Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 103

Guds nåde og trofasthed

1En sang af David.

Min sjæl, pris Herren,
    alt i mig skal ophøje hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
    glem ikke hans velgerninger.

Han tilgiver alle mine synder
    og helbreder alle mine sygdomme.
Han frier mig fra dødens gab,
    velsigner mig med sin nåde og godhed.
Han mætter mig med gode gaver,
    jeg får min livskraft igen som ørnen.

Han lader retfærdigheden ske fyldest,
    så de undertrykte får deres ret.
Han åbenbarede sine planer for Moses,
    Israels folk var vidner til hans undere.
Herren er barmhjertig og nådig
    med tålmodig og trofast kærlighed.
Han fortsætter ikke med at anklage os,
    bliver ikke ved med at være vred.
10 Han giver os ikke løn som forskyldt,
    straffer os ikke i forhold til vore synder.
11 Så højt som himlen er over jorden,
    så stor er hans nåde mod dem, der har ærefrygt.
12 Så langt som østen er fra vesten,
    har han fjernet vore synder fra os.
13 Som en far er barmhjertig mod sine børn,
    er Herren barmhjertig mod dem, der ærer ham.
14 Han forstår, hvor skrøbelige vi er,
    han ved, at vi kun er som støv.
15 Vores liv på jorden er som græsset,
    som markblomster, der hurtigt forsvinder.
16 Blæsten gør en ende på blomsten,
    man skulle tro, den aldrig havde været der.

17 Men Herrens trofasthed er evig,
    den omslutter dem, der ærer ham.
Hans godhed bliver alle generationer til del,
18     hvis de holder hans pagt og adlyder hans bud.
19 Herren sidder på sin trone i Himlen,
    alt er underlagt hans herredømme.
20 Lovpris Herren, alle hans engle,
    I vældige krigere, som adlyder hans ordrer
        og udfører alle hans befalinger.
21 Ja, pris Herren, I englehære,
    som tjener ham og udfører hans vilje.
22 Pris Herren, alle hans skabninger,
    hvor I end befinder jer i hans rige.
Min sjæl, pris Herren.