Ang Pulong Sang Dios

Salmo 96:1-13

Salmo 96

Ang Dios ang Pinakagamhanan nga Hari

(1 Cro. 16:23-33)

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,

magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo!

2Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya.

Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.

3Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.

4Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.

Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,

5kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,

pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.

6Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;

ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo.

7Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.

Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.

8Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,

kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo.

9Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.

Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.

10Sugiri ninyo ang mga nasyon nga, “Nagahari ang Ginoo.”

Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.

Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian.

11-12Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan,

pati na ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.

Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay

13sa presensya sang Ginoo.

Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.

Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kag suno sa iya kamatuoran.

New Russian Translation

Псалтирь 96:1-12

Псалом 96

1Господь царствует!

Пусть ликует земля

и возрадуются многочисленные острова!

2Тучи и тьма вокруг Него;

на праведности и правосудии основан Его престол.

3Пламя идет перед Ним

и сжигает Его врагов вокруг.

4Молнии Его освещают вселенную,

земля видит и трепещет.

5Холмы тают, подобно воску, при виде Господа,

при виде Владыки всей земли.

6Небеса возвещают о Его праведности,

и все народы видят Его славу.

7Устыдитесь, все служащие истуканам,

хвалящиеся идолами.

Поклонитесь Ему, все боги!

8Сион услышал и обрадовался,

дочери96:8 То есть поселения. Иудеи возликовали

о Твоих судах, Господи.

9Ведь Ты, Господи, превыше всей земли,

превознесен высоко над всеми богами.

10Любящие Господа, ненавидьте зло!

Он хранит души верных Ему

и избавляет их от рук нечестивых.

11Свет сияет на праведника,

и на правых сердцем – веселье.

12Радуйтесь, праведные, о Господе,

возносите хвалу, вспоминая о Его святости.