Ang Pulong Sang Dios

Salmo 146:1-10

Salmo 146

Pagdayaw sa Dios nga Manluluwas

1Dayawa ang Ginoo!

Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

2Dayawon ko siya sa bug-os ko nga kabuhi.

Kantahan ko ang akon Dios sang mga pagdayaw samtang nagakabuhi ako.

3Indi kamo magsalig sa gamhanan nga mga tawo kag sa kay bisan sin-o,

kay indi sila makaluwas sa inyo.

4Kon mapatay na sila nagabalik sila sa duta,

kag sa sina nga adlaw ang ila mga plano nangin wala sing pulos.

5Bulahan ang tawo nga ang nagabulig sa iya amo ang Dios ni Jacob,

nga ang iya pagsalig ara sa Ginoo nga iya Dios,

6nga amo ang naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan, sang dagat kag sang tanan nga ara sa sini.

Masaligan gid ang Ginoo sa wala sing katapusan.

7Nagahukom siya pabor sa mga ginapigos,

kag nagahatag siya sang pagkaon sa mga ginagutom.

Ginahilway niya ang mga ginbihag,

8ginaayo niya ang mga bulag agod makakita,

ginapabakod niya ang mga maluya,

ginahigugma niya ang mga matarong,

9ginabantayan niya ang mga dumuluong,146:9 mga dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.

ginabuligan niya ang mga ilo kag mga balo nga babayi,

pero ginaguba niya ang mga pamaagi sang mga malaot.

10Mga pumuluyo sang Zion,146:10 Zion: ukon, Jerusalem. ang Ginoo nga inyo Dios nagahari sa wala sing katapusan!

Dayawa ang Ginoo!

New Russian Translation

Псалтирь 146:1-11

Псалом 146

1Аллилуйя!146:1 В тексте оригинала псалом 146 и псалом 147 объединены в один псалом.

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!

Сладостна подобающая хвала.

2Господь отстраивает Иерусалим,

собирает изгнанников Израиля.

3Он исцеляет разбитые сердца

и перевязывает их раны.

4Он исчисляет количество звезд

и называет их по именам.

5Велик наш Владыка и могуществен;

Его разум не знает границ.

6Господь возвышает кроткого,

нечестивого же низвергает на землю.

7Воспойте Господу с благодарностью,

сыграйте нашему Богу на арфе.

8Он небо покрывает тучами,

готовит дождь для земли

и растит траву на горах.

9Он дает пищу животным

и кричащим птенцам ворона.

10Не силе лошади Он радуется

и не к человеческим ногам благоволит,

11Господь благосклонен к боящимся Его,

к надеющимся на Его милость.