Het Boek

Psalmen 149:1-9

1Prijs de Here!

Zing een nieuw lied voor de Here,

prijs Hem in de samenkomsten van de getrouwen.

2Laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt.

Laten alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun Koning.

3In een reidans kunnen zij zijn naam prijzen.

Met tamboerijn en citer psalmen voor Hem zingen.

4Want de Here houdt van zijn volk.

Hij bemoedigt en bevestigt de mensen

die zich aan Hem onderwerpen.

5Laten de gelovigen Hem eren

en voor Hem jubelen.

Zelfs als zij in bed liggen,

juichen zij nog over hun God.

6In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.

In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.

7Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken

en ongelovige volken afstraffen.

8Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen

en de leiders in ijzeren boeien slaan.

9Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,

aan hen voltrokken.

Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.

Prijs de Here!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 149:1-9

Песнь 149

1Славьте Вечного!

Пойте Вечному новую песнь,

воздайте Ему хвалу в собрании верных.

2Да радуется Исраил своему Создателю,

жители Сиона да возликуют о своём Царе.

3Да славят имя Его танцами,

на бубнах и арфах да играют Ему,

4потому что Вечный благоволит к Своему народу

и возвеличивает смиренных, спасая их.

5Да торжествуют верные Ему в славе

и поют на ложах своих.

6Да хвалят Аллаха своими устами,

и да будет обоюдоострый меч в их руке,

7чтобы совершить мщение над народами,

наказание – над племенами,

8чтобы заковать их царей в цепи

и их вельмож – в железные оковы,

9чтобы произвести над ними предначертанный суд.

Эта честь принадлежит всем верным Ему.

Славьте Вечного!