Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 103:1-22

Guds nåde og trofasthed

1En sang af David.

Min sjæl, pris Herren,

alt i mig skal ophøje hans hellige navn.

2Min sjæl, pris Herren,

glem ikke hans velgerninger.

3Han tilgiver alle mine synder

og helbreder alle mine sygdomme.

4Han frier mig fra dødens gab,

velsigner mig med sin nåde og godhed.

5Han mætter mig med gode gaver,

jeg får min livskraft igen som ørnen.

6Han lader retfærdigheden ske fyldest,

så de undertrykte får deres ret.

7Han åbenbarede sine planer for Moses,

Israels folk var vidner til hans undere.

8Herren er barmhjertig og nådig

med tålmodig og trofast kærlighed.

9Han fortsætter ikke med at anklage os,

bliver ikke ved med at være vred.

10Han giver os ikke løn som forskyldt,

straffer os ikke i forhold til vore synder.

11Så højt som himlen er over jorden,

så stor er hans nåde mod dem, der har ærefrygt.

12Så langt som østen er fra vesten,

har han fjernet vore synder fra os.

13Som en far er barmhjertig mod sine børn,

er Herren barmhjertig mod dem, der ærer ham.

14Han forstår, hvor skrøbelige vi er,

han ved, at vi kun er som støv.

15Vores liv på jorden er som græsset,

som markblomster, der hurtigt forsvinder.

16Blæsten gør en ende på blomsten,

man skulle tro, den aldrig havde været der.

17Men Herrens trofasthed er evig,

den omslutter dem, der ærer ham.

Hans godhed bliver alle generationer til del,

18hvis de holder hans pagt og adlyder hans bud.

19Herren sidder på sin trone i Himlen,

alt er underlagt hans herredømme.

20Lovpris Herren, alle hans engle,

I vældige krigere, som adlyder hans ordrer

og udfører alle hans befalinger.

21Ja, pris Herren, I englehære,

som tjener ham og udfører hans vilje.

22Pris Herren, alle hans skabninger,

hvor I end befinder jer i hans rige.

Min sjæl, pris Herren.