Het Boek

Psalmen 125

1Een bedevaartslied.

Wie in alles op de Here vertrouwt,
is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,
die er voor altijd is.
Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,
zo is de Here rondom zijn volk.
Niet alleen nu,
maar altijd en tot in de eeuwigheid.
Want het land van de gelovigen zal niet
onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.
De gelovigen zullen dan ook niet komen tot onrechtmatige daden.
Here, wilt U het goede doen
voor eerlijke, goede mensen?
Als iemand echter van de rechte weg afdwaalt,
zal hij, samen met de ongelovigen,
door de Here worden vernietigd.
Laat er vrede zijn in Israël!

The Message

Psalm 125

A Pilgrim Song

11-5 Those who trust in God
    are like Zion Mountain:
Nothing can move it, a rock-solid mountain
    you can always depend on.
Mountains encircle Jerusalem,
    and God encircles his people—
    always has and always will.
The fist of the wicked
    will never violate
What is due the righteous,
    provoking wrongful violence.
Be good to your good people, God,
    to those whose hearts are right!
God will round up the backsliders,
    corral them with the incorrigibles.
Peace over Israel!