun niet lukken.

13U laat hen vluchten,

U richt uw pijlen op hun gezicht.

14Toon uw kracht, Here,

dan zullen wij

liederen zingen tot uw eer.

New International Reader's Version

Psalm 21:1-13

Psalm 21

For the director of music. A psalm of David.

1Lord, the king is filled with joy because you are strong.

How great is his joy because you help him win his battles!

2You have given him what his heart wished for.

You haven’t kept back from him what his lips asked for.

3You came to greet him with rich blessings.

You placed a crown of pure gold on his head.

4He asked you for life, and you gave it to him.

You promised him days that would never end.

5His glory is great because you helped him win his battles.

You have honored him with glory and majesty.

6You have given him blessings that will never end.

You have made him glad and joyful because you are with him.

7The king trusts in the Lord.

The faithful love of the Most High God

will keep the king secure.

8You, the king, will capture all your enemies.

Your right hand will take hold of them.

9When you appear for battle,

you will burn them up like they were in a flaming furnace.

The Lord will swallow them up in his great anger.

His fire will burn them up.

10You will wipe their children from the face of the earth.

You will remove them from the human race.

11Your enemies make evil plans against you.

They think up evil things to do. But they can’t succeed.

12You will make them turn their backs and run away

when you aim your arrows at them.

13Lord, may you be honored because you are strong.

We will sing and praise your might.