Het Boek

Micha 1:1-16

De visioenen van Micha

1Micha, die in de stad Moreseth woonde, kreeg van de Here in visioenen te horen wat er met Samaria en Jeruzalem zou gaan gebeuren. Het was in de tijd van de koningen Jotham, Achaz en Jehizkia, die regeerden over Juda.

2Opgelet! Laten alle volken ter wereld luisteren. De Oppermachtige Here zal vanuit zijn heilige tempel zijn beschuldigingen tegen u inbrengen. 3Kijk! De Here komt eraan! Hij verlaat zijn woning en daalt af naar de aarde. Hij loopt over de bergtoppen. 4Onder zijn voeten smelten de bergen en splijten de dalen. Ze smelten als bijenwas voor vuur en splijten als water dat langs de bergwand naar beneden gutst. 5Waarom gebeurt dit alles? Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem! 6Daarom zal de Here van Samaria niets dan een puinhoop overlaten. De stad zal veranderen in een open veld, in een plaats die geschikt is om wijngaarden te planten. Hij zal alle gebouwen slopen, hun fundamenten blootleggen en het puin in het dal storten. 7Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand, ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen.

8Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, 9want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. 10Laat het niet in Gath bekend worden, houd uw verdriet vóór u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. 11Daar gaat de bevolking van Safir, als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saänan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Bet-Haëzel hun woonplaats opgeven. 12De burgers van Maroth hopen tevergeefs op betere dagen, maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Here staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. 13Vlug, bevolking van Lachis! Span uw paarden in en vlucht. Want u was de eerste stad in Juda die Israëls slechte voorbeeld volgde door ook afgoden te aanbidden. En in navolging van u begonnen de andere steden in het zuiden ook zo te zondigen.

14Geef een afscheidsgeschenk aan Moreseth-Gath en zeg haar voorgoed vaarwel. De stad Achzib heeft Israëls koningen misleid, want zij beloofde hulp die zij niet kon geven. 15Bevolking van Marésa, u zult nog eens ten prooi vallen aan uw vijanden. Israëls leiders zullen naar Adullam vluchten. 16Ga in diepe rouw over uw troetelkinderen, want zij worden van u weggehaald en als slaven naar verre landen gestuurd. Scheer uw hoofd kaal als teken van verdriet, maak een kale plek zo groot als die van een gier.

Ang Pulong Sang Dios

Micas 1:1-16

1Amo ini ang mensahi sang Ginoo parte sa Samaria kag sa Jerusalem.1:1 sa Samaria kag sa Jerusalem: Ang Samaria amo ang kapital sang Israel kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Israel. Ang Jerusalem amo ang kapital sang Juda kag nagarepresentar sang bug-os nga ginharian sang Juda. Ginpahayag niya ini kay Micas nga taga-Moreshet sang panahon nga naghari sa Juda si Jotam, dayon si Ahaz kag si Hezekia.

Nagsiling si Micas: 2Pamati kamo sing maayo, tanan kamo nga mga katawhan nga ara sa kalibutan!1:2 mga katawhan nga ara sa kalibutan: ukon, mga Israelinhon nga ara sa Israel. Kay magasaksi ang Ginoong Dios kontra sa inyo halin sa iya balaan nga templo.1:2 balaan nga templo: Siguro ang iya templo sa Jerusalem ukon ang iya puluy-an sa langit.

Pagasilutan ang Israel kag ang Juda

3Pamati! Magaguwa ang Ginoo halin sa iya ginaestaran. Magapanaog siya kag magatapak sa mataas nga mga lugar sang kalibutan. 4Matunaw ang mga bukid nga iya matapakan pareho sang kandila sa kalayo, kag magaluhob1:4 magaluhob: sa iban nga Bisaya, magalupyak. ang mga kapatagan nga iya matapakan pareho sang inagyan sang tubig nga nagailig sa banglid. 5Matabo ini tanan tungod kay nagpakasala ang mga katawhan sang Israel kag sang Juda.1:5 Israel kag sang Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. Ang mga taga-Samaria amo ang nagatulod sa iban nga mga pumuluyo sang Israel nga magpakasala. Ang mga taga-Jerusalem amo ang nagatulod sa iban nga mga pumuluyo sang Juda nga magsimba sa mga dios-dios. 6Gani nagasiling ang Ginoo, “Laglagon ko ang Samaria kag indi na ini maestaran kundi pagatamnan na lang sang ubas. Paligiron ko ang mga bato sini pakadto sa patag hasta nga magguluwa ang mga pundasyon sini. 7Magkaladugmok ang tanan nga imahen sang mga dios-dios sang Samaria, kag magkalasunog ang tanan nga ginbayad sang ila mga lalaki sa pagpakighilawas sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa templo.1:7 ginbayad… sa templo: Sa sini nga templo, nagapakighilawas ang mga lalaki sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas bilang pagsimba sa ila mga dios-dios. Ang bayad sa mga babayi ginagamit sa mga buluhaton sa templo. Nakatipon ang Samaria sang mga imahen paagi sa mga ginbayad sa mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas sa templo, gani karon kuhaon sang iya mga kaaway ang mga pilak kag mga bulawan nga ginhaklap sa iya mga imahen agod nga gamiton man sang iya mga kaaway nga pangbayad sa pagpakighilawas sa mga babayi sa ila nga templo.”

