Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 96

1Imbirani Yehova nyimbo yatsopano;
    Imbirani Yehova dziko lonse lapansi.
Imbirani Yehova, tamandani dzina lake;
    lalikirani chipulumutso chake tsiku ndi tsiku.
Lengezani ulemerero wake pakati pa mayiko,
    ntchito zake zodabwitsa pakati pa mitundu yonse ya anthu.

Pakuti wamkulu ndi Yehova ndipo ndi woyenera kwambiri kumutamanda;
    ayenera kuopedwa kupambana milungu yonse.
Pakuti milungu yonse ya anthu a mitundu ina ndi mafano,
    koma Yehova analenga mayiko akumwamba.
Ulemu ndi ufumu zili pamaso pake,
    mphamvu ndi ulemerero zili mʼmalo ake opatulika.

Perekani kwa Yehova, inu mabanja a anthu a mitundu ina,
    perekani kwa Yehova ulemerero ndi mphamvu.
Perekani kwa Yehova ulemerero woyenera dzina lake;
    bweretsani chopereka ndipo mulowe mʼmabwalo ake.
Lambirani Yehova mu ulemerero wa chiyero chake;
    njenjemerani pamaso pake, dziko lonse lapansi.

10 Nenani pakati pa mitundu ya anthu, “Yehova akulamulira.”
    Dziko lonse lakhazikika molimba, silingasunthidwe;
    Iye adzaweruza mitundu ya anthu molungama.
11 Mayiko akumwamba asangalale, dziko lapansi likondwere;
    nyanja ikokome, ndi zonse zili mʼmenemo;
12     minda ikondwere pamodzi ndi chilichonse chili mʼmenemo.
Pamenepo mitengo yonse ya mʼnkhalango idzayimba ndi chimwemwe;
13     idzayimba pamaso pa Yehova,
    pakuti Iye akubwera kudzaweruza dziko lapansi;
adzaweruza dziko lonse mwachilungamo
    ndi mitundu ya anthu onse mʼchoonadi.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 96

Psalmul 96

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele!
    Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
Istorisiţi printre neamuri slava Lui
    şi printre toate popoarele – minunile Lui!

Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă,
    El este mai de temut decât toţi zeii.
Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli,
    dar Domnul a făcut cerurile.
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
    iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui.

Familii ale popoarelor, daţi Domnului,
    daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui!
Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[a]!
    Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!
    De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată.
        El va judeca popoarele cu nepărtinire.“
11 Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
    Să vuiască marea şi tot ce este în ea!
12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea!
    Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie
13 înaintea Domnului, căci El vine,
    vine să judece pământul,
să judece lumea cu dreptate
    şi popoarele după credincioşia Sa.

Notas al pie

  1. Psalmii 96:9 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)