Ang Pulong Sang Dios

Salmo 147:1-20

Salmo 147

Pagdayaw sa Dios nga Makagagahom

1Dayawa ang Ginoo!

Daw ano kanami ang magkanta sang mga pagdayaw sa aton Dios.

Maayo gid kag nagakabagay nga dayawon siya.

2Ginatukod liwat sang Ginoo ang Jerusalem,

kag ginatipon niya ang mga Israelinhon nga nabihag.

3Ginaayo niya ang mga tagipusuon nga napaslawan;

ginabulong niya ang ila mga pilas.

4Ginpat-od niya ang kadamuon sang mga bituon

kag ginhatagan niya ang kada isa sa ila sang ngalan.147:4 ginhatagan… ngalan: ukon, ginatawag niya ang kada isa sa ila sa ila nga ngalan.

5Gamhanan gid ang aton Ginoo;

ang iya kaalam wala sing limitasyon.

6Ginabuligan sang Ginoo ang mga kubos,

pero ginalaglag niya sing bug-os ang mga malaot.

7Magkanta kamo nga may pagpasalamat sa Ginoo.

Magtukar kamo sang arpa para sa aton Dios.

8Ginatabunan niya ang kalangitan sang mga panganod,

ginapaulanan niya ang kalibutan,

kag ginapatubo ang mga hilamon sa mga bukid.

9Ginahatagan niya sang pagkaon ang mga kasapatan kag ang mga buto sang uwak kon magpangayo sila sang pagkaon.

10Ang iya kalipay indi sa makusog nga mga kabayo ukon sa madasig nga mga soldado,

11kundi sa mga nagatahod sa iya, nga nagasalig sa iya nga gugma.

12Dayawa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, kamo nga mga pumuluyo sang Zion, ang siyudad sang Jerusalem.

13Kay ginapabakod niya ang mga puwertahan sang inyo siyudad,

kag ginapakamaayo niya kamo.

14Ginahatagan niya sang kalinong ang inyo lugar,

kag ginabusog niya kamo sang pinakamaayo nga trigo.

15Ginamanduan niya ang kalibutan,

kag nagapati ini gilayon.

16Ginatabunan niya ang duta sang snow nga daw sa habol nga puti,

kag ginalapta niya ang mapino nga yelo147:16 mapino nga yelo: ang buot silingon diri, frost. nga daw sa abo.

17Nagapadala siya sang ulan nga yelo pareho sang magagmay nga mga bato.

Wala sing may makaagwanta sang katugnaw sini.

18Nagmando siya kag nagkalatunaw ang yelo;

ginpahangin niya kag nag-ilig ang tubig.

19Ginpahayag niya ang iya mga pulong, mga pagsulundan, kag mga sugo sa mga taga-Israel nga mga kaliwat ni Jacob.

20Wala niya ini ginhimo sa iban nga mga nasyon;

wala sila kahibalo sang iya mga sugo.

Dayawa ang Ginoo!

New Russian Translation

Псалтирь 147:1-9

Псалом 147

1Восхваляй, Иерусалим, Господа;

восславь, Сион, своего Бога!

2Он укрепляет затворы твоих ворот

и благословляет твоих детей среди тебя.

3Он утверждает мир в твоих границах

и насыщает тебя отборной пшеницей.

4Он посылает Свое повеление на землю;

быстро бежит Его слово.

5Он дает снег, как белую шерсть,

сыплет иней, как пепел,

6бросает Свой град, словно камни:

кто может устоять перед Его морозом?

7Он посылает Свое слово, и тает все,

подует Своим ветром, и текут воды.

8Свое слово показывает Иакову,

Свои установления и суды – Израилю.

9Для других народов Он этого не сделал;

они не знают Его судов.

Аллилуйя!