Knijga O Kristu

Otkrivenje 19

Pobjednička pjesma u nebu

1Začujem zatim silno mnoštvo u nebu kako viče: 'Aleluja! Spasenje je djelo našega Boga. Slava i moć njemu pripadaju!

Njegovi su sudovi istiniti i pravedni. Kaznio je veliku Bludnicu koja je pokvarila Zemlju svojim bludom i osvetio je krv svojih slugu.'

I opet: 'Aleluja! Dim s njezina zgarišta dizat će se u vijeke vjekova!'

Nato dvadeset četvorica starješina i četiri bića padnu ničice i poklone se Bogu koji sjedi na prijestolju govoreći: 'Amen! Aleluja!'

S prijestolja se začuje glas: 'Hvalite našega Boga, sve njegove sluge, svi koji ga se bojite, od najmanjega do najvećega!'

Začujem potom opet glas silnog mnoštva, poput silnoga huka vode i praska silnih gromova: 'Aleluja! Naš Gospodin Bog Svemogući kraljuje!

Radujmo se i veselimo i slavu mu dajmo jer je došao trenutak Jaganjčeve svadbe i njegova je zaručnica pripravna!

Dopušteno joj je da se odjene u fini, blistavi i čisti lan. A lan predstavlja pravedna djela Božjega naroda.

Anđeo mi reče: 'Napiši: Blago onima koji su pozvani na Jaganjčevu svadbenu gozbu!' I još doda: 'Ove su riječi istinite, Božje.'

10 Pao sam do njegovih nogu da mu se poklonim, ali on reče: 'Ne klanjaj mi se! Ta ja sam samo Božji sluga kao i ti, kao i ostala tvoja braća koja svjedoče o svojoj vjeri u Isusa. Bogu se klanjaj! Jer koji svjedoče o Isusu, imaju proročkog duha.'

Jahač na bijelome konju

11 Ugledam zatim otvoreno nebo i ondje konja bijelca. Na njemu je sjedio On, zvan Vjerni i Istiniti, koji pravedno sudi i ratuje.

12 Oči su mu bile poput ognjenih plamenova, na glavi mnoge krune. Nosio je napisano ime koje samo on zna.

13 Ogrtač mu je bio natopljen krvlju. Ime mu je: Riječ Božja.

14 Za njim su išle nebeske vojske odjevene u fini, bijeli i čisti lan.

15 Iz usta mu je izlazio oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima željeznom palicom. On gazi u tijesku gnjevne srdžbe Svemogućega Boga.

16 Na boku ogrtača piše mu ime: 'Kralj kraljeva i Gospodar gospodara'.

17 Ugledam zatim anđela kako stoji na Suncu i kako na sav glas viče lešinarima što lete nebom: 'Dođite! Skupite se na veliku gozbu koju vam je Bog priredio

18 da se najedete mesa kraljeva, vojskovođa i moćnika, mesa konja i konjanika, mesa svih ljudi - slobodnih i robova, malih i velikih!'

19 I vidim: Zvijer i svi zemaljski kraljevi okupili su se s vojskama da zarate s Onim što sjedi na konju i s njegovom vojskom.

20 Ali zarobljeni su Zvijer i lažni prorok koji je u njezinoj nazočnosti činio čudesa i njima zavodio ljude koji su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinome kipu. I Zvijer i lažni prorok bačeni su u ognjeno jezero s gorućim sumporom.

21 Ostatak njihove vojske posjekao je mač izišao iz usta Onoga koji sjedi na bijelome konju. I svi su se lešinari nasitili njihova mesa.