8Nagsiling si Micas, “Tungod sa kalaglagan sang Samaria, magahibi ako kag magapanalambiton. Magalagaw ako nga nagatiniil kag wala sing bayo sa pagpakita sang akon pagpangasubo. Magawawaw ako pareho sang pag-uwang sang talunon nga ido1:8 talunon nga ido: sa English, jackal. kag sang paghuni sang bukaw.1:8 bukaw: ukon, ostrich. 9Kay ang kalaglagan sang Samaria daw pareho sang pilas nga indi na mag-ayo, kag matabo man ini sa Juda. Magaabot ini sa Jerusalem, ang kapital nga siyudad1:9 kapital nga siyudad: sa literal, puwertahan. sang akon mga kasimanwa.

10Mga taga-Juda, indi ninyo pagsugiri ang aton mga kaaway nga taga-Gat parte sa kalaglagan nga maabot sa aton. Indi sila pagpakitaa nga nagahibi kamo. Ipakita ninyo ang inyo kasubo sa Bet Leafra1:10 Bet Leafra: Ang ini nga lugar kag ang iban pa nga mga lugar sa bersikulo 11-15 posible nga sakop sang Juda. paagi sa pagligid sa duta.

11“Mga pumuluyo sang Shafir, pagabihagon kamo kag dal-on nga hublas, gani mahuy-an kamo. Ang mga pumuluyo sang Zaanan mahadlok nga magguwa sa ila nga lugar sa pagbulig sa inyo. Ang mga taga-Bet Ezel nga magahibi sa ila nga pagkalaglag indi man makapangapin sa inyo. 12Sa pagkamatuod, ang mga pumuluyo sang Marot mabinalak-on nga nagahulat sa pag-untat sang inaway. Pero gintugot pa gani sang Ginoo nga makapalapit ang mga kaaway sa puwertahan sang Jerusalem.

13“Mga pumuluyo sang Lakish, takdi ninyo sang mga karwahe ang inyo mga kabayo kag magpalagyo. Ginsunod ninyo ang sala sang Israel, kag tungod sa inyo nagpakasala man ang mga pumuluyo sang Zion.1:13 mga pumuluyo sang Zion: sa Hebreo, anak nga babayi sang Zion.

14“Kag karon, mga taga-Juda, magpaalam na kamo1:14 magpaalam na kamo: sa literal, maghatag kamo sang regalo bilang pagpaalam. sa banwa sang Moreshet Gat kay pagabihagon na ini sang kaaway. Pagabihagon man ang banwa1:14 banwa: sa literal, mga balay. sang Aczib, gani wala sing may makuha nga bulig ang inyo mga hari nga nagapaabot nga buligan sila sang sini nga banwa.

15“Mga pumuluyo sang Maresha, padal-an kamo sang Ginoo1:15 sang Ginoo: sa Hebreo, ko. sang kaaway nga magaagaw sang inyo banwa.

“Mga taga-Juda,1:15 Juda: sa Hebreo, Israel. Siguro ang buot silingon sini amo ang nasyon sang Juda. ang inyo mga pangulo magapanago sa kuweba sang Adulam. 16Ang inyo hinigugma nga mga kabataan1:16 mga kabataan: Posible man nga ini amo ang mga banwa sang Juda nga ginmitlang sa bersikulo 10-15. kuhaon sa inyo kag dal-on sa iban nga lugar, gani magpangasubo kamo para sa inyo mga kabataan kag ipakita ninyo ini paagi sa pagkiskis sang inyo ulo pareho sang ulo sang agila.”