Het Boek

Psalmen 145:1-21

1Een loflied van David.

Mijn God, ik zal U roemen.

U bent mijn Koning.

Uw naam wil ik mijn leven lang loven.

2Elke dag zal ik U eren

en uw naam prijzen zolang ik leef.

3De Here is een grote God

en Hem komt alle eer toe.

Voor ons mensen is niet te begrijpen

hoe groot Hij is.

4Van generatie op generatie

zal men U prijzen om wat U doet.

Men zal dan vertellen

over uw grote daden.

5Ik wil vertellen

over uw geweldige heerlijkheid

en uw machtige wonderen.

6Die gaan over uw macht en roem.

Ik wil vertellen hoe groot U bent.

7Laat uw grote goedheid geroemd worden

en juichende liederen worden gezongen

over uw rechtvaardigheid.

8De Here geeft genade

en ontfermt Zich liefdevol.

Hij heeft een onmetelijk geduld

en is groot in zijn goedheid en liefde.

9De Here is goed voor iedereen

en vol liefde ontfermt Hij Zich

over alles wat Hij heeft gemaakt.

10Alles wat U hebt gemaakt,

prijst U, Here.

Ook allen die U liefhebt,

zullen U loven.

11Zij vertellen over uw goddelijk koningschap

en over uw grote macht.

12Zo zullen alle mensen horen

over uw grote daden

en over de geweldige majesteit van uw koningschap.

13Uw koningschap is eeuwig,

U heerst over elke generatie.

14De Here ondersteunt

ieder die dreigt te vallen.

Ieder die gebukt gaat,

helpt Hij overeind.

15Alle ogen zijn op U gericht,

U voorziet ieder op zijn tijd van voedsel.

16Als U uw hand opendoet,

maakt U iedereen gelukkig.

17De Here is rechtvaardig

in alles wat Hij doet.

Zijn goedheid en liefde stralen af

van alles wat Hij maakt.

18De Here is dicht bij ieder

die Hem aanroept met een zuiver hart.

19Mensen die ontzag voor Hem hebben,

komt Hij tegemoet.

Hij hoort hun roepen om hulp en redt hen.

20De Here zorgt voor ieder

die van Hem houdt,

maar Hij vernietigt de ongelovigen.

21Zonder ophouden wil ik vertellen

over de grootheid van de Here.

Tot in de eeuwigheid zal alles wat leeft

zijn heilige naam eren.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 145:1-21

第 145 篇

讚美之歌

大衛的讚美詩。

1我的上帝,我的王啊!

我要尊崇你,

我要永永遠遠稱頌你的名。

2我要天天稱頌你,

永永遠遠讚美你的名。

3耶和華是偉大的,

當受至高的頌讚,

祂的偉大無法測度。

4願世世代代頌讚你的事蹟,

傳揚你大能的作為。

5我要默想你的榮耀、威嚴和奇妙作為。

6人們要述說你令人敬畏的大能作為,

我也要傳揚你的偉大事蹟。

7他們要訴說你的厚恩,

歌頌你的公義。

8耶和華有恩典和憐憫,

不輕易發怒,充滿慈愛。

9耶和華善待萬民,

憐憫祂所造的萬物。

10耶和華啊,

你所創造的萬物都要稱謝你,

你忠心的子民也要稱頌你。

11他們要述說你國度的榮耀,

講論你的大能,

12好讓世人知道你大能的作為和你國度的威嚴與榮耀。

13你的國度永遠長存,

你的統治直到萬代。

耶和華信守自己的一切應許,

以慈愛待祂所創造的萬物。145·13 耶和華信守……萬物」許多手抄本無此句。

14耶和華扶起跌倒的人,

扶持被重擔所壓的人。

15世人都仰賴你,

你按時賜給他們所需的食物。

16你慷慨滿足一切生命的需要。

17耶和華的作為公義,

祂所行的充滿慈愛。

18耶和華垂顧一切求告祂的人,

一切誠心求告祂的人。

19祂使敬畏祂的人心願得償,

垂聽他們的呼求,拯救他們。

20耶和華保護所有愛祂的人,

毀滅一切惡人。

21我要開口讚美耶和華,

萬物都要稱頌祂的聖名,

直到永永遠遠。