Het Boek

Psalmen 144:1-15

1Van David.

Ik prijs de Here, Hij ondersteunt mij.

Hij maakt mij klaar voor de strijd,

gereed om aan te vallen.

2God betoont mij zijn goedheid en liefde.

Hij beschermt mij.

Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats.

Achter Hem kan ik schuilen.

Hij laat mij volken overwinnen.

3Here, hoe is het mogelijk

dat U zelfs naar kleine mensen omziet?

Waarom zijn zij U zoveel waard?

4Zoals een ademtocht voorbijglijdt

en in het niets verdwijnt,

vliegt ook een mensenleven voorbij.

5Here, kom uit uw hoge hemel naar beneden

en raak de vulkanen aan zodat zij uitbarsten.

6Zwaai uw bliksemschichten in het rond,

schiet uw pijlen af zodat zij in verwarring raken.

7Kom met uw macht uit de hoge hemel

en verlos mij uit dit grote gevaar,

uit de macht van vreemde volken.

8Liegen en bedriegen is voor hen zo gewoon.

9Mijn God, ik wil voor U

een prachtig, nieuw lied zingen.

Onder begeleiding van de harp

zal ik psalmen voor U zingen.

10U geeft koningen de overwinning

en verlost mij, uw dienaar David,

van de vreemde overheersing.

11Verlos mij uit de overheersing

van de vreemde volken,

zij liegen en bedriegen

alsof geen waarheid bestaat.

12Laat onze zonen opgroeien

als sterke jonge mannen

en onze jonge vrouwen worden

als de fraaiste beeldhouwwerken.

13Geef ons voldoende voedselvoorraden,

van alles wat wij nodig hebben.

Laat onze schaapskudden enorm groot worden.

14Laat ons vee gezonde jongen werpen.

Laat er vrede in het land zijn

en geen aanleiding tot paniek of vluchten.

15Het volk dat zo kan leven,

is een gelukkig volk!

Het volk dat de Here God aanbidt,

is een gelukkig volk!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 144:1-15

Psalm 144

Glädje över Guds omsorg

1Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,

han som lär mina händer att kriga

och mina fingrar att strida,

2han som är nådig mot mig,

min klippa, min borg,

min befriare och min sköld.

Hos honom söker jag tillflykt.

Han har lagt mitt folk under mig.

3Herre, vad är en människa, att du bryr dig om henne,

ett människobarn för din omtanke?

4Människan är som en vindfläkt,

hennes liv som en flyende skugga.

5Herre, dra undan himlen och stig ner!

Rör vid bergen, så att de ryker.

6Släpp loss blixtarna och skingra dem,

skjut iväg pilarna och driv bort dem.

7Sträck ner dina händer från höjden,

rädda mig, befria mig ur de djupa vattnen,

ur främlingarnas våld.

8Deras mun är full av lögn

och deras högra hand av bedrägeri.

9För dig, Gud, vill jag sjunga en ny sång

och spela på en tiosträngad harpa,

10för du räddar kungarna från nederlaget

och befriar din tjänare David från det onda svärdet.

11Rädda mig! Befria mig från främlingarnas våld!

De, vars munnar är fulla av lögner

och vilkas högra hand är redo till bedrägeri.

12Våra unga söner blir som välväxta plantor,

våra döttrar som pelare, uthuggna för palats.

13Våra lador blir fyllda till brädden

av livets förnödenheter av alla slag.

Ute på våra marker får fåren tusentals,

ja, tiotusentals med lamm,

14och oxarna är tungt lastade med spannmål.

I muren finns inte längre någon rämna,

ingen fördrivs,

på våra gator finns inte längre någon som klagar.

15Lyckligt är det folk som har det så.

Ja, lyckligt är det folk vars Gud är Herren!