Bibelen på hverdagsdansk

Salme 33

Lovsang om Herrens magt og trofasthed

1Råb af glæde, I, der kender Herren.
    Det er godt at prise og lovsynge ham.
Spil en takkesang på lyren,
    skøn musik på den ti-strengede harpe.
Syng en ny sang for Herren,
    spil smukt på lyren og råb af fryd.

For Herrens bud er gode,
    og alt, hvad han gør, er rigtigt.
Han elsker det rette og gode,
    hans nåde mærkes i hele verden.
Da Herren talte, blev himlen skabt,
    alle stjerner blev til på hans ord.
Han samlede vandet, så det blev til hav,
    han dannede et mægtigt vandreservoir.
Hele jorden bør give ham ære,
    alle mennesker bør vise ham respekt.
Et ord fra ham satte verden i gang,
    på hans befaling blev jorden til.
10 Herren ødelægger folkenes planer
    og forhindrer deres mange intriger.
11 Men Herrens planer står fast for evigt,
    hans tanker bliver altid til virkelighed.
12 Lykkeligt er det folk, som har Herren til Gud,
    dem han valgte som sit ejendomsfolk.

13 Herren ser ned fra Himlen,
    han ser på alle menneskene.
14 Fra sin bolig iagttager han dem alle,
    han holder øje med verdens befolkning.
15 Det er ham, der har skabt dem alle,
    han kender deres motiver og handlinger.
16 En konge sejrer ikke ved sin store hær,
    en helt vinder ikke ved sin egen styrke.
17 Stridsheste kan være nok så stærke,
    det er dog ikke dem, der giver sejren.
18 Men de, der ærer Herren og stoler på ham,
    oplever hans trofasthed og nåde.
19 Han redder dem fra døden
    og hjælper dem i hungersnøden.
20 Vi venter på, at Herren griber ind,
    det er ham, der hjælper og beskytter os.

21 Det er en stor glæde at kende ham,
    vi stoler på hans magt og herlighed.
22 Herre, vis os din trofaste kærlighed,
    til dig alene har vi sat vores håb.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 33

Psalmul 33

Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul,
    căci lauda se potriveşte celor integri!
Lăudaţi-L pe Domnul din liră,
    cântaţi-I din harfa cu zece corzi!
Cântaţi-I un cântec nou,
    sunaţi frumos din corzi şi strigaţi de bucurie!

Cuvântul Domnului este drept
    şi toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioşia Sa.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
    îndurarea Domnului umple pământul.
Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului
    şi toată oştirea lor – prin suflarea gurii Sale.
El strânge apele mării într-o grămadă,
    pune adâncurile[a] în cămări.

Să se teamă de Domnul, toţi cei de pe pământ!
    Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!
Căci El zice şi ce zice ia fiinţă!
    El porunceşte şi ce porunceşte rămâne în picioare!
10 Domnul împiedică hotărârile neamurilor
    şi zădărniceşte planurile popoarelor,
11 dar hotărârile Domnului rămân pe vecie,
    şi planurile inimii Sale dăinuiesc din generaţie în generaţie.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
    poporul pe care Şi l-a ales drept moştenire!
13 Domnul priveşte din ceruri,
    se uită la toţi fiii oamenilor.
14 Din lăcaşul Locuinţei Sale,
    El priveşte spre toţi locuitorii pământului.
15 El, Care a întocmit sufletul tuturor,
    ia aminte la toate faptele acestora.

16 Regele nu este izbăvit prin mărimea oştirii lui,
    nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.
17 Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare
    şi toată vlaga lui nu poate izbăvi.
18 Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El
    şi asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,
19 ca să le scape sufletul de la moarte
    şi să-i ţină în viaţă în mijlocul foametei.

20 Sufletele noastre tânjesc după Domnul!
    El este ajutorul şi scutul nostru,
21 căci în El se bucură inimile noastre,
    fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!
22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,
    pe măsura nădejdii noastre în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 33:7 Cu referire la apele adânci