Ang Pulong Sang Dios

Salmo 95

Kanta sa Pagdayaw

1Dali, magkanta kita sa kalipay
kag maghinugyaw kita sa Ginoo, ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton.
Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat,
kag maghinugyaw kita nga nagakanta sang mga pagdayaw sa iya.
Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.
Gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga dios.
Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putokputokan sang mga bukid.
Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo.

Dali, magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton.
Kay siya ang aton Dios,
kag kita ang iya katawhan nga iya ginabantayan kag ginaatipan pareho sa mga karnero.
Kon mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios,
indi pagpatig-aha ang inyo mga tagipusuon
pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang una didto sa Meriba,
subong man sang didto sila sa Masa sa may kamingawan.
Nagsiling ang Dios, “Didto gintilawan nila ako bisan nakita na nila ang akon ginhimo sa ila.
10 Sa sulod sang 40 ka tuig naakig gid ako sa sina nga henerasyon.
Kag nagsiling ako nga katawhan sila nga nagatalang kag wala nagasunod sa akon mga ginatudlo sa ila.
11 Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako nga indi gid nila mabaton ang kapahuwayan nga halin sa akon.”[a]

Notas al pie

  1. 95:11 kapahuwayan nga halin sa akon: Siguro ang buot silingon, ang duta nga ginpromisa sang Dios nga ihatag sa ila.

New Russian Translation

Psalms 95

Псалом 95

(1 Пар. 16:23-33)

1Воспойте Господу новую песню;

вся земля, воспой Господу.

2Воспойте Господу, благословляйте Его имя,

говорите о Его спасении каждый день.

3Возвещайте славу Его среди народов,

чудеса Его – среди всех людей,

4потому что велик Господь и достоин беспредельной хвалы;

Он внушает страх более всех богов.

5Все боги народов – идолы,

а Господь сотворил небеса.

6Слава и величие перед Ним,

сила и великолепие в Его святилище.

7Воздайте Господу, народы,

воздайте Ему славу и силу.

8Воздайте Господу славу, присущую Его имени.

Несите дар и идите во дворы Его.

9Прославьте Господа в великолепии Его святости[a].

Трепещи перед Ним, вся земля!

10Скажите среди народов: «Господь правит!»

Прочно мир утвержден и не поколеблется;

Господь будет судить народы справедливо.

11Да возвеселятся небеса и возликует земля;

да восшумит море и все, что в нем.

12Да возрадуется поле и все, что на нем,

и да возликуют все деревья лесные

13перед Господом, потому что идет,

идет Он судить землю.

Он будет судить вселенную справедливо

и народы – по Своей истине.

Notas al pie

  1. 95:9 Или: «в святом облачении прославьте Господа»; или: «прославьте Господа в Его великолепном святилище».