Het Boek

Psalmen 20:1-10

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Ik bid dat de Here u

in moeilijke tijden zal antwoorden,

dat de naam van de God van Jakob

u sterk zal maken.

3Ik bid dat Hij

u te hulp komt vanuit zijn heiligdom

en u steunt vanuit Jeruzalem.

4Ik bid dat Hij Zich

al uw offers zal herinneren

en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.

5Ik bid dat Hij

u geeft wat uw hart verlangt

en dat Hij al uw plannen laat gelukken.

6Wij willen juichen

over de overwinningen die U geeft

en in de naam van onze God

de vlaggen omhoogsteken.

Ik bid dat de Here

al uw verlangens zal vervullen.

7Ik weet nu zeker

dat de Here de koning die Hij heeft gezalfd,

zal laten overwinnen.

Vanuit de hemel geeft Hij

hem altijd antwoord.

Dat blijkt uit

de machtige daden die Hij doet.

8Sommige mensen verwachten

alles van hun strijdwagens,

anderen snoeven over hun paarden,

maar wij stellen onze verwachting

op de naam van de Here, die onze God is.

9Die anderen komen

allemaal ten val,

maar wij blijven overeind

en kunnen standhouden.

10Och Here,

geef onze koning de overwinning!

Ik bid dat de Here zal antwoorden

wanneer wij tot Hem roepen.

New International Reader's Version

Psalm 20:1-9

Psalm 20

For the director of music. A psalm of David.

1May the Lord answer you when you are in trouble.

May the God of Jacob keep you safe.

2May he send you help from the sacred tent.

May he give you aid from Zion.

3May he remember all your sacrifices.

May he accept your burnt offerings.

4May he give you what your heart wishes for.

May he make all your plans succeed.

5May we shout for joy over your victory.

May we lift up our flags in the name of our God.

May the Lord give you everything you ask for.

6Now I know that the Lord gives victory to his anointed king.

He answers him from his sacred home in heaven.

The power of God’s right hand gives victory to the king.

7Some trust in chariots. Some trust in horses.

But we trust in the Lord our God.

8They are brought to their knees and fall down.

But we get up and stand firm.

9Lord, give victory to the king!

Answer us when we call out to you!