Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 4:1-16

Pas på lovtrældom og falsk lære

1Helligånden gør det helt klart, at i den sidste tid, før Jesus kommer igen, vil nogle af de kristne tage afstand fra troen. I stedet vil de blive ivrige tilhængere af lærere, hvis undervisning er inspireret af bedrageriske og dæmoniske ånder. 2De vil lyve uden at fortrække en mine, for de har mistet deres samvittighed. 3De vil forbyde ægteskab og kræve, at man undgår at spise visse ting, som jo ellers er skabt af Gud, for at de, der tror og kender sandheden, kan spise dem med tak til Gud. 4Alt, hvad Gud har skabt, er nemlig godt, og i stedet for at forkaste det, kan vi spise det med taknemmelighed. 5Gud har jo erklæret, at ingen mad er uren, og desuden takker vi ham for maden. 6Når du forklarer det her for de kristne, er du en god tjener for Jesus Kristus. Du skal hente din styrke fra budskabet om troens betydning og fra den gode undervisning, som du har modtaget. 7Afvis de tåbelige myter, der intet godt fører med sig.

Livet er mere end her og nu

Brug hellere tiden på at øve dig i gudsfrygt. 8Fysisk træning er godt, men giver et begrænset udbytte, for det gavner kun en tid. Gudsfrygt har man derimod stort udbytte af, for det gavner en både her i livet og i den kommende verden. 9Tro mig, og accepter, hvad jeg siger. 10Vi slider og kæmper jo netop, fordi vi har sat alt vores håb til den levende Gud, som giver evigt liv til alle, der tror på Kristus. 11Tilrettevis dem, der tager fejl, og undervis dem om det rette.

Hold dig ikke tilbage

12Lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende både med dine ord og med dit liv. Vær et godt eksempel for dem, når det gælder kærlighed, trofasthed og renhed. 13Brug tiden, indtil jeg kommer, til at læse op for dem fra Skriften, til at styrke dem i troen og til at undervise dem. 14Glem ikke den nådegave, du har, den du modtog fra Gud, da menighedens ledere profeterede over dig og bad for dig med håndspålæggelse. 15Giv dig i kast med opgaverne, så vil enhver kunne se, hvordan det vil lykkes for dig. 16Vær bevidst om, hvordan du lever og underviser, og hold ud. Din tjeneste fører jo både dig selv og dine tilhørere frem til det evige liv.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4:1-16

Învățături pentru Timotei

1Dar Duhul spune limpede1 Gr.: retos, cuvânt înrudit cu termenul din care avem în limba română retorică, care înseamnă în termeni clari, ritos, explicit, convingător. că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință, apropiindu‑se1 Sau: dând atenție. Termenul proseho poate însemna: a se apropia, a‑și îndrepta atenția, a fi atras de, chiar a deveni atras în mod patologic de un lucru sau dependent de el. de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor, 2influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. 3Ei interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le‑a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulțumire, 5pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

6Dacă‑i sfătuiești pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‑o îndeaproape. 7Ferește‑te de basmele lumești și băbești și disciplinează‑te în ce privește evlavia! 8Căci disciplinarea trupească este pentru puțin timp, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă are promisiunea vieții de acum și a celei care urmează să vină. 9Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. 10Căci pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne‑am pus speranța în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, adică al celor credincioși.

11Poruncește și învață aceste lucruri! 12Nimeni să nu‑ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. 13Până când voi veni eu, dă atenție citirii, încurajării și învățăturii. 14Să nu neglijezi darul care este în tine, care ți‑a fost dat prin profeție, când cei din Sfatul Bătrânilor14 Sau: prezbiterilor. și‑au pus mâinile peste tine.

15Cugetă la aceste lucruri! Adâncește‑te în ele15 Lit.: Fii în acestea., pentru ca înaintarea ta să fie evidentă pentru toți. 16Fii atent la tine însuți și la învățătura pe care o dai. Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei mântui16 În cazul de față, sensul verbului poate fi același ca în 2:15: te vei proteja, te vei păzi de pericole pe tine și pe cei ce te ascultă. Dacă se optează pentru literalitate, textul poate fi înțeles după următorul raționament: (1) este evident că Timotei nu‑și poate ierta singur păcatele, nu se poate naște din nou prin forțele proprii și nu‑și poate atribui singur viață veșnică. De asemenea, el nu poate oferi toate acestea nici celor care îl vor asculta. Doar Dumnezeu poate mântui o persoană. (2) Însă învățătura pe care Timotei o dă altora este una bazată pe adevăr și are un efect benefic atât asupra sa, cât și asupra celor ce‑l ascultă: pe el îl ajută să‑și ducă mântuirea până la capăt, iar pe cei ce‑l ascultă îi ajută să primească mântuirea din partea lui Dumnezeu. Vezi și alte pasaje din Scriptură unde se regăsește aceeași idee: Rom. 11:14; 1 Cor. 7:16; 9:22; Iac. 5:20; Iuda 23. pe tine și pe cei ce te ascultă.