Bibelen på hverdagsdansk

Salme 112

At adlyde Herren giver velsignelse

1Halleluja!
At adlyde Herren giver velsignelse.[a]
    Budene er til for at blive overholdt.
Du og dine efterkommere får fremgang og magt,
    enhver, der handler ret, bliver velsignet.
Familien vil opleve velstand,
    gode mennesker vil altid blive husket.
Herren gør de gudfrygtige til et lys midt i mørket,
    især når de er venlige og barmhjertige.
Ja, velsignet er de gavmilde og hjælpsomme,
    kendetegnet på deres handlinger er ærlighed.
Lever de sådan, får de styrke og fasthed,
    mennesker med et godt ry bliver husket længe.
Når modgangen kommer, som kunne skabe frygt,
    opgiver de ikke, for de stoler på Herren.
På trods af fjendens angreb
    rider de stormen af og ender med sejr.
Sådanne mennesker giver gavmildt til dem, der er i nød,
    taknemmelighed og ære bliver dem til del,
uselvisk godhed vil aldrig blive glemt.
10     Ved at se en sådan velsignelse bliver de gudløse vrede.
Ynkeligt sidder de tilbage med tomme hænder,
    ærgrelsen står malet i deres ansigter.

Notas al pie

  1. 112,1 Også denne salme er akrostisk.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 112

Psalmul 112[a]

Lăudaţi-L pe Domnul!

Ferice de omul care se teme de Domnul
    şi care găseşte o mare plăcere în poruncile Lui!

Urmaşii[b] lui vor fi puternici în ţară;
    neamul celor integri va fi binecuvântat.
Bogăţie şi belşug sunt în casa lui,
    iar dreptatea sa dăinuieşte pentru totdeauna.
O lumină străluceşte în întuneric pentru cei integri,
    pentru cel ce este îndurător, milostiv şi drept.[c]
Îi merge bine omului care îşi face milă împrumutând
    şi care îşi chiverniseşte lucrurile potrivit cu dreptatea.
Niciodată nu se va clătina.
    Cel drept va fi amintit întotdeauna.
El nu se teme de veşti rele,
    căci inima lui este tare şi se încrede în Domnul.
Inima lui este tare şi nu se teme;
    el îşi va vedea împlinită dorinţa faţă de duşmanii săi.
A împărţit şi a dăruit celor nevoiaşi;
    dreptatea lui rămâne pentru totdeauna,
        iar puterea[d] îi va fi înălţată cu onoare[e].

10 Cel rău vede aceasta şi se mânie,
    scrâşneşte din dinţi şi leşină;
        dorinţele celor răi tot neîmplinite rămân.

Notas al pie

  1. Psalmii 112:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 112:2 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. Psalmii 112:4 Sau: integri, / căci El [Domnul] este îndurător, milostiv şi drept.
  4. Psalmii 112:9 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
  5. Psalmii 112:9 Sau: cu slavă