Ang Pulong Sang Dios

Haggai 1

Ang Panawagan sang Dios sa Pagpatindog sang Templo

1Sang nahauna nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia, may ginhambal ang Ginoo kay Zerubabel kag kay Josue paagi kay Propeta Haggai. Si Zerubabel nga anak ni Shealtiel amo ang gobernador sang Juda, kag si Josue nga anak ni Jehozadak amo ang pangulo nga pari.

2-3 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom paagi kay Propeta Haggai: “Nagasiling kamo nga indi pa ini ang tion nga patindugon liwat ang akon templo. Mabatas bala ninyo nga mag-estar sa matahom nga mga balay samtang guba ang templo? Hunahunaa bala ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Madamo ang inyo ginatanom, pero diutay lang ang inyo ginaani. May pagkaon kamo, pero indi bastante. May ilimnon kamo, pero kulang-kulang ini. May bayo kamo, pero indi tuman nga makakuha sang tugnaw. May ginabaton kamo nga suweldo, pero madali lang ini maubos. Gani hunahunaa ninyo ang mga nagakalatabo sa inyo. Karon, magtaklad kamo sa bukid kag magkuha sang mga kahoy kag patinduga liwat ninyo ang templo, agod sa sini nga paagi malipay ako kag mapadunggan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo nga Makagagahom, “Dako ang inyo ginapaabot nga patubas pero diutay lang ang inyo naani. Kag sang gindala ninyo ini pauli ginpierdi ko ini. Ginhimo ko ini tungod kay guba ang akon templo samtang ang kada isa sa inyo masako sa pag-obra sang iya balay. 10 Gani tungod sa inyo indi na maghatag sing tun-og ang langit kag indi na magpatubas ang duta. 11 Ginapamala ko ang mga duta kag ang mga bukid. Gani nagakaapektuhan ang mga uyas, duga sang ubas, lana, ang iban pa nga mga patubas, pati ang mga tawo, kag ang ila mga kasapatan kag mga gintanom.”

12 Nagtuman sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel halin sa pagkabihag sa Babilonia. Kay ginpamatian nila ang ginsiling sang Ginoo nga ila Dios paagi kay Propeta Haggai nga ginpadala sang Ginoo sa ila. Sa sini nga paagi gintahod nila ang Ginoo.

13 Karon, nagsiling sa mga Israelinhon si Haggai nga manughambal sang Ginoo, “Nagasiling ang Ginoo nga kaupod ninyo siya.” 14 Gani gintandog sang Ginoo si Zerubabel, si Josue, kag ang tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel, sa pagpatindog sang templo sang ila Dios, ang Ginoo nga Makagagahom. 15 Ginsuguran nila ang pagpatindog sang ika-24 nga adlaw sang ikaanom nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius.

Nouă Traducere În Limba Română

Hagai 1

Porunca de a reconstrui Templul

1În al doilea an al domniei împăratului Darius, în prima zi a lunii a şasea[a], Cuvântul Domnului le-a vorbit prin profetul Hagai lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, şi lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, astfel:

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor[b]: «Poporul acesta zice că încă n-a venit vremea pentru rezidirea Casei Domnului.»“

Apoi Cuvântul Domnului le-a vorbit prin profetul Hagai astfel:

„Dar pentru voi a venit oare vremea
    să locuiţi în case căptuşite cu lemn,
        în timp ce Casa aceasta este în ruine?“

Acum, aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
Aţi semănat mult, dar aţi adunat puţin!
    Mâncaţi, dar tot nu vă săturaţi!
Beţi, dar tot nu vă potoliţi setea!
    Vă îmbrăcaţi, dar tot nu vă este cald,
iar plata pe care o câştigaţi
    o puneţi într-o pungă spartă!“

Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

„Uitaţi-vă cu atenţie la căile voastre!
Duceţi-vă la munte,
    aduceţi lemne
        şi rezidiţi Casa,
ca astfel Eu să-Mi găsesc plăcerea în ea
    şi să fiu onorat, zice Domnul.
V-aţi aşteptat la mult, dar iată că aţi adunat puţin,
    iar când aţi adus recolta acasă, am spulberat-o!
De ce? zice Domnul Oştirilor.
    Deoarece Casa Mea zace în ruine,
        în timp ce fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui!
10         De aceea cerurile nu v-au mai dat roua,
    iar pământul nu şi-a mai dat recolta!
11     Am chemat seceta peste ţară,
    peste munţi şi peste grâne,
peste must, peste ulei
    şi peste ceea ce rodeşte pământul,
peste oameni, peste animale
    şi peste toată truda mâinilor voastre!“

Răspunsul poporului

12 Atunci Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi întreaga rămăşiţă a poporului au ascultat de glasul Domnului, Dumnezeul lor, şi de cuvintele profetului Hagai, pentru că Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.

13 Apoi Hagai, mesagerul Domnului, a spus poporului mesajul Domnului: „Eu sunt cu voi!“, zice Domnul. 14 Astfel Domnul a trezit duhul lui Zerub-Babel, fiul lui Şealtiel, guvernatorul lui Iuda, duhul lui Iosua, fiul lui Iehoţadak, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Ei au venit şi au început lucrarea la Casa Domnului Oştirilor, Dumnezeul lor, 15 în a douăzeci şi patra zi a lunii a şasea, în al doilea an[c] al domniei împăratului Darius.

Notas al pie

  1. Hagai 1:1 29 august 520 î.Cr.
  2. Hagai 1:2 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  3. Hagai 1:15 21 septembrie 520 î.Cr.