Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 97

1Yehova akulamulira, dziko lapansi lisangalale;
    magombe akutali akondwere.

Mitambo ndi mdima waukulu zamuzungulira;
    chilungamo ndi kuweruza molungama ndiwo maziko a mpando wake waufumu.
Moto umapita patsogolo pake
    ndi kunyeketsa amaliwongo kumbali zonse.
Zingʼaningʼani zake zimawalitsa dziko lonse;
    dziko lapansi limaona ndipo limanjenjemera.
Mapiri amasungunuka ngati phula pamaso pa Yehova,
    pamaso pa Ambuye a dziko lonse lapansi.
Mayiko akumwamba amalengeza za chilungamo chake,
    ndipo mitundu yonse ya anthu imaona ulemerero wake.

Onse amene amalambira mafano osema amachititsidwa manyazi,
    iwo amene amanyadira mafano;
    mulambireni, inu milungu yonse!

Ziyoni akumva ndipo akukondwera,
    midzi ya Yuda ikusangalala
    chifukwa cha maweruzo anu Yehova.
Pakuti Inu Yehova ndi Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi;
    ndinu wokwezeka kupambana milungu yonse.

10 Iwo amene amakonda Yehova adane ndi zoyipa
    pakuti Iye amayangʼanira miyoyo ya amene amamukhulupirira
    ndipo amawapulumutsa mʼdzanja la anthu oyipa
11 Kuwala kumafika pa anthu olungama,
    ndi chimwemwe kwa olungama mtima.
12 Kondwerani mwa Yehova Inu olungama
    ndipo tamandani dzina lake loyera.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 97

Psalmul 97

Domnul împărăţeşte! Să se înveselească pământul
    şi să se bucure ostroavele cele multe!

Norii şi negura Îl înconjoară,
    dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Său.
Înaintea Lui merge focul,
    arzându-I duşmanii din preajmă.
Fulgerele Lui luminează lumea;
    pământul vede şi se cutremură.
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
    înaintea Stăpânului întregului pământ.
Cerurile vestesc dreptatea Lui
    şi toate popoarele văd slava Lui.

Sunt făcuţi de ruşine toţi cei ce slujesc chipurilor
    şi cei ce se laudă cu idolii.
        Toţi zeii să se închine înaintea Lui!

Sionul aude şi se bucură,
    se veselesc fiicele lui Iuda[a]
        din pricina judecăţilor Tale, Doamne!
Tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul;
    Tu eşti înălţat mai presus de toţi dumnezeii!

10 Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
    El păzeşte sufletele credincioşilor Săi
        şi îi scapă din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată pentru cel drept
    şi bucuria pentru cel cu inima dreaptă.
12 Bucuraţi-vă în Domnul, voi, cei drepţi!
    Lăudaţi-L, amintindu- de sfinţenia Lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 97:8 Metaforă folosită pentru cetăţile Iudeii