Knijga O Kristu

Otkrivenje 18

Pad Babilona

1Nakon toga ugledam još jednoga anđela kako silazi s neba s velikom moći - sva se Zemlja rasvijetlila od njegova sjaja.

'Pao je!' poviče. 'Pao je Babilon, Bludnica! Postao je prebivalištem zloduha, stjecištem nečistih duhova, gnijezdom nečistih ptica i jazbinom odurnih životinja.

Svi su se narodi opili vinom njezina gnjeva i bluda. Zemaljski su kraljevi s njom bludničili, a zemaljski se trgovci bogatili zbog njezine silne raskoši.'

Začujem zatim još jedan glas kako viče s neba: 'Iziđite iz nje, moj narode, da vas ne snađe zlo! Ne budite dionicima grijeha!

Jer njezini su se grijesi nagomilali do neba i Bog će kazniti njezine opačine.

Vratite joj milo za drago. Dvostruko joj platite za njezina djela. U čašu koju je drugima natakala natočite dvostruko!

Koliko se razmetala raskoši i uživanjem, toliko joj zadajte muke i jada. U srcu je mislila: "Sjedim kao kraljica na svojemu prijestolju. Nikad neću postati udovicom, nikada me neće snaći jad!'

Zato će ju u isti dan zadesiti smrt, i žalost, i glad. Bit će ognjem spaljena. Jer silan je njezin Sudac, Gospodin Bog.'

A zemaljski će kraljevi, koji su s njome bludničili i uživali u njezinoj raskoši, za njom tužiti i naricati kad vide kako se diže dim s njezina zgarišta.

10 Stajat će daleko, prestrašeni njezinim mukama, i naricati: "Teško tebi! Teško tebi, Babilone, silni grade! Božja te osuda stigla u tren oka.'

11 Zemaljski će trgovci za njom plakati i tugovati jer više neće imati kome prodavati

12 zlato, srebro, drago kamenje, biserje, fini lan, grimiz, svilu, skrlet, predmete od skupocjena mirisna drva, mjedi, željeza i mramora,

13 cimet, balzam, miomiris, pomasti, tamjan, vino, ulje, bijelo brašno, pšenicu, goveda, ovce, konje, kočije ni robove - žive duše.

14 "Sva dobra za kojima ti je duša žudjela nestala su,' tužit će oni, "sva raskoš i sjaj zauvijek su propali - nema ih više.'

15 Trgovci što su se obogatili prodajući joj sve to, stajat će i gledati izdaleka, prestrašeni njezinim mukama.

16 "Teško tebi!' plakat će i tugovati. "Teško tebi, veliki grade! Nekoć si bio obučen u fini lan, grimiz i skrlet, okićen zlatom, dragim kamenjem i biserjem!

17 Toliko je bogatstvo opustošeno u tren oka!'Svi kormilari i putnici, svi mornari i moreplovci izdaleka će stati i gledati.

18 Plakat će gledajući kako se diže dim njezina požara i zapomagati: "Ima li igdje ovakva grada?'

19 Posipat će se po glavi pepelom te plakati i tugovati: "Teško tebi! Teško tebi, veliki grade! Svi brodovlasnici obogatili su se njegovim raskošnim bogatstvom, a opustošen je u tren oka!'

20 Ali ti se, nebo, veseli zbog njezine sudbine! Veselite se svi sveti, svi apostoli i proroci jer je Bog osudivši nju vama dosudio pravdu!'

21 Snažni anđeo uzme zatim kamen velik poput mlinskoga i baci ga u more govoreći: 'Ovako će silovito biti strmoglavljen veliki grad Babilon i zauvijek će nestati.'

22 Nikad se više u tebi neće čuti glazba - zvuci citre, pjevači, svirka i trublje. Neće više biti vještog obrtnika. Neće se čuti klopot žrvnja što melje žito.

23 Svjetlo svjetiljke neće više u tebi sjati. Neće se čuti glasovi zaručnika i zaručnice. Jer tvoji su trgovci bili svjetski velikaši. Svojim si vračanjem zaveo sve narode.

24 U tebi se stekla prolivena krv proroka i svetaca i svega poubijanoga Božjeg naroda na Zemlji.'

The Message

Revelation 18

Doom to the City of Darkness

11-8 Following this I saw another Angel descend from Heaven. His authority was immense, his glory flooded earth with brightness, his voice thunderous:

Ruined, ruined, Great Babylon, ruined!
    A ghost town for demons is all that’s left!
A garrison of carrion spirits,
    garrison of loathsome, carrion birds.
All nations drank the wild wine of her whoring;
    kings of the earth went whoring with her;
    entrepreneurs made millions exploiting her.

Just then I heard another shout out of Heaven:

Get out, my people, as fast as you can,
    so you don’t get mixed up in her sins,
    so you don’t get caught in her doom.
Her sins stink to high Heaven;
    God has remembered every evil she’s done.
Give her back what she’s given,
    double what she’s doubled in her works,
    double the recipe in the cup she mixed;
Bring her flaunting and wild ways
    to torment and tears.
Because she gloated, “I’m queen over all,
    and no widow, never a tear on my face,”
In one day, disasters will crush her—
    death, heartbreak, and famine—
Then she’ll be burned by fire, because God,
    the Strong God who judges her,
    has had enough.

9-10 “The kings of the earth will see the smoke of her burning, and they’ll cry and carry on, the kings who went night after night to her brothel. They’ll keep their distance for fear they’ll get burned, and they’ll cry their lament:

Doom, doom, the great city doomed!
    City of Babylon, strong city!
In one hour it’s over, your judgment come!

11-17 “The traders will cry and carry on because the bottom dropped out of business, no more market for their goods: gold, silver, precious gems, pearls; fabrics of fine linen, purple, silk, scarlet; perfumed wood and vessels of ivory, precious woods, bronze, iron, and marble; cinnamon and spice, incense, myrrh, and frankincense; wine and oil, flour and wheat; cattle, sheep, horses, and chariots. And slaves—their terrible traffic in human lives.

Everything you’ve lived for, gone!
    All delicate and delectable luxury, lost!
    Not a scrap, not a thread to be found!

“The traders who made millions off her kept their distance for fear of getting burned, and cried and carried on all the more:

Doom, doom, the great city doomed!
    Dressed in the latest fashions,
    adorned with the finest jewels,
    in one hour such wealth wiped out!

17-19 “All the ship captains and travelers by sea, sailors and toilers of the sea, stood off at a distance and cried their lament when they saw the smoke from her burning: ‘Oh, what a city! There was never a city like her!’ They threw dust on their heads and cried as if the world had come to an end:

Doom, doom, the great city doomed!
    All who owned ships or did business by sea
Got rich on her getting and spending.
    And now it’s over—wiped out in one hour!

20 “O Heaven, celebrate! And join in, saints, apostles, and prophets! God has judged her; every wrong you suffered from her has been judged.”

21-24 A strong Angel reached for a boulder—huge, like a millstone—and heaved it into the sea, saying,

Heaved and sunk, the great city Babylon,
    sunk in the sea, not a sign of her ever again.
Silent the music of harpists and singers—
    you’ll never hear flutes and trumpets again.
Artisans of every kind—gone;
    you’ll never see their likes again.
The voice of a millstone grinding falls dumb;
    you’ll never hear that sound again.
The light from lamps, never again;
    never again laughter of bride and groom.
Her traders robbed the whole earth blind,
    and by black-magic arts deceived the nations.
The only thing left of Babylon is blood—
    the blood of saints and prophets,
    the murdered and the martyred.