Het Boek

Psalmen 148:1-14

1Prijs de Here!

Geef eer aan de Here in de hemel,

prijs zijn naam die hoog verheven is.

2Prijs Hem, engelen!

Prijs Hem, hemelse legers!

3Prijs Hem, zon en maan!

Prijs Hem, alle sterren,

die zoveel licht geven!

4Prijs Hem, alle hemelen

en al het water dat de hemel omspant!

5Laat alles de naam van de Here prijzen!

Want op zijn bevel werd alles gemaakt.

6Hij heeft alles vastgesteld voor altijd.

Hij gaf aan alles een wetmatigheid,

die geen ervan overtreedt.

7Prijs de Here op aarde!

Prijs Hem, alle grote dieren in de zee

en alle diepe zeebodems!

8Prijs Hem, vuur en hagel,

sneeuw en mist,

en ook u, stormen, die zijn woord uitvoeren!

9Prijs Hem, bergen en heuvels,

boomgaarden en cederbomen!

10Prijs Hem, wilde dieren en het vee,

kruipende dieren en vogels!

11Prijs Hem, alle koningen op aarde

en alle volken!

Prijs Hem, alle heersers

en machthebbers op aarde!

12Prijs Hem, jonge mannen en meisjes,

jonge en oude mensen samen!

13Laat iedereen de naam van de Here prijzen!

Want alleen zijn naam is waard

geprezen te worden.

Zijn macht en heerlijkheid

strekken zich uit over hemel en aarde.

14Want Hij heeft zijn volk

een hoge positie gegeven:

ieder die Hem liefheeft,

kan Hem prijzen.

Alle Israëlieten,

het volk dat Hij dicht nabij blijft.

Prijs de Here!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 148:1-14

Песнь 148

1Славьте Вечного!

Славьте Вечного с небес,

в высотах прославляйте Его.

2Славьте Его, все Его ангелы,

славьте Его, все Его небесные воинства.

3Славьте Его, солнце и луна,

славьте Его, все блистающие звёзды.

4Славьте Его, небеса небес

и воды, которые выше небес148:4 См. Нач. 1:7..

5Пусть славят имя Вечного,

потому что Он повелел – и они были созданы.

6Он утвердил их навечно,

дал установление нерушимое.

7Славьте Вечного с земли,

морские чудовища и все водные глубины,

8молния и град, снег и туман,

бурный ветер, исполняющий Его слово,

9горы и все холмы,

плодовые деревья и все кедры,

10звери и всякий скот,

пресмыкающиеся и крылатые птицы,

11земные цари и все народы,

вожди и все земные правители,

12юноши и девушки,

старцы и дети –

13славьте все имя Вечного,

потому что только Его имя превознесено!

Слава Его выше земли и небес.

14Он сделал сильным148:14 Букв.: «возвысил рог». Рог был символом могущества, власти и силы. Свой народ,

прославил верных Ему –

народ Исраила, который близок Ему.

Славьте Вечного!