Het Boek

Psalmen 145:1-21

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.

U bent mijn Koning.

Uw naam wil ik mijn leven lang loven.

2Elke dag zal ik U eren

en uw naam prijzen zolang ik leef.

3De Here is een grote God

en Hem komt alle eer toe.

Voor ons mensen is niet te begrijpen

hoe groot Hij is.

4Van generatie op generatie

zal men U prijzen om wat U doet.

Men zal dan vertellen

over uw grote daden.

5Ik wil vertellen

over uw geweldige heerlijkheid

en uw machtige wonderen.

6Die gaan over uw macht en roem.

Ik wil vertellen hoe groot U bent.

7Laat uw grote goedheid geroemd worden

en juichende liederen worden gezongen

over uw rechtvaardigheid.

8De Here geeft genade

en ontfermt Zich liefdevol.

Hij heeft een onmetelijk geduld

en is groot in zijn goedheid en liefde.

9De Here is goed voor iedereen

en vol liefde ontfermt Hij Zich

over alles wat Hij heeft gemaakt.

10Alles wat U hebt gemaakt,

prijst U, Here.

Ook allen die U liefhebt,

zullen U loven.

11Zij vertellen over uw goddelijk koningschap

en over uw grote macht.

12Zo zullen alle mensen horen

over uw grote daden

en over de geweldige majesteit van uw koningschap.

13Uw koningschap is eeuwig,

U heerst over elke generatie.

14De Here ondersteunt

ieder die dreigt te vallen.

Ieder die gebukt gaat,

helpt Hij overeind.

15Alle ogen zijn op U gericht,

U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.

16Als U uw hand opendoet,

maakt U iedereen gelukkig.

17De Here is rechtvaardig

in alles wat Hij doet.

Zijn goedheid en liefde stralen af

van alles wat Hij maakt.

18De Here is dicht bij ieder

die Hem aanroept met een zuiver hart.

19Mensen die ontzag voor Hem hebben,

komt Hij tegemoet.

Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.

20De Here zorgt voor ieder

die van Hem houdt,

maar Hij vernietigt de ongelovigen.

21Zonder ophouden wil ik vertellen

over de grootheid van de Here.

Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft

zijn heilige naam eren.

New International Version

Psalms 145:1-21

Psalm 145This psalm is an acrostic poem, the verses of which (including verse 13b) begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.

A psalm of praise. Of David.

1I will exalt you, my God the King;

I will praise your name for ever and ever.

2Every day I will praise you

and extol your name for ever and ever.

3Great is the Lord and most worthy of praise;

his greatness no one can fathom.

4One generation commends your works to another;

they tell of your mighty acts.

5They speak of the glorious splendor of your majesty—

and I will meditate on your wonderful works.145:5 Dead Sea Scrolls and Syriac (see also Septuagint); Masoretic Text On the glorious splendor of your majesty / and on your wonderful works I will meditate

6They tell of the power of your awesome works—

and I will proclaim your great deeds.

7They celebrate your abundant goodness

and joyfully sing of your righteousness.

8The Lord is gracious and compassionate,

slow to anger and rich in love.

9The Lord is good to all;

he has compassion on all he has made.

10All your works praise you, Lord;

your faithful people extol you.

11They tell of the glory of your kingdom

and speak of your might,

12so that all people may know of your mighty acts

and the glorious splendor of your kingdom.

13Your kingdom is an everlasting kingdom,

and your dominion endures through all generations.

The Lord is trustworthy in all he promises

and faithful in all he does.145:13 One manuscript of the Masoretic Text, Dead Sea Scrolls and Syriac (see also Septuagint); most manuscripts of the Masoretic Text do not have the last two lines of verse 13.

14The Lord upholds all who fall

and lifts up all who are bowed down.

15The eyes of all look to you,

and you give them their food at the proper time.

16You open your hand

and satisfy the desires of every living thing.

17The Lord is righteous in all his ways

and faithful in all he does.

18The Lord is near to all who call on him,

to all who call on him in truth.

19He fulfills the desires of those who fear him;

he hears their cry and saves them.

20The Lord watches over all who love him,

but all the wicked he will destroy.

21My mouth will speak in praise of the Lord.

Let every creature praise his holy name

for ever and ever.