Het Boek

Psalmen 145:1-21

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.

U bent mijn Koning.

Uw naam wil ik mijn leven lang loven.

2Elke dag zal ik U eren

en uw naam prijzen zolang ik leef.

3De Here is een grote God

en Hem komt alle eer toe.

Voor ons mensen is niet te begrijpen

hoe groot Hij is.

4Van generatie op generatie

zal men U prijzen om wat U doet.

Men zal dan vertellen

over uw grote daden.

5Ik wil vertellen

over uw geweldige heerlijkheid

en uw machtige wonderen.

6Die gaan over uw macht en roem.

Ik wil vertellen hoe groot U bent.

7Laat uw grote goedheid geroemd worden

en juichende liederen worden gezongen

over uw rechtvaardigheid.

8De Here geeft genade

en ontfermt Zich liefdevol.

Hij heeft een onmetelijk geduld

en is groot in zijn goedheid en liefde.

9De Here is goed voor iedereen

en vol liefde ontfermt Hij Zich

over alles wat Hij heeft gemaakt.

10Alles wat U hebt gemaakt,

prijst U, Here.

Ook allen die U liefhebt,

zullen U loven.

11Zij vertellen over uw goddelijk koningschap

en over uw grote macht.

12Zo zullen alle mensen horen

over uw grote daden

en over de geweldige majesteit van uw koningschap.

13Uw koningschap is eeuwig,

U heerst over elke generatie.

14De Here ondersteunt

ieder die dreigt te vallen.

Ieder die gebukt gaat,

helpt Hij overeind.

15Alle ogen zijn op U gericht,

U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.

16Als U uw hand opendoet,

maakt U iedereen gelukkig.

17De Here is rechtvaardig

in alles wat Hij doet.

Zijn goedheid en liefde stralen af

van alles wat Hij maakt.

18De Here is dicht bij ieder

die Hem aanroept met een zuiver hart.

19Mensen die ontzag voor Hem hebben,

komt Hij tegemoet.

Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.

20De Here zorgt voor ieder

die van Hem houdt,

maar Hij vernietigt de ongelovigen.

21Zonder ophouden wil ik vertellen

over de grootheid van de Here.

Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft

zijn heilige naam eren.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 145:1-21

Psalm 145

Lova Herren, allt skapat

1En lovsång av David.

Jag vill upphöja dig, min Gud och kung,

och för evigt prisa ditt namn.

2Jag vill prisa dig varje dag,

för evigt lovsjunga ditt namn.

3Stor är Herren och högt prisad!

Hans storhet är outgrundlig.

4I alla tider ska människor hylla dina verk

och berätta om dina mäktiga gärningar.

5Din härliga prakt, dina underbara verk och ditt majestät

vill jag begrunda.

6De talar om dina fruktansvärda gärningars makt,

och jag vill förkunna din storhet.

7De ska hylla minnet av din stora godhet

och jubla över din rättfärdighet.

8Herren är nådig och barmhärtig,

sen till vrede, rik på nåd.

9Herren är god mot alla,

han är barmhärtig mot alla som han har skapat.

10Alla dina verk prisar dig, Herre,

och dina fromma lovprisar dig.

11De talar om ditt rikes härlighet

och förkunnar din makt,

12för att alla människor ska lära känna din makt,

ditt rikes ära och härlighet.

13Ditt rike består för evigt

och ditt välde från generation till generation.

Herren är trofast i allt han säger,

nådig i allt han gör.145:13 Den senare hälften av versen saknas i grundtexten men finns bland Dödahavsrullarna, i Septuaginta m.fl. och har här översatts från dessa. Eftersom psalmen är alfabetisk kan man utgå ifrån att denna senare del bör finnas med, för att inte en bokstav (hebr. nun) skulle fattas.

14Herren uppehåller alla som håller på att falla

och reser upp dem som är nertyngda.

15Allas ögon är riktade mot dig,

och du ger dem mat i rätt tid.

16Du öppnar din hand

och mättar allt levande som hungrar.

17Herren är rättfärdig i allt han gör,

nådig mot allt han skapat.

18Herren är nära alla som ropar,

som ärligt ropar till honom.

19Han gör vad de som fruktar honom begär.

Han hör deras rop och räddar dem.

20Herren skyddar alla dem som älskar honom,

men alla onda förgör han.

21Jag vill lova Herren,

och allt som lever ska prisa hans heliga namn,

nu och för evigt.