Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 15:1-33

Ang Mogawas sa Lawas sa Tawo nga Giisip nga Hugaw

1Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron 2nga isulti nila kini sa mga Israelinhon:

Kon dunay manggawas sa kinatawo sa usa ka lalaki tungod sa sakit, kanang manggawas isipon nga hugaw. 3Ug bisan nagapadayon kini sa pagtulo o wala, isipon gihapon siyang hugaw. 4Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran mahimong hugaw. 5-7Ug si bisan kinsa nga makahikap kaniya o sa iyang gihigdaan o gilingkoran, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo,15:5-7 Tan-awa ang usa sa mga “footnote” sa 11:24-28. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

8Si bisan kinsa nga maluwaan niining tawhana, kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 9-10Ang bisan unsa nga malingkoran niining tawhana kon magsakay siya, mahimong hugaw. Ang makahikap o makaalsa niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

11Kon kining tawhana wala makapanghunaw, si bisan kinsa nga iyang mahikapan kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 12Ang kolon nga mahikapan niining tawhana kinahanglan nga buk-on, ug ang bisan unsa nga butang nga hinimo sa kahoy nga iyang mahikapan kinahanglan nga hugasan.

13-15Kon mamaayo na kining tawhana sa iyang sakit, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa tubig nga gikan sa tuboran ug mahinloan na siya. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siyag duha ka salampati o duha ka tukmo sa presensya sa Ginoo didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Unya ihatag niya kini sa pari nga mao ang mohalad niini. Ang usa halad sa paghinlo ug ang usa halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw nianang tawhana tungod sa nanggawas sa iyang kinatawo, ug mahimo na siyang hinlo.

16Kon ang usa ka lalaki gawasan ug semilya, kinahanglan nga maligo siya, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 17Ang bisan unsa nga panapton o butang nga hinimo sa panit nga matuloan sa iyang semilya kinahanglan nga labhan, apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 18Kon makighilawas ang lalaki ug babaye, kinahanglan nga maligo silang duha; apan isipon pa gihapon sila nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

19Kon reglahon ang usa ka babaye, isipon siya nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug si bisan kinsa nga mohikap kaniya isipon usab nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 20Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran, mahimong hugaw. 21-23Si bisan kinsa nga makahikap sa iyang gihigdaan o gilingkoran kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

24Kon makighilawas ang lalaki sa babaye nga giregla, isipon ang lalaki nga hugaw sulod sa pito ka adlaw, ug ang bisan unsa nga iyang mahigdaan mahimong hugaw.

25Kon ang regla sa babaye molapas pa ug pipila ka adlaw o kon dili niya tingregla apan gidugo siya, isipon gihapon siyang hugaw. 26Ang bisan unsa nga iyang mahigdaan o malingkoran samtang gidugo siya mahimong hugaw sama usab sa panahon sa iyang tingregla. 27Ug si bisan kinsa nga makahikap niini mahimong hugaw. Kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.

28-30Kon mohunong na ang pagdugo sa babaye, palabyon una niya ang pito ka adlaw. Human niana mahimo na siyang hinlo. Sa ikawalo nga adlaw, kinahanglan nga magdala siya ug duha ka salampati o duha ka tukmo ngadto sa pari didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ihalad sa pari ang usa niini isip halad sa paghinlo ug ang usa isip halad nga sinunog. Pinaagi niining himuon sa pari diha sa presensya sa Ginoo, makuha ang pagkahugaw sa babaye ug mahimo na siyang hinlo.

31Gisultihan sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pahimangnoan gayod nila ang mga Israelinhon mahitungod sa mga butang nga makahugaw kanila, aron dili sila mamatay kon mosulod sila sa Tolda sa Ginoo nga anaa taliwala sa kampo.

32-33Mao kadto ang mga patakaran mahitungod sa lalaki nga gawasan ug semilya o kon may manggawas sa iyang kinatawo tungod sa iyang sakit, ug mahitungod sa babaye nga reglahon o dug-on nga molapas ug pila pa ka adlaw o kon dili pa niya tingregla, ug mahitungod sa lalaki nga makigdulog sa babayeng giisip nga hugaw.15:32-33 babayeng giisip nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

Swedish Contemporary Bible

3 Moseboken 15:1-33

Rening efter flytningar

1Herren talade till Mose och Aron: 2”Säg till israeliterna: ’Den man som har flytning från sitt könsorgan är oren. 3Detta gäller inte bara när flytningen pågår utan också när hans kropp håller igen den. I bägge fallen är han oren.

4Sängen han ligger på och allt han sitter på blir orent. 5Den som rör vid hans säng blir också oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada. 6Den som sitter där mannen med flytning suttit är själv oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada.

7Den som rör vid den som har flytning blir oren till kvällen och ska tvätta sina kläder och bada.

8Om han med flytning spottar på någon som är ren, blir denne oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada.

9Den sadel han sitter på är oren 10och den som rör vid eller bär något annat som funnits under honom ska vara oren till kvällen och måste tvätta sina kläder och bada.

11Om mannen med flytning rör vid någon utan att först ha tvättat händerna, måste den han rört vid tvätta sina kläder, bada och vara oren till kvällen. 12Lerkärl som han med flytning rör vid ska slås sönder och träkar måste tvättas med vatten.

13När han sedan renas efter flytningen, ska han räkna sju dagar för sin rening, tvätta sina kläder och bada i friskt vatten. Därefter är han ren. 14På den åttonde dagen ska han ta två turturduvor eller två unga duvor och komma fram inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet och ge dem till prästen. 15Prästen ska offra dem där, den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. På så sätt skaffar prästen försoning för mannen inför Herren för den flytning han haft.

16När en man haft sädesavgång, ska han bada hela kroppen och vara oren till kvällen. 17Om sädesvätska kommit på kläderna eller på något av läder, ska dessa tvättas och sedan förbli orena till kvällen. 18Efter ett samlag måste både mannen och kvinnan bada och de är orena till kvällen.

19När en kvinna har menstruation är hon oren i sju dagar och den som rör vid henne ska vara oren till kvällen.

20Det som hon ligger eller sitter på under den tiden blir orent. 21Den som rör vid hennes säng ska tvätta sina kläder och bada och förbli oren till kvällen. 22Den som rör vid något hon suttit på ska likaså tvätta sina kläder och bada och förbli oren till kvällen. 23Om någonting legat på sängen eller det hon suttit på och någon rör vid det, blir han oren till kvällen.

24En man som har samlag med henne under hennes menstruation är oren i sju dagar och allt som han ligger på ska vara orent.

25Om en kvinna har en blödning som varar i flera dagar utan att det är hennes menstruation eller om blödningen varar längre än normalt är hon oren så länge hon blöder på samma sätt som under hennes vanliga menstruation, 26så att det som kvinnan ligger på under den tiden blir orent precis som under hennes normala menstruationsperiod och samma gäller allt hon sitter på. 27Den som rör vid något av detta blir oren och måste tvätta sina kläder, bada och vara oren till kvällen.

28Från det att hon har blivit ren från sin blödning ska hon räkna sju dagar varefter hon är ren. 29På den åttonde dagen ska hon ta två turturduvor eller två unga duvor och bära fram dem till prästen vid ingången till uppenbarelsetältet 30och prästen ska offra en som syndoffer och en som brännoffer och skaffa försoning för henne inför Herren för orenheten under hennes blödning.

31På så sätt ska ni bevara Israels folk från dess orenhet. I annat fall kommer de att dö, därför att de orenar min boning som finns bland dem.’ ”

32Detta är alltså lagen för en man som blir orenad genom flytning från sitt könsorgan eller genom sädesavgång 33och för en kvinnas menstruationsperiod samt andra flytningar såväl hos kvinnor som män. Den gäller också för den man som har samlag med en kvinna som är oren.