Ang Pulong Sang Dios

Salmo 105

Ang Dios kag ang Iya Katawhan

1Pasalamati ninyo ang Ginoo;
simbaha ninyo siya!
Isugid sa mga katawhan ang iya mga binuhatan.
Kantahi ninyo siya sang mga pagdayaw;
isugid ang tanan nga makatilingala niya nga mga binuhatan.
Dayawa ninyo ang iya pagkabalaan.[a]
Magkalipay kamo nga mga nagadangop sa iya.
Magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog.
Magdangop kamo permi sa iya.
5-6 Kamo nga mga pinili sang Dios kag mga kaliwat ni Abraham nga alagad sang Dios, kag mga kaliwat man ni Jacob,
dumduma ninyo ang iya makatilingala nga mga binuhatan, ang iya mga milagro, kag ang iya mga paghukom.
Siya ang Ginoo nga aton Dios,
kag nagahukom siya sa bug-os nga kalibutan.
Indi gid niya pagkalimtan ang iya kasugtanan hasta san-o, ang iya promisa hasta sa linibo ka mga henerasyon.
Ini nga kasugtanan ginhimo niya kay Abraham kag ginpromisa man niya kay Isaac.
10 Ginpadayon niya ini nga kasugtanan kay Jacob,
kag magapadayon ini nga kasugtanan sa Israel hasta san-o.
11 Kay siling niya,
“Ihatag ko sa imo ang duta sang Canaan bilang palanublion ninyo.”

12 Sadto anay diutay pa lang kaayo ang katawhan sang Dios,
kag mga dumuluong pa lang sila sa duta sang Canaan.
13 Nagsaylo-saylo sila sa mga nasyon kag sa mga ginharian.
14 Pero wala pagtuguti sang Dios nga daog-daugon sila.
Para maproteksyunan sila, ginsabdong niya ang mga hari nga nagkontra sa ila.
Siling niya,
15 “Indi ninyo pag-anha ang akon pinili nga mga alagad;
indi ninyo paghaliti ang akon mga propeta.”

16 Nagpadala ang Dios sang gutom sa duta sang Canaan.
Gin-ubos niya kuha ang tanan nila nga pagkaon.
17 Pero ginpauna na niya si Jose sa Egipto sa pagbulig sa ila.
Ginbaligya didto si Jose bilang isa ka ulipon.
18 Ginkadenahan ang iya mga tiil kag ginbutangan sang salsalon ang iya liog,
19 hasta nga natabo ang iya gintagna.
Ang mensahi sang Ginoo sa iya nga natuman nagpamatuod nga matarong siya.
20 Ginbuy-an siya sang hari sang Egipto nga nagadumala sa madamo nga katawhan,
21 kag ginhimo niya siya nga manugdumala sang iya palasyo kag sang tanan niya nga pagkabutang.
22 Bilang manugdumala, may awtoridad siya sa pagdisiplina sa mga opisyal sang hari kag sa pagtudlo sa iya mga manuglaygay.

23 Sang ulihi nagkadto si Jacob kag ang iya panimalay sa Egipto, ang duta sang mga kaliwat ni Ham,
kag didto sila nag-estar bilang mga dumuluong.
24 Ginpadamo sang Ginoo ang iya katawhan;
mabudlay na sila pierdihon sang mga taga-Egipto nga ila mga kaaway.
25 Gintugutan sang Ginoo nga kontrahon kag tuntuhon sang mga taga-Egipto ang iya katawhan nga iya mga alagad.
26 Dayon ginpadala niya si Moises nga iya alagad kag si Aaron nga iya pinili.
27 Ginpakita nila didto sa duta sang mga kaliwat ni Ham ang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios.
28 Ginpadulom sang Dios ang Egipto;
pero nagsupak gihapon[b] ang mga taga-Egipto sa iya mga sugo.
29 Ginhimo niya nga dugo ang ila mga tubig,
gani nagkalamatay ang mga isda.
30 Napuno sang paka ang ila duta, bisan ang mga kuwarto sang ila mga pangulo.
31 Sa pagmando sang Dios, napuno sang langaw kag lamok[c] ang ila duta.
32 Imbes ulan, yelo kag kilat ang ginpadala niya sa ila duta.
33 Ginpamierde niya ang ila mga tanom nga ubas kag ang mga kahoy nga higera, kag ang iban pa nga mga kahoy.
34 Sa iya pagmando, nag-abot ang mga apan[d] nga indi maisip.
35 Kag ginpangaon sini ang tanan nga tanom sa ila duta pati na ang ila mga patubas.
36 Ginpamatay sang Dios ang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki.

37 Dayon ginpaguwa niya ang mga Israelinhon sa Egipto nga wala maano,
kag may dala pa sila nga mga pilak kag mga bulawan.
38 Nalipay ang mga taga-Egipto sa paghalin sang mga Israelinhon, tungod kay nahadlok sila sa ila.
39 Sang paglakat sang mga Israelinhon, nagbutang ang Dios sang panganod sa paghandong sa ila kag sang kalayo sa paghatag sang kasanag sa ila sa kagab-ihon.
40 Nagpangayo sila[e] sang pagkaon,
kag ginpadal-an sila sang Dios sang mga pitaw,[f]
kag ginbusog niya sila sang pagkaon nga halin sa langit.
41 Ginbuka niya ang bato kag nagsagawak ang tubig.
Nag-ilig ini sa desierto nga daw sa suba.
42 Ginhimo ini tanan sang Dios kay wala niya ginkalimtan ang iya mismo promisa kay Abraham nga iya alagad.
43 Ginpaguwa niya sa Egipto ang katawhan nga iya ginpili, nga malipayon kag nagahinugyaw sa kalipay.
44 Kag ginhatag niya sa ila ang mga duta sang iban nga mga katawhan;
ginpanubli nila ang ginpangabudlayan sang iban.
45 Ginhimo ini sang Dios agod tumanon nila ang iya mga pagsulundan kag mga kasuguan.
Dayawa ang Ginoo.

Notas al pie

  1. 105:3 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.
  2. 105:28 pero nagsupak gihapon: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac, pero sa Hebreo, kag wala nagsupak.
  3. 105:31 lamok: ukon, kuto. Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  4. 105:34 mga apan: ukon, mga apan kag mga tibakla.
  5. 105:40 sila: sa Hebreo, siya, nga posible si Moises.
  6. 105:40 pitaw: sa English, quail.

New International Reader's Version

Psalm 105

Psalm 105

Give praise to the Lord and announce who he is.
    Tell the nations what he has done.
Sing to him, sing praise to him.
    Tell about all the wonderful things he has done.
Praise him, because his name is holy.
    Let the hearts of those who trust in the Lord be glad.
Seek the Lord and the strength he gives.
    Always seek him.

Remember the wonderful things he has done.
    Remember his miracles and how he judged our enemies.
Remember what he has done, you children of his servant Abraham.
    Remember it, you people of Jacob, God’s chosen ones.
He is the Lord our God.
    He judges the whole earth.

He will keep his covenant forever.
    He will keep his promise for all time to come.
He will keep the covenant he made with Abraham.
    He will keep the promise he made to Isaac.
10 He made it stand as a law for Jacob.
    He made it stand as a covenant for Israel that will last forever.
11 He said, “I will give you the land of Canaan.
    It will belong to you.”

12 At first there weren’t very many of God’s people.
    There were only a few, and they were strangers in the land.
13 They wandered from nation to nation.
    They wandered from one kingdom to another.
14 But God didn’t allow anyone to treat them badly.
    To keep them safe, he gave a command to kings.
15 He said to them, “Do not touch my anointed ones.
    Do not harm my prophets.”

16 He made the people in the land go hungry.
    He destroyed all their food supplies.
17 He sent a man ahead of them into Egypt.
    That man was Joseph. He had been sold as a slave.
18 The Egyptians put his feet in chains.
    They put an iron collar around his neck.
19 He was in prison until what he said would happen came true.
    The word of the Lord proved that he was right.
20 The king of Egypt sent for Joseph and let him out of prison.
    The ruler of many nations set him free.
21 He put Joseph in charge of his palace.
    He made him ruler over everything he owned.
22 Joseph was in charge of teaching the princes.
    He taught the elders how to think and live wisely.

23 Then the rest of Jacob’s family went to Egypt.
    The people of Israel lived as outsiders in the land of Ham.
24 The Lord gave his people so many children
    that there were too many of them for their enemies.
25 He made the Egyptians hate his people.
    The Egyptians made evil plans against them.
26 The Lord sent his servant Moses to the king of Egypt.
    He sent Aaron, his chosen one, along with him.
27 The Lord gave them the power to do signs among the Egyptians.
    They did his wonders in the land of Ham.
28 The Lord sent darkness over the land.
    He did it because the Egyptians had refused to obey his words.
29 He turned their rivers and streams into blood.
    He caused the fish in them to die.
30 Their land was covered with frogs.
    Frogs even went into the bedrooms of the rulers.
31 The Lord spoke, and large numbers of flies came.
    Gnats filled the whole country.
32 He turned their rain into hail.
    Lightning flashed all through their land.
33 He destroyed their vines and fig trees.
    He broke down the trees in Egypt.
34 He spoke, and the locusts came.
    There were so many of them they couldn’t be counted.
35 They ate up every green thing in the land.
    They ate up what the land produced.
36 Then he killed the oldest son of every family in Egypt.
    He struck down the oldest of all their sons.

37 He brought the people of Israel out of Egypt.
    The Egyptians loaded them down with silver and gold.
    From among the tribes of Israel no one got tired or fell down.
38 The Egyptians were glad when the people of Israel left.
    They were terrified because of Israel.
39 The Lord spread out a cloud to cover his people.
    He gave them a fire to light up the night.
40 They asked for meat, and he brought them quail.
    He fed them well with manna, the bread of heaven.
41 He broke open a rock, and streams of water poured out.
    They flowed like a river in the desert.

42 He remembered the holy promise
    he had made to his servant Abraham.
43 His chosen people shouted for joy
    as he brought them out of Egypt.
44 He gave them the lands of other nations.
    He let them take over what others had worked for.
45 He did it so they might obey his rules
    and follow his laws.

Praise the Lord